Loading...
 

Aktuality

Adaptační kurz primy

Náš adaptační kurz začal ve škole, kde jsme obdrželi pár informací od naší třídní učitelky paní Benešové a potom jsme vyrazili přes park do kempu k rybníku Roštejn. Hráli jsme různé seznamovací hry, povídali si a užili si krásný den.
Fotografie


Další preventivní opatření

Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat o novém preventivním opatření – plošném nošení roušek v celé škole, které vstupuje v platnost ve středu dne 16. 9. 2020. Žáci budou nosit roušku ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách. Jedná se o zvýšenou oboustrannou ochranu (žáků i vyučujících) a cílem je, abychom výuku udrželi co nejdéle v aktuálním nastavení, tedy v prostorách školy a v co nejběžnějším možném režimu.
Prosíme, vybavte své děti dostatečným počtem roušek. Zvlhlá rouška již neplní svůj účel a též by dětem mohla být na obličeji nepříjemná, popř. by mohla způsobit kožní potíže. Proto Vás žádáme, aby každý žák měl na 1 den k dispozici cca 4 kusy roušek (v případě potřeby i více).
Použité roušky si žák bude ukládat do speciálního sáčku (do aktovky či batohu).

Mgr. Bc. Lenka Procházková
Ředitelka

Studenti v telčské synagoze

Studenti gymnázia navštívili v průběhu výtvarné výchovy zajímavou výstavu v kulturním centru Gamoneum. To sídlí v prostorách bývalé telčské synagogy. Výstava expresivních abstraktních maleb Marie Hlávkové a Jiřího Kamana studenty zaujala. Obrazy si nejenom prohlédli, ale také o nich přemýšleli a nechali je na sebe působit.
S panem Jakubem Myslínem, který výstavu uspořádal, jsme si povídali o historii synagogy, o kulturních akcích, které má v plánu, a také o tom, jak dotváří nalezené samorosty a co všechno se dá ještě považovat za umění.
Abstraktní obrazy mnohé studenty podnítily k přemýšlení o tom, jak můžeme pomocí malby vyjádřit své vnitřní pocity, které jsou jinak těžko sdělitelné.
Fotografie
MJ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení roušek

Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni ve společných prostorách školy nosit roušky.

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Nové opatření

Povinnost nosit roušku v prostorách jídelny

  • Od středy 9. 9. 2020
  • Bez roušky je do jídelny vstup zakázán
  • Roušku lze sundat pouze po dobu konzumace jídla – je možno ji odložit na tác (v igelitovém sáčku), není dovoleno ji položit na stůl
  • Opatření se týká všech osob bez výjimky

Výdej obědů - ZMĚNA

  • 10:50 - 11:45 Cizí strávníci + výdej do jídlonosičů
  • Žáci podle rozvrhu. GOB a SOŠ časově odděleně od ZŠ. Časový rozpis je předán žákům prostřednictvím třídních učitelů.

Výsledky přijímacího řízení pro SOŠ a čtyřleté gymnázium

budou zveřejněny 16. 6. 2020 v 8.00 hodin zde a na dveřích školy. Věnujte pak prosím pozornost textu pod tabulkou.
Upozornění
V případě nepřijetí ke studiu (u uchazečů, jejichž evidenční čísla zde nebudou uvedena) lze využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně školy dne 16. 6. 2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

(Výsledky pro osmileté gymnázium předpokládáme o den později)


Informace k bezhotovostním vkladům finančních částek na stravování

Z důvodu nepřítomnosti žáků na školním vyučování a tudíž neodebírání stravy ve školní jídelně prosíme o úpravu nebo zastavení trvalých příkazů plateb na stravování.
O přeplatky finančních částek mohou požádat též cizí strávníci za stejných podmínek jako žáci.

Nevyčerpané finanční částky lze zaslat zpět na účet na základě vyplněné žádosti (klikněte pro stažení) zaslané na e-mail: marikova v(e) gymnsostelc.cz

 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.