Ekonomika


Charakteristika učiva

  • základy tržní ekonomiky
  • národní hospodářství
  • podniková ekonomika
  • mikroekonomie
  • makroekonomie
  • daňová soustava ČR
  • finanční analýza podniku
  • podnikové činnosti
  • zahraniční obchod


Image Image
Úvod do ekonomieManažerská ekonomika