Loading...
 

Ekonomika


Charakteristika učiva

  • základy tržní ekonomiky
  • národní hospodářství
  • podniková ekonomika
  • mikroekonomie
  • makroekonomie
  • daňová soustava ČR
  • finanční analýza podniku
  • podnikové činnosti
  • zahraniční obchod

Maturitní okruhy z ekonomiky


1. Zásobování podniku
2. Založení podniku – činnosti související se založením podniku
3. Výrobní program podniku, struktura výroby, příprava výroby
4. Personální práce v podniku – pracovně právní vztah – pracovní smlouvy, dohody, přijímání, propouštění pracovníků, péče o zaměstnance, kolektivní vyjednávání
5. Ochrana spotřebitele
6. Odměňování – mzda, funkce mzdy, základní formy mezd, náhrady mzdy, SP, ZP, dávky nemocenského pojištění
7. Obchodně závazkové vztahy
8. Kalkulace - význam kalkulací, druhy, kalkulační metody
9. Investiční činnost podniku – pojem, druhy, zdroje financování statické metody hodnocení efektivnosti investic, postup hodnocení efektivnosti investic, dynamické metody hodnocení efektivnosti investic
10. Charakteristika podnikání podle živnostenského zákona – živnost, všeobecné a zvláštní podmínky, rozdělení živností, ohlášení živnosti, živnostenský rejstřík
11. Charakteristika podnikání podle zákona o obchodních společnostech a družstvech
12. Hodnocení efektivnosti podniku - rentabilita, peněžní tok, likvidita, horizontální a vertikální analýza
13. Ekonomická stránka výroby – náklady, členění nákladů, výnosy, výsledek hospodaření, analýza kritického bodu, zákon hromadné výroby,
14. Daňový řád – účastníci daňového řízení, části daňového řízení, příslušenství daně
15. Daně – pojem, funkce, předmět daně, daňový subjekt, sazby daně, způsob výběru daně, daňový systém ČR
16. Daň z příjmů právnických osob
17. Daň z příjmů fyzických osob – příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků – měsíční zálohy a roční zúčtování mezd
18. Daň z příjmů fyzických osob – dílčí základy daně, výpočet daňové povinnosti při souběhu různých základů daně, placení záloh
19. Daň z přidané hodnoty – princip fungování daně, plátci daně, daň na vstupu, výstupu, daňové doklady, výpočet daně
20. Daň z nemovitostí – daň z pozemků a ze staveb
21. Daň spotřební
22. Daň silniční


Image Image
Úvod do ekonomieManažerská ekonomikaVytvořil: admin. Poslední úprava: Pátek 05 of červen, 2020 13:53:45 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.