Marketing a management


Charakteristika učiva

 • marketing - pojem, význam
 • základní podnikatelské koncepce
 • marketingový informační systém
 • marketingový mix
 • marketingové strategické plánování
 • kupní chování spotřebitele
 • management - pojem, význam
 • historický vývoj managementu
 • manažer 21. století
 • manažerské funkce
 • organizační struktury
 • komponenty managementu
 • controlling
 • yield management

Učivo probrané v tomto předmětu je součástí maturitních okruhů z ekonomiky.

Image Image
To nejdůležitější z DruckeraMarketing a management