Loading...
 

Aktuality

Přijímací zkoušky - uchazeči přijatí na odvolání

Na návštěvě v ateliéru Marie Hlávkové

Ve středu 17. května jsme v hodině výtvarné výchovy navštívili ateliér paní Marie Hlávkové, ve kterém se vytváří spousta umění od keramiky po obrazy. Když jsme vstoupili do domu poblíž telčského náměstí, už na nás čekala hrdá majitelka, která nám řekla, které věci konkrétně ve svém ateliéru tvoří a poté předvedla některé obrazy ze svých sbírek. Také nám vysvětlila, jak vznikají. V nadcházejícím čase jsme si společně s majitelkou prohlédli ateliér, ve kterém nám ukázala místa, kde maluje nebo vyrábí keramiku. Také nám objasnila zajímavosti ohledně grafických technik, kterými se zabývá. Celý ateliér působil velice útulně a příjemně; ideální místo pro malování obrazů. Ze setkání s umělkyní jsme si odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i řadu námětů k zamyšlení. Fotografie
Zdeněk Rychlý, sekunda

Třetí ročník Literární ceny Otokara Březiny

Letošní ročník literární soutěže zná své vítěze. Slavnostní předání cen a vyhlášení výsledků proběhlo 9. května 2023 v aule školy. Mezi třiceti autory textů, kteří poslali své příspěvky do jednotlivých kategorií, bylo třináct žáků nižšího a sedmnáct žáků vyššího gymnázia.
Soutěžilo se v kategoriích limerik, sonet, přírodní lyrika a povídka. Do poslední kategorie tradičně přispělo nejvíc studentů, kteří sepsali originální povídky na téma Most.
Texty byly hodnoceny anonymně nezávislou porotou z řad publikujících autorů (básník a redaktor Radek Štěpánek, básnířka a výtvarnice Tereza Bínová a básnířka Tereza Šustková).
Jedním z letošních oceněných je i septimán Prokop Kadlec, jehož báseň Schodiště již mezi studenty a pedagogy zlidověla.
Ceny do soutěže věnovala nakladatelství Host, Torst a Meander, za což jim moc děkujeme. Všem oceněným srdečně blahopřejeme a těšíme se na letošní sborník Plující ostrovy III, který máme opět přislíbený v nakladatelství Dobrý důvod.

Limerik
1. místo Prokop Kadlec, septima
2. místo Matouš Veselý, kvarta
3. místo Denisa Nováková, tercie
čestné uznání Jasmína Ritterová, kvinta

Sonet
1. místo Denisa Nováková, tercie
2. místo Jasmína Ritterová, kvinta
3. místo Radim Šalanda (kvarta) a Dominik Bouda (4.A)

Přírodní lyrika
1. místo Šimon Svoboda, oktáva
2. místo Veronika Buláková, oktáva
3. místo Natálie Drgová (oktáva) a Milan Zámostný (oktáva)

Povídka nižší gymnázium
1. místo Radim Šalanda, kvarta
2. místo Tereza Koubová, prima
3. místo Eliška Hrůzová, tercie
čestné uznání poroty Martina Zámostná, sekunda

Povídka vyšší gymnázium
1. místo Anna Veselá, septima
2. místo Marie Nekulová, 1.A
3. místo Lenka Štokrová, oktáva
Fotografie
Marta Veselá Jirousová

Olympiáda v ČJ I. kat. - Kraj Vysočina

Dne 25. 5. 2023 proběhlo distanční formou krajské kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnil za naši školu žák kvarty Radim Šalanda. V konkurenci dalších patnácti soutěžících získal z 50 bodů 46 a obsadil první místo v Kraji Vysočina.
Žáci umístěni na prvních třech místech obdrží diplom a ceny, které budou během května předány na školy. Do ústředního kola postupují z krajského kola dva soutěžící s nejvyšším počtem bodů. Blahopřejeme Radimovi k úspěchu a přejeme mu, aby se mu dařilo i v ústředním kole.
Učitelé českého jazyka

Krajské kolo konverzační soutěže v Aj

V úterý 18. dubna se v Jihlavě konalo další kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde Eliška Kozlíčková ze 3.A měřila síly s ostatními účastníky z gymnázií Kraje Vysočina. Elišce jen o dva body unikla bronzová příčka a skončila na krásném 4. místě.
K tomuto velmi pěknému výsledku Elišce moc blahopřejeme, a především děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
vyučující anglického jazyka

Výsledky přijímacího řízení - jaro 2023

Letošní úspěšný ročník chemické olympiády

V letošním školním roce jsme tradičně navázali na předchozí výborné výsledky chemické olympiády. Naši studenti soutěžili celkem ve 3 kategoriích - B,C,D. Nejlepšího výsledku a to skvělého 1.místa dosáhl v krajském kole kategorie C Daniel Kratochvíl (sexta). V dalších kategoriích jsme měli také pěkné výsledky a děkujeme Martinu Veselému (tercie), Michaele Tomšů, Tadeáši Přibylovi a Tomáši Tichému (všichni kvarta), Jasmíně Ritterové (sexta) a Ondřejovi Přibylovi (septima).
Všem účastníkům ještě jednou děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších zážitků v chemických soutěžích. Výsledkové listiny

 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.