Loading...
 

Aktuality

Výdej obědů 18. 11. - 20. 11. 2020

Středa 18. 11. 2020
Jídelna:
11.20 - 11.40 děti rodičů integrovaného záhranného systému
11.40 - 12.05 děti 1. - 2. třída
12.50 - 13.10 děti praktická škola
Výdejní okénko:
10.40-11.30 cizí strávníci
11.30-13.10 děti distanční výuka

Čtvrtek 19. 11. 2020
Jídelna:
11.20 - 11.40 děti rodičů integrovaného záchranného systému
11.40 - 12.00 děti 1. - 2. třída
12.00 - 12.20 děti praktická škola
Výdejní okénko:
10.40 - 11.30 cizí strávníci
11.30 - 13.10 děti distanční výuka

Pátek 20. 11. 2020
Jídelna:
11.20 - 11.40 děti rodičů integrovaného záchranného systému
12.00 - 12.30 děti praktická škola
12.35 - 13.00 děti 1. - 2. třída
Výdejní okénko:
10.40 - 11.30 cizí strávníci
11.30 - 13.10 děti distanční výuka

Distanční výuka od 14. října 2020

Usnesením vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 dochází od 14. října do 1. listopadu 2020 k dalšímu omezení provozu středních a základních škol. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Výuka na naší škole bude dále probíhat distanční formou, a to i ve třídách nižšího gymnázia.
Výuka probíhá podle rozvrhu, případné změny prosím sledujte v „suplování“.
Hodiny tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy a náboženství jsou na nižším gymnáziu v tomto období zrušeny.
Dále upozorňujeme, že usnesením vlády dochází k prodloužení podzimních prázdnin.
Nový termín: od 26. do 30. října 2020

Výdej obědů od 14.10. - 1.11.2020

výdej na rampě kuchyně
10.50. - 11.45hod cizí strávníci výdej oběda pouze do jídlonosičů - výdej na rampě kuchyně
11.45 - 14.10 hod výdej do jídlonosičů děti distanční výuka - výdej na rampě kuchyně

výdej v jídelně
11.20 - 11.45 hod výdej obědů děti pracovníků integrovaného záchranného systému - výdej v jídelně
11.45 - 12.10 hod výdej obědů děti praktická škola - výdej v jídelně
12.10 - 14.10 hod výdej zaměstnanci GOB - výdej v jídelně

DISTANČNÍ VÝUKA A OBĚDY

Nově je možnost odběru obědů ze školní jídelny i pro žáky s nařízenou distanční výukou.
Odběry obědů pro žáky s nařízenou distanční výukou jsou možné POUZE DO JÍDLONOSIČE, a to výhradně v níže uvedených časových úsecích:
Žáci základní školy: 12:15-12:35.
Žáci GOB a SOŠ: 13:00-13:15.
Obědy musí být objednané.

Vyjádření MŠMT:
„Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobě jídlo vyzvednout.“

DISTANČNÍ FORMA VYUČOVÁNÍ

Na základě rozhodnutí KHS bude od pondělí 5. 10. 2020 výuka v naší škole probíhat distanční formou. Nařízení platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 a nevztahuje se na třídy nižšího gymnázia. Žákyně a žáci primy, sekundy, tercie a kvarty pokračují v prezenční výuce a je jim k dispozici školní stravování v jídelně. Výuka v ostatních třídách bude probíhat distančním způsobem – tedy komunikací s učitelem online (primárně skrze aplikaci Teams), a to dle běžného rozvrhu.
Vezměte, prosím, na vědomí, že žákyně a žáci, kteří mají nařízené distanční vzdělávání, nemají nárok na stravování ve školní jídelně a je tedy třeba, aby si na dané období odhlásili obědy.

Adaptační kurz primy

Náš adaptační kurz začal ve škole, kde jsme obdrželi pár informací od naší třídní učitelky paní Benešové a potom jsme vyrazili přes park do kempu k rybníku Roštejn. Hráli jsme různé seznamovací hry, povídali si a užili si krásný den.
Fotografie


Další preventivní opatření

Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat o novém preventivním opatření – plošném nošení roušek v celé škole, které vstupuje v platnost ve středu dne 16. 9. 2020. Žáci budou nosit roušku ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách. Jedná se o zvýšenou oboustrannou ochranu (žáků i vyučujících) a cílem je, abychom výuku udrželi co nejdéle v aktuálním nastavení, tedy v prostorách školy a v co nejběžnějším možném režimu.
Prosíme, vybavte své děti dostatečným počtem roušek. Zvlhlá rouška již neplní svůj účel a též by dětem mohla být na obličeji nepříjemná, popř. by mohla způsobit kožní potíže. Proto Vás žádáme, aby každý žák měl na 1 den k dispozici cca 4 kusy roušek (v případě potřeby i více).
Použité roušky si žák bude ukládat do speciálního sáčku (do aktovky či batohu).

Mgr. Bc. Lenka Procházková
Ředitelka

Studenti v telčské synagoze

Studenti gymnázia navštívili v průběhu výtvarné výchovy zajímavou výstavu v kulturním centru Gamoneum. To sídlí v prostorách bývalé telčské synagogy. Výstava expresivních abstraktních maleb Marie Hlávkové a Jiřího Kamana studenty zaujala. Obrazy si nejenom prohlédli, ale také o nich přemýšleli a nechali je na sebe působit.
S panem Jakubem Myslínem, který výstavu uspořádal, jsme si povídali o historii synagogy, o kulturních akcích, které má v plánu, a také o tom, jak dotváří nalezené samorosty a co všechno se dá ještě považovat za umění.
Abstraktní obrazy mnohé studenty podnítily k přemýšlení o tom, jak můžeme pomocí malby vyjádřit své vnitřní pocity, které jsou jinak těžko sdělitelné.
Fotografie
MJ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení roušek

Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách školy nosit roušky.

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Nové opatření

Povinnost nosit roušku v prostorách jídelny

  • Od středy 9. 9. 2020
  • Bez roušky je do jídelny vstup zakázán
  • Roušku lze sundat pouze po dobu konzumace jídla – je možno ji odložit na tác (v igelitovém sáčku), není dovoleno ji položit na stůl
  • Opatření se týká všech osob bez výjimky

Výdej obědů - ZMĚNA

  • 10:50 - 11:45 Cizí strávníci + výdej do jídlonosičů
  • Žáci podle rozvrhu. GOB a SOŠ časově odděleně od ZŠ. Časový rozpis je předán žákům prostřednictvím třídních učitelů.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.