Loading...
 

Aktuality

On-line dramatizace povídky Mlha

Středeční cyklus přednášek a besed zakončíme v tomto školním roce on-line dramatizací povídky Žofie Chlupáčkové ze 3. A. Nápad přišel po školní literární soutěži. Jde vlastně o takový experiment, protože žádnou podobnou zkušenost s on-line dramatizací nemáme.
Pokud chcete být u toho, připojte se ve  středu 9. 6. 2021 v 17 hodin!
Těšíme se na Vás!

Mlha   čtení

Záznam povídky ke stažení

Upozorňujeme účastníky, že z této besedy bude pořizován video záznam a že svou účastí vyjadřují souhlas s využitím nahrávky na stránkách školy. Z tohoto důvodu také prosíme o vypnutí kamer a ztlumení mikrofonů. Děkujeme.

Studenti prvních ročníků na procházce historickou Telčí

Ve čtvrtek 3. června v hodině výtvarné výchovy jsme podnikli (třída kvinta) průzkum po telčském náměstí. Celou dobu nás provázela bývalá paní učitelka Věra Zadinová. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací nejen o historii Telče, ale i o domech, kašnách a morovém sloupu, které by se v učebnicích jen těžko hledaly. Taktéž tuto procházku absolvovali v pondělí studenti z 1.A. Počasí nám přálo, a tak jsme obešli celé náměstí a prošli se kolem tehdejšího příkopu a zbytků telčských hradeb. Myslím, že nám procházka nepřinesla jen novinky o náměstí, ale i pěkný zážitek. Je přece vždy lepší jít ven než sedět ve třídě. Naše historické okénko jsme ukončili u gotického kostela svatého Jakuba Většího.
Adéla Řičánková
Fotografie

(Ne)bezpečný internet - (ne)bezpečný kyberprostor - online beseda

Ve středu 2. června v 17 hodin zveme všechny zájemce na online besedu (Ne)bezpečný internet - (ne)bezpečný kyberprostor
s prof. JUDr. PhDr. Miroslavem Marešem, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MUNI, zástupci oddělení vzdělávání NÚKIB Brno a absolventkou naší školy a studentkou MUNI Kristýnou Drmotovou. Srdečně zveme i zájemce z řad veřejnosti.

(Ne)bezpečný Internet   (ne)bezpečný Kyberprostor

Upozorňujeme, že tato beseda nesmí být nahrávána.
Prosíme o vypnutí kamer a ztlumení mikrofonů. Děkujeme.

Ředitelské volno

Z důvodu prostorového a personálního zajištění ústní části maturitní zkoušky vyhlašuje ředitelka školy volno:

Úterý 1. 6. 2021: ve třídách 1. AS. 2. AS a 3. AS
Středa 2. 6. 2021: ve třídách 2. A, sexta, 3. A a septima

Návrat všech studentů k prezenční výuce

Od pondělí 24. 5. 2021 začíná prezenční výuka ve všech třídách GOB a SOŠ Telč (bez rotací).

Studenti ráno přijdou do tříd podle rozvrhu (suplování).
Zde si provedou antigenní test na Covid. Jedná se o výtěr z okraje nosu, který nebývá nepříjemný.
Testovací sady přinesou vyučující prvních hodin.
Test může být nahrazen potvrzením o provedení testu zdravotnickým zařízením nebo potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19.

V tuto dobu budou probíhat didaktické testy maturitní zkoušky. Dbejte prosím pokynů vyvěšených na chodbách o omezeném pohybu v prostorech školy.

Pokračování rotační výuky

Od pondělí 17. 5. 2021 pokračuje rotační výuka. Do školy nastupuje k prezenční výuce třída tercie a kvarta. Prima a sekunda se vrací k distanční výuce.
Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.
Upozorňujeme na nutnost sledování suplování.
Žáci, kteří se vracejí do školy, přijdou do tříd určených rozvrhem (suplováním) a provedou si test na Covid. Zde je budou čekat vyučující prvních hodin s testy, které byly distribuovány do škol.
Test může být nahrazen potvrzením ze zdravotnického zařízení.
Jiný test, než který obdržela škola, není povolený.
Během celého pobytu ve škole je nutné mít zakryty dýchací cesty respirátorem nebo chirurgickou rouškou.
Žáci budou v určené třídě, kterou budou opouštět jen v nejnutnějších případech (přesuny, WC).
Žákům je umožněno stravování ve školní jídelně. Objednejte si oběd včas.

Přijímací řízení 2021 – náhradní termíny

Vážení rodiče a uchazeči o studium,
MŠMT s účinností od 7. 5. 2021 vydalo dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.
1) Uchazeč, který měl možnost zúčastnit se obou termínů jednotných přijímacích zkoušek v naší škole (obdržel od GOB a SOŠ Telč dvě pozvánky se dvěma různými termíny) a dostavil se k přijímací zkoušce pouze v jednom z těchto termínů, může konat zkoušku v náhradním termínu (bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu). Úmysl konat zkoušku v náhradním termínu je třeba oznámit řediteli školy před zpřístupněním výsledků ředitelům škol (dle bodu XIX. opatření č. j. MSMT-4337/2021-8 je třeba oznámit řediteli školy záměr konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021).
2) Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.