Loading...
 
barevné základní.jpg

Image |Deutsch

Přeshraniční partnerství středních škol


Jmenovaný projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika prostřednictvím Fondu malých projektů.

Podstatou projektu je navázání na aktivity projektu spolupráce z roku 2013 a oživit přes 20 let trvající partnerství mezi mezi Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou v Telči a Gymnáziem ve Waidhofenu an der Thaya.

Hlavním cílem projektu je navázání nových kontaktů mezi studenty a učiteli, překonávání jazykových bariér, vzájemné poznávání tradic a kulturních odlišností, rozvoj a udržení přeshraniční spolupráce zúčastněných středních škol.

Aktivity projektu, které proběhnou v Telči
Duben 2018 - pětidenní konverzační kurz němčiny v prostorách GOB a SOŠ v Telči s rodilými mluvčími - učiteli z Waidhofenu.

Červen 2018 - jednodenní návštěva studentů Gymnázia Waidhofen v Telči - sportovní utkání - míčové hry v hale, prohlídka školy.

Říjen 2018 - jednodenní návštěva studentů Gymnázia Waidhofen v Telči zaměřená na poznávání Telče formou společných soutěžních aktivit českých a rakouských studentů.

Aktivity projektu, které proběhnou ve Waidhofenu an der Thaya
Září 2018 - jednodenní návštěva studentů GOB a SOŠ Telč ve Waidhofenu - prohlídka školy a sportovní utkání.

Listopad 2018 - jednodenní návštěva studentů GOB a SOŠ Telč ve Waidhofenu - poznávání města soutěživou formou.

Přeshraniční dopad projektu
Bezprostřední kontakty mezi českými a rakouskými studenty povedou k bližšímu vzájemnému poznávání mladých lidí na obou stranách hranice, k navazování trvalejších kontaktů, k aktivnímu používání cizích jazyků v přirozených situacích a k zvýšení motivace pro studium němčiny, popřípadě angličtiny.


Realizace projektu


15. 3. 2018 – schůzka projektového týmu v Telči, věnovaná přípravě konverzačního kurzu německého jazyka za účasti lektorů – manželů Pekny, bývalých učitelů na Gymnáziu ve Waidhofenu, ředitele GOB a SOŠ RNDr. Stanislava Mácy a učitelek němčiny Mgr. Jany Vojtové a PaedDr. Věry Zadinové.16. – 20. 4. 2018 – intenzívní konverzační kurz němčiny s rodilými mluvčími pro studenty vyššího gymnázia a maturanty. Výuka probíhala v aule GOB a SOŠ 4 hodiny denně. Již počtvrté jsme přivítali manžele Pekny, kterým tentokrát pomáhal jejich bývalý kolega Gerhard Bigl. Náplní kurzu byly rakouské reálie a práce s konverzační učebnicí Sprechen Sie mit! Studentům se podařilo překonat počáteční ostych i díky velice přátelské atmosféře na kurzu a zájmu lektorů o český jazyk. Předkové pana Friedricha Pekny pocházejí totiž z Čech.Česko – rakouský sportovní den

Druhou akcí projektu Přeshraniční partnerství středních škol byl 26. 6. 2018 česko-rakouský sportovní den. Starší žáci GOB a SOŠ Telč a Gymnázia ve Waidhofenu sehráli v telčské sportovní hale přátelská utkání ve volejbalu a fotbalu. Hostům se nepodařilo prosadit, a tak všechny vítězné poháry zůstaly domácím. Přesto byli rakouští sportovci, jejich fanoušci a učitelé s průběhem dne spokojení. Už teď se těší na odvetná utkání, která proběhnou v září ve Waidhofenu.30. 8. 2018 – 2. schůzka projektového týmu v Telči. Schůzky se zúčastnili ředitelé obou partnerských gymnázií Mag. Roland Senk a RNDr. Stanislav Máca, manažerka projektu PaedDr. Věra Zadinová a Mgr. Jana Vojtová. Byly projednány termíny a program podzimních akcí.Sportovní den ve Waidhofenu an der Thaya

20. září 2018 sportovci GOB a SOŠ Telč sehráli odvetná utkání ve volejbalu a fotbalu na partnerském gymnáziu v rakouském Waidhofenu. Volejbalový turnaj probíhal v školní tělocvičně. Utkala se družstva dívek z obou škol a smíšená družstva chlapců a dívek. Naše děvčata vyhrála a odvezla si pohár a diplom ředitele školy. Smíšené družstvo volejbalistů bylo druhé. Naši fotbalisté po napínavém utkání na venkovním hřišti o jednu branku podlehli svým rakouským vrstevníkům.


Vytvořil krejci, naposledy upraveno Středa 26 of září, 2018 07:53:11 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.