Loading...
 

Aktuality

Online konzultace k přijímacímu řízení dne 30.1.2021

Zveme všechny zájemce o studium v naší škole na online konzultace k přijímacímu řízení (rozbor testových úloh z matematiky a českého jazyka).

Bude proveden rozbor ilustračních testů pro rok 2021, které již byly zveřejněny Cermatem (Ilustrační testy). Doporučujeme si ilustrační testy stáhnout, popř. vytisknout.

Poznejte atmosféru naší školy očima našich studentů.
video - studentská práce
    Program:

                Zájemci o osmileté gymnázium
                        1) 9:00-9:25 (úvodní prezentace školy)
                        2) 9:30-10:20 (český jazyk)
                        3) 10:20-10:30 (přestávka)
                        4) 10:30-11:20 (matematika)
               Zájemci o čtyřleté gymnázium a SOŠ
                       1) 9:30-9:55 (úvodní prezentace školy)
                       2) 10:00-10:50 (český jazyk)
                       3) 10:50-11:00 (přestávka)
                       4) 11:00-11:50 (matematika)

Registrujte se zde:
        PŘIHLÁŠKA K ONLINE KONZULTACI

Pro připojení se k online schůzce stačí kliknout na níže uvedený odkaz
        KONZULTACE - OSMILETÉ GYMNÁZIUM
        KONZULTACE - ČTYŘLETÉ OBORY (GYMNÁZIUM, SOŠ)
(bude aktivní až 1 hodinu před začátkem online setkání, tedy dne 30. 1. 2021 v 8:00).

Okresní kola Olympiády z českého jazyka

I přes omezení coronavirové doby naši studenti dokázali najít odvahu a účastní se olympiád, jejichž úkoly umožňují konání on-line formou.
V pondělí 25. 1. 2021 a v úterý 26. 1. 2021 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naše studentky si poradily se záludnostmi on-line připojení, jazykovými úkoly, které nejsou zcela běžné ve výuce, dokázaly napsat zajímavé slohové práce a ukázaly, že je nic nezaskočí.
V I. kategorii (ZŠ, NG) Kateřina Kučerová (kvarta) vystoupila na stupně vítězů, získala 1. místo a postup do krajského kola. Marie Pykalová (tercie) obsadila 4. místo.
V II. kategorii (SŠ, VG) se Lenka Štokrová (sexta) umístila na 4. místě, následována Adélou Lupačovou (1.A) na 5. místě.
Děvčatům blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a Káťě přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Vyučující českého jazyka

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Výborného výsledku dosáhli studenti naší školy v rámci okresního kola Dějepisné olympiády konaného on-line 18. 1. 2021.
Téma „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“ bylo asi pravé pro naše studenty.
V I. kategorii (ZŠ, NG) 2. místo obsadil Radim Šalanda (sekunda), neztratili se ani Jan Kresa (kvarta) na 8. místě a Vojtěch Novotný (kvarta) na místě 12.
II. kategorie (SŠ, VG) byla také úspěšná. Prokop Kadlec (kvinta) se umístil též na 2. místě a Leona Fuková (2.A) na 4. místě.
Vše účastníkům školního i okresního kola gratulujeme, děkujeme za účast a reprezentaci školy. Držíme palce, aby i krajské kolo bylo pro Radima a Prokopa úspěšné.
H. Volavková, Z. Bártů

Informace k bezhotovostním transakcím ve stravování

Z důvodu nepřítomnosti žáků na školním vyučování a tudíž neodebírání stravy ve školní jídelně prosíme o úpravu nebo zastavení trvalých příkazů plateb na stravování.
O přeplatky finančních částek mohou požádat též cizí strávníci za stejných podmínek jako žáci.

Nevyčerpané finanční částky lze zaslat zpět na účet na základě vyplněné žádosti (klikněte pro stažení) zaslané na e-mail: marikova v(e) gymnsostelc.cz

Chvála bláznovství

Koronavirová pandemie a nařízená distanční výuka jsou závažná témata, která nevyhnutelně zanechají výrazný otisk v moderní historii školství. Zda se absolvovaný boj s koronavirovou nákazou v budoucnu projeví pouze negativními následky, nebo s sebou přinese i některé pozitivní změny, to ukáže až čas. Prozatím se pedagogové naší školy rozhodli přispět trochou nadhledu a pokud se jim alespoň na krátký okamžik podaří vyloudit milý úsměv na vašich tvářích, splní jejich snažení svůj účel. Zhlédněte krátké prezentační video Chvála bláznovství a zkuste na chvíli zapomenout na strasti, kterými všichni v této náročné době procházíme.
Prezentaci graficky upravila Mgr. Veselá Jirousová, za klavírní doprovod děkujeme Mgr. Zažímalové.


Literární cena Otokara Březiny

Speciální výzva! Literární soutěž pro všechny žáky naší školy! Zajímá Vás literární umění? Píšete povídky či básně? Nebo máte jednoduše "básnické střevo"? Pak neváhejte a zúčastněte se. Na Vaše práce se těší odborná porota, kterou tvoří: spisovatelka Petra Dvořáková, básnířka Tereza Bínová a redaktor a básník Radek Štěpánek. Svá dílka (dle vypsaných soutěžních kategorií) i případné doplňující dotazy zasílejte na email jirousova v(e) gymnsostelc.cz.
Literární cena Otokara Březiny - plakát ke stažení

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vedení GOB a S0Š přeje všem
hezké Vánoce, hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce.

Od pondělí 4. 1. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA

ve všech třídách GOB a SOŠ.

V době vánočních prázdnin nejsou úřední hodiny

Uznání Města Telče

Ve středu 16. 12 2020 se konalo tradiční slavnostní předávání Cen a Uznání Města Telče.
Ze studentů naší školy Uznání Města Telče z rukou starosty Telče Mgr. Romana Fabeše převzala Štěpánka Hofhanzlová z kvarty za úspěšnou reprezentaci školy v atletických disciplínách a orientačním běhu a za vynikající studijní výsledky. Stejné ocenění získali také Milan Svoboda z kvarty za reprezentaci školy v kolektivních sportech, zejména florbalu a za vynikající studijní výsledky a Ondřej Přibyl z kvinty za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách v okresních kolech a za vynikající studijní výsledky.
Všem oceněným blahopřejeme.

Mgr. Helena Volavková, Mgr. Radka Toufarová, třídní učitelky

Fotografie


 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.