Loading...
 
Anglický jazyk

Výuka


Počet povinných hodin jazyka anglického je v jednotlivých ročnících osmiletého a čtyřletého gymnázia stanoven učebním plánem školy.

Ve vyšších ročnících (septima a oktáva, třetí a čtvrtý ročník) mohou studenti navštěvovat volitelný předmět anglická konverzace v rozsahu dvou hodin týdně.

Během výuky jsou studenti informováni o možnosti skládat mezinárodní zkoušky Cambridge English.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnerskou školou jazykového centra P.A.R.K. Brno a díky tomu mají studenti možnost skládat tuto zkoušku přímo na naší škole. Tuto možnost každým rokem využívají studenti 3. a 4. ročníků.


V současné době jsou studenti pravidelně seznamováni s novou maturitní zkouškou z angličtiny. Maturitní požadavky a vzorové testy jsou dostupné na https://maturita.cermat.cz/.Témata pro 1., 2. a 4. část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro šk. rok 2019/2020
(zadává CERMAT)

• Osobnostní charakteristika
• Rodina
• Domov a bydlení
• Každodenní život
• Vzdělávání
• Volný čas a zábava
• Mezilidské vztahy
• Cestování a doprava
• Zdraví a hygiena
• Stravování
• Nakupování
• Práce a povolání
• Služby
• Společnost
• Zeměpis a příroda

Témata pro 3. část maturitní zkoušky (zadává škola)

1. The Czech Republic
2. The European Union
3. The United Kingdom
4. The U.S.A.
5. Canada
6. Australia and New Zealand
7. Schools and Education
8. Literature
9. The Environment
10. The Problems of Mankind
11. Holidays and Festivals


Témata profilové (školní) části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

1 Describing people, relationships and interest
2 Culture and entertainment
3 Sport
4 Crime and punishment
5 Places to live
6 Shops, services and money
7 Food and drink
8 Health and illnesses
9 Travel, transport and tourism
10 Education and schools
11 The environment
12 Problems in society
13 The mass media and communication
14 Celebrations and special occasions
15 The Czech Republic and the EU
16 The United Kingdom and London
17 The U.S.A. and Washington D.C.
18 Canada, Australia and New Zealand
19 Books and magazines
20 William Shakespeare
Učebnice

Prima - kvarta:

  • English Plus 1, 2


Kvinta - oktáva, 1. až 4. ročník:

  • Maturita Solutions Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate 2nd edition, 3rd edition


Rozšiřující učebnice podle úrovně: Essential Grammar in Use, English Grammar in Use, Maturita Activator, Angličtina Maturitní témata

Vyučující po dohodě se studenty zajišťují učebnice hromadnou objednávkou. Při výuce používáme audiovizuální pomůcky, dále výkladové a jednostranné slovníky, časopisy Bridge a Gate. Pravidelně pracujeme s internetem.

Aktivity

Pro studenty septimy a třetího ročníku organizujeme poznávací zájezd do Londýna a okolí. Termíny zájezdů - podzim.

Den mladých velvyslanců

Dne 25.2.2011 pořádala Americká ambasáda v Praze akci nazvanou Den mladých velvyslanců (Junior Ambassadors Day), na kterou byl pozván i student oktávy gymnázia Otokara Březiny, Jiří Páral. Při této příležitosti měl možnost strávit celý den na americké ambasádě a hovořit s diplomaty přidělenými pro Českou republiku, včetně samotného amerického velvyslance Eisena Normana. Celý tento den byl pro studenta mimořádnou zkušeností a příležitostí k poznání všech úkolů, které americká ambasáda v České republice plní.

Olympiáda z anglického jazyka ve šk. roce 2019/2020

Okresní kolo:

Kategorie I.B (6. a 7. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

1. místo: Cong Hien Pham (sekunda)
4. místo: Karel Hirš (sekunda)

Kategorie II.B (8. a 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

4. místo: Adéla Křenová (kvarta)
5. místo: Marie Jacobsová (tercie)

Kategorie III.A (1. až 3. ročníky středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

3. místo: Žofie Chlupáčková (2.A)
4. místo: Tereza Hiršová (septima)Vytvořil admin, naposledy upraveno Sobota 16 of květen, 2020 16:24:55 uživatelem vesela.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.