Loading...
 

EU peníze středním školám

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách


Image
Plakát projektu - Plakát ke stažení

INOVAČNÍ METODY VE VÝUCEV období od 31. srpna 2012 do 30. srpna 2014 realizovala naše škola projekt Inovace ve vyučování z oblasti podpory EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Úspěšným zakončením projektu byl splněn projektový záměr školy, který vycházel z autoevaluace „Škola 21“ a školního vzdělávacího programu školy. Metodickým vzděláváním učitelů podporujícím používání moderních vyučovacích metod bylo dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky ve vybraných oblastech.
Součástí projektu bylo absolvování metodického kurzu pro učitele cizích jazyků, čímž došlo ke zvýšení kvality výuky cizích jazyků.
Nemalou měrou ke zkvalitnění výuky přispěla modernizace vybavení školy. Škola z dotačních prostředků vybavila mimo jiné vyučující notebooky potřebnými pro přípravu výukových materiálů, nakoupila interaktivní učebnice a nové pomůcky pro výuku.
Velkou zásluhu na úspěšné realizaci projektu mají vyučující, kteří dokázali vytvořit celkem 608 nových výukových materiálů – 24 sad materiálů v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) a 4 sady materiálů v rámci inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků SŠ (V/2) v tištěné i digitální podobě. Tyto materiály dáváme k dispozici všem zájemců.
V přílohách je uveden soupis materiálů a v případě zájmu kontaktujte prosím manažera projektu na adrese lancova@gymnsostelc.cz nebo přímo autory materiálů.

Přílohy:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)


Zeměpis světa (Mgr. Drmota Josef, Mgr. Lojka Vít)
Geografie ČR (Mgr. Vít Lojka)
Obecný zeměpis pro 1. ročník VG (Mgr. Drmota Josef)
Ekonomika (Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D.)
Veřejná správa (Mgr. Moc Karel)
Účetnictví (Mgr. Kubešová Radmila)
Autoři české a světové literatury (Mgr. Kopečný Radek)
Česká a světová literatura (Mgr. Bártů Ivana)
Literatura 19. a 20. století (Mgr. Volavková Helena)
Francouzský jazyk (Mgr. Marešová Markéta)
Francophonie et civilisation (Mgr. Dvořáková Eva)
Francouzský jazyk 2 (Mgr. Marešová Markéta, Mgr. Dvořáková Eva)
Dějepis - středověk (Mgr. Bártů Zdeněk)
Dějepis novověk - moderní dějiny (Mgr. Bártů Zdeněk)
Dějepis 19. a 20. století (Mgr. Bártů Zdeněk)
Biologie člověka (Mgr. Plunder Michal)
Biologie rostlin (Mgr. Plunder Michal)
Praktické cvičení z biologie (Mgr. Benešová Simona)
Německý jazyk pro začátečníky (PaedDr. Zadinová Věra)
Algoritmizace a programování (Mgr. Krejčí Bohumír)
Německý jazyk pro pokročilé (PaedDr. Zadinová Věra)
Matematika - příklady (Mgr. Florianová Jaroslava)
Matematika - testy (Mgr. Florianová Jaroslava)
Matematika - souhrn (Mgr. Florianová Jaroslava)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků SŠ (V/2)


Fyzika k maturitě (Mgr. Obšilová Ivana)
Fyzika (Mgr. Toufarová Radka)
Chemické názvosloví a chemické rovnice (Mgr. Macků Pavel, Mgr. Tůma Ladislav)
Laboratorní cvičení z chemie (Mgr. Macků Pavel, Mgr. Tůma Ladislav)

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 17 of září, 2014 14:04:42 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality