Loading...
 

Aktuality

Hlavní prázdniny

biggrinlol lolbiggrin lollol biggrin biggrin

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

přeje všem přátelům vedení GOB a SOŠ

biggrinlol lolbiggrin lollol biggrin biggrin

Od po. 2. 7. do 31. 8. 2018

Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018

Studenti se sejdou se svými třídními učiteli v 8:00 hodin v kmenových třídách


Pro ty co chtějí školu navštívit, jsou

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

V pondělí 23. 7. 2018 není úřední den
V posledním srpnovém týdnu úřední hodiny denně.

Česko – rakouský sportovní den

Druhou akcí projektu Přeshraniční partnerství středních škol byl 26. 6. 2018 česko-rakouský sportovní den. Starší žáci GOB a SOŠ Telč a Gymnázia ve Waidhofenu sehráli v telčské sportovní hale přátelská utkání ve volejbalu a fotbalu. Hostům se nepodařilo prosadit, a tak všechny vítězné poháry zůstaly domácím. Přesto byli rakouští sportovci, jejich fanoušci a učitelé s průběhem dne spokojení. Už teď se těší na odvetná utkání, která proběhnou v září ve Waidhofenu.
Fotografie

Mistryně a vicemistryně České republiky z 1.AS

Studentky školy Adéla Hronová a Natálie Vitoušová jsou dlouholetými a velmi úspěšnými členkami týmu dačických mažoretek. Obě soutěží v několika kategoriích a získaly již několik nejvyšších umístění. Ve finále v Hradci Králové se Adéla stala mistryní republiky a Natálie vicemistryní. Za svá umístění byly nominovány k reprezentaci České republiky na mistrovství Evropy, které se koná v červenci v Praze. Od 17. do 25. září je čeká daleká cesta do Jihoafrické republiky na mistrovství světa v Kapském Městě. Blahopřejeme, šťastnou cestu a držíme palce.
Fotografie

Druhý ročník výtvarné soutěže

Letošního ročníku se zúčastnilo 16 soutěžících z řad studentů našeho gymnázia. Soutěž nebyla tematicky omezena, a proto mohli žáci soutěžit prakticky s jakýmkoli obrázkem. 4.6. 2018 byly práce vystaveny v budově školy a až do 22.6. mohli zaměstnanci a studenti hlasovat pro svého favorita vhozením hlasovacího lístku do zapečetěné urny.
26.6.2018 se konalo slavnostní vyhlášení. Na prvním místě se umístil obrázek od Markéty Šlíglové(automobil) s celkovým počtem hlasů 61.
Druhé místo vybojoval „kostlivec“ od Michaely Strachotové. Souboj o první místo byl velice vyrovnaný, protože rozdíl hlasů byl pouze jeden bod.
O třetí místo se dělily dvě slečny se shodným počtem hlasů - Tereza Stejskalová(podmořský svět) a Adéla Křenová (baletka).
Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím a výhercům ještě jednou gratuluji.
Čermáková Barbora
Fotografie

Družstvo GOB a SOŠ opět zvítězilo na „Talentech 1. ročníků“

Ve dnech 11. a 12. června 2018 proběhl na OA, SZŠ a SOŠS v Jihlavě již 17. ročník soutěže v ovládání počítačové klávesnice – Talenti I. ročníků středních škol, s možností účasti mladších. Naši školu letos reprezentovaly pouze dívky: Anna Bártů, Klára Doskočilová (obě kvinta), Markéta Svobodová (kvarta), Magdalena Zámostná (sekunda) a Ellen Němečková (prima).
Soutěže se zúčastnilo celkem 31 soutěžících z 9 škol především z Vysočiny, ale do Jihlavy přijelo i družstvo z Prahy a Vlašimi. Naše soutěžící navázaly na úspěchy svých starších spolužáků v minulých ročnících a uspěly jak v bodovaném tréninku, tak v hlavní soutěži. Bodovaný trénink se skládal z 25 minutových opisů a proběhl již v pondělí. Z našich soutěžících si nejlépe vedla Markéta Svobodová (1. místo) a Magdalena Zámostná (5. místo).
Fotografie
Zpráva na webu pořadatele

Dějepisná exkurze primy

V úterý 12. června proběhla dějepisná exkurze zaměřená na dějiny a významné pamětihodnosti města Telč. Na závěr proběhla hra „Boj o město“, ve které měly soutěžní skupiny za úkol zjistit řadu údajů o našem městě. Počasí exkurzi přálo a akce se velmi vydařila.
Zdeněk Bártů
Fotografie

Exkurze Velehrad

Velehrad
„Slované dříve neměli knihy, ani písmo, ale čítali a hádali pomocí črt a vrubů, neboť byli pohané. Ale jak je možné psát správně řeckými písmeny bogъ nebo životъ? A tak bylo mnohá léta. Potom však lidumilný Bůh, který vše řídí, neponechal lidské plémě slovanské bez vzdělání, ale přiváděje celé k vědění a spasení, smiloval se nad plemenem slovanským a seslal mu svatého Konstantina filozofa, zvaného Kyril, muže spravedlivého a pravého. A ten pro ně vytvořil třicet a osm písmen, některá po vzoru řeckých písmen, jiná pak podle slovanského jazyka, počav podle řečtiny prvním.“ (Úryvek ze svědectví mnicha Chrabra)
Třídy 1.A a kvinta se dne 11. 6. 2018 vrátily v čase do doby Velké Moravy, aby poznaly život našich předků. Návštěva poutního místa Velehradu a Archeoskanzenu Modrá se stala v mnohých ohledech inspirativní.
I. Bártů, H. Volavková, R. Kopečný
Fotografie

Informace pro maturanty

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka byly maturantům odeslány elektronicky. V písemné formě si je mohou maturanti vyzvednout na sekretariátu školy.

Vědecké pokusy

Ve středu 6. června se v aule naší školy konalo pásmo fyzikálních a chemických experimentů pro veřejnost. Diváci mohli zhlédnout oheň, který nepálí, sloní zubní pastu, přeměnu vody ve víno, fialovou fontánu, celou řadu pokusů se suchým ledem a na závěr ochutnat i chemickou zmrzlinu. Děkujeme autorům Ondřeji Běhanovi, Tadeáši Fejfarovi, Adamu Křivánkovi, Lukáši Dvořákovi a Štěpánu Meisterovi za pěkné odpoledne plné nevšedních zážitků s profesionálním provedením a výkladem, nad jehož věcnou správností dohlíželi z řad publika mimo jiné senátor a fyzikář RNDr. Miloš Vystrčil a doc. RNDr. Jaromír Mindl, CSc.
vyučující fyziky a chemie
Fotografie
Video

Škola hrou?

V pondělí 11. června 2018 se studenti z vyššího gymnázia a SOŠ setkali s americkými studenty, kteří nás přijeli pozvat na anglický tábor (v letošním roce bude na Vanově!) a prostřednictvím různých her dokázali, že English může být opravdu easy.
Vyučující AJ
Fotografie
 Google+

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.