Loading...
 

Aktuality

Finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Do soutěže se zapojilo celkem 3061 studentů z celé republiky. Po předchozích dvou kolech se do finále dostalo 40 studentů. Stejně jako loni je mezi nimi i student sexty Jiří Kučera. Ten se loni probojoval do evropského finále ve španělské Malaze.

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 budeme držet Jirkovi palce ve finále, které se bude konat na Policejní akademii ČR v Praze. Ve vlastním finále budou soutěžící usilovat nejen o vítězství, ale i o případné pozvání k řadě doprovodných aktivit, které pro studenty připravuje Masarykova Univerzita v Brně (KYPO), Fakulta Elektrotechniky ČVUT v Praze, Univerzita obrany a další státní, akademické a neziskové organizace. Ti nejúspěšnější studenti dostanou příležitost ke kvalifikaci do evropského finále, které se uskuteční v říjnu 2018 v Londýně.

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY – informace pro rodiče
Volba Školské rady na nové funkční období proběhne v úterý 3.4.2018 (spojeno s třídními schůzkami SRPŠ) ve vestibulu školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí dva členy Školské rady ze seznamu kandidátů zveřejněném na webových stránkách školy. Hlasovací lístek obdrží voliči v den voleb na místě konání.
Návrhy kandidátů je možno odevzdat v kanceláři školy (p.Miltová) v zalepené obálce adresované členovi volební komise Mgr. Pavlu Macků ml. (formulář pro návrh kandidátů je umístěn na webu školy – Školská rada).
Termín odevzdání návrhů: nejpozději do 20.3. 2018 (12:00)


VOLBA ŠKOLSKÉ RADY – informace pro zletilé žáky
Volba Školské rady na nové funkční období proběhne v úterý 3.4.2018 o velké přestávce ve studovně. Zletilí žáci volí dva členy Školské rady ze seznamu kandidátů zveřejněném na webových stránkách školy. Hlasovací lístek obdrží voliči v den voleb na místě konání.
Návrhy kandidátů je možno odevzdat v kanceláři školy (p.Miltová) v zalepené obálce adresované členovi volební komise Mgr. Pavlu Macků ml. (formulář pro návrh kandidátů je umístěn na webu školy – Školská rada).
Termín odevzdání návrhů: nejpozději do 20.3. 2018 (12:00)


Okresní kolo soutěže z jazyka anglického pro víceletá gymnázia

Ve středu 14. 2. 2018 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši studenti nižšího gymnázia podali velmi dobré výkony. Matyáš Krejza z kvarty se umístil na druhém místě, od vítězství ho dělil pouze 1 bod! A David Šindelář ze sekundy získal pěkné třetí místo. Oběma blahopřejeme za skvělou reprezentaci školy.
Vyučující anglického jazyka

Dvě vítězství nad Italy

Dva přátelské zápasy s výběrem italské hokejové reprezentace do 16 let sehráli naši žáci hrající za tým ICE DRAGONS na zimním stadionu v Telči. V obou utkáních domácí hokejisté zvítězili (5 : 2 a 4 : 2). Děkujeme všem, kteří přišli naše mladé hokejové naděje podpořit.
Fotografie

Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 20.února 2018 proběhlo v Jihlavě Okresní kolo zeměpisné olympiády. Skvělých výsledků dosáhli studenti naší školy. V kategorii B zvítězil Prokop Kadlec a v nejvyšší kategorii D se umístila na třetím místě Marcela Kadlecová. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Učitelé zeměpisu.

Přeshraniční partnerství středních škol podruhé

GOB a SOŠ Telč startuje 1. 3. 2018 nový projekt spolupráce s partnerským Gymnáziem ve Waidhofenu an der Thaya. Projekt je spolufinancován Fondem malých projektů v rámci Programu Evropské unie Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Navazuje na aktivity projektu z roku 2013 a jeho cílem je oživit přes 20 let trvající partnerství obou škol. V rámci projektu dojde během roku 2018 celkem ke čtyřem vzájemným návštěvám waidhofenských studentů v Telči a telčských ve Waidhofenu. Program setkání zaměřený na sportovní aktivity a na poznávání obou partnerských měst bude připraven tak, aby pomohl navázat nové přeshraniční kontakty a překonat jazykové bariéry. První akcí bude v dubnu již téměř tradiční týdenní kurz německého jazyka pro telčské studenty s rakouskými lektory, manželi Pekny, bývalými učiteli z waidhofenského gymnázia.
PaedDr. Věra Zadinová, manažerka projektu
Fotografie
Na fotografiích:
  • Ředitelé (RNDr. Stanislav Máca a Mag. Roland Senk) při podpisu žádosti o dotaci dne 21. 11. 2017 na Gymnáziu ve Waidhofenu an der Thaya.
  • Návštěva Mag. Rolanda Senka dne 9. 1. 2018 na GOB a SOŠ Telč.

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 7. 2. se konalo okresní kolo soutěže z anglického jazyka v Jihlavě. Soutěžilo 10 studentů z osm středních škol. Studenti museli prokázat vynikající jazykové schopnosti v poslechu a konverzační části, která spočívala v řešení určité situace a v rozhovoru nad obrazovým materiálem. Gratulujeme Jiřímu Kučerovi ze sexty za úspěšné třetí místo. Od vítězství ho dělily pouhé 4 body.
vyučující anglického jazyka
 Google+

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.