Loading...
 

Marketing a management


Charakteristika učiva

 • marketing - pojem, význam
 • základní podnikatelské koncepce
 • marketingový informační systém
 • marketingový mix
 • marketingové strategické plánování
 • kupní chování spotřebitele
 • management - pojem, význam
 • historický vývoj managementu
 • manažer 21. století
 • manažerské funkce
 • organizační struktury
 • komponenty managementu
 • controlling
 • yield management

Učivo probrané v tomto předmětu je součástí maturitních okruhů z ekonomiky.

Maturitní témata z předmětu marketing a management

1. Měření výkonu ekonomiky
2. Inflace
3. Trh práce a nezaměstnanost
4. Regulace, konkurence
5. Tržní systém
6. Trh
7. Ekonomie
8. Nákupní chování spotřebitelů a organizací
9. Distribuce
10. Cena
11. Výrobek (produkt)
12. Personální management (řízení lidských zdrojů)
13. Marketingové prostředí podniku
14. Management
15. Manažer v procesu řízení
16. Bankovnictví
17. Finanční trhy
18. Operace na finančních a kapitálových trzích, měnové a finanční instituce
19. Funkce managementu – plánování, rozhodování, organizování.
20. Funkce managementu – komunikace, kontrolaImage Image
To nejdůležitější z DruckeraMarketing a management


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 06 of říjen, 2021 23:07:03 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality