Loading...
 

Ekonomika


Charakteristika učiva

  • základy tržní ekonomiky
  • národní hospodářství
  • podniková ekonomika
  • mikroekonomie
  • makroekonomie
  • daňová soustava ČR
  • finanční analýza podniku
  • podnikové činnosti
  • zahraniční obchod

Maturitní témata z ekonomiky 


1. Zásobování podniku
2. Výrobní program podniku
3. Prodejní činnost podniku
4. Personální práce v podniku
5. Ochrana spotřebitele
6. Odměňování
7. Kalkulace
8. Investiční činnost podniku
9. Charakteristika podnikání podle živnostenského zákona
10. Charakteristika podnikání podle zákona o obchodních korporacích
11. Hodnocení efektivnosti
12. Ekonomická stránka výroby
13. Daňový systém ČR
14. Daňový řád
15. Daň z příjmů právnických osob
16. Daň z příjmů fyzických osob
17. Daň z přidané hodnoty
18. Daň z nemovitostí
19. Daň spotřební
20. Daň silniční


Image Image
Úvod do ekonomieManažerská ekonomikaVytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 06 of říjen, 2021 23:05:54 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality