Loading...
 

Aktuality

Vive le français

Dne 27. 3. jsme se vydali na soutěž do Jihlavy, kde už se konalo krajské kolo ve francouzském jazyce. Naši studenti si museli poradit s popisováním obrázků, dále pak reagovat na všetečné otázky poroty a museli si poradit i s rodilými mluvčími. A vše zvládli skvěle, ve všech kategoriích se umístili na medailových pozicích. V nejmladší kategorii zvítězil Radim Šalanda (kvarta), který nás v květnu pojede reprezentovat do kola ústředního. Na 2. místě skončil Vojtěch Brtník. (kvarta), v další kategorii se na 2. místě umístila Dorota Adamová (sexta), a na 3. místě Kateřina Kučerová (sexta). A o velké překvapení se postarala Marie Pykalová (kvinta), která se sice učí teprve prvním rokem, ale dokázala vybojovat 3. místo a předběhla i o dva roky starší soutěžící. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Radimovi přejeme hodně štěstí v ústředním kole. Fotografie
Markéta Fabešová, Eva Dvořáková

Poznej Vysočinu

V pátek 27.3. proběhl další ročník vědomostní regionální soutěže Kraje Vysočina pro žáky do 15 let POZNEJ VYSOČINU. Letos se ho zúčastnilo 138 soutěžících. Čtyřicítka těch nejúspěšnějších řešitelů dostala pozvání na celodenní výlet do Prahy s lákavou plavbou po Vltavě, komentovanou prohlídkou historických zákoutí a návštěvou Pražského hradu. Do této skupiny se s přehledem dostal i náš jediný zástupce školy Matouš Veselý, který obsadil krásné 7. místo. Tímto Matoušovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Fotografie

Úspěšní angličtí olympionici

V úterý 14. 3. 2023 se v Jihlavě konalo okresní kolo anglické olympiády. Vyslali jsme do každé kategorie jednoho žáka a všichni tři nás reprezentovali na výbornou.
V kategorii pro mladší žáky nižších gymnázií získala Veronika Hanzlíková z primy 3. místo, v kategorii pro starší žáky nižších gymnázií obsadil Radim Šalanda z kvarty 2. místo a v kategorii vyššího gymnázia vyhrála Eliška Kozlíčková ze 3.A a postoupila tak do krajského kola anglické olympiády.
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a Elišce přejeme hodně úspěchů v krajském kole! Fotografie
Vyučující aj

Hodina výtvarky netradičně

Koncem minulého roku vznikl v kvintě nápad na velký obraz ve veřejném prostoru. Obraz s ekologickým sdělením, který by poukazoval na potřebu chránit životního prostředí. Postupně jsme dávali naší myšlence jasnější obrysy, spojili jsme se se starostou Telče, panem Vladimírem Brtníkem, a nyní už víme, co budeme malovat, na co budeme malovat a kam to vystavíme. Největší obavy jsme však měli z technické stránky věci. Se spreji a šablonami totiž zatím nikdo z nás nepracoval. Pozvali jsme si tedy přímo do hodiny výtvarníka, básníka a performera Aleše Kauera, aby nám ukázal, jak se dají šablony používat, a že na tom vlastně vůbec nic není. Aleš nám předvedl, jak tvoří obálky knížek ve svém nakladatelství Adolescent, a studentům dal prostor, aby si práci sami vyzkoušeli. Byla z toho pestrá hodina a pro nás cenná zkušenost. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale zase jsme s naším projektem o jeden krok dál. Fotografie
Marta Veselá Jirousová

Zimní sportování

V prosinci 5.místo, v lednu 2.místo, v únoru a březnu 3. místo ve sportovních turnajích ZŠ a NG.
V prosinci se konal v Třešti turnaj starších žáků ve volejbale smíšených družstev. Naši začínající volejbalisté obsadili 5. místo.
V lednu nám připravili překvapení starší žáci v basketu. Na meziškolním turnaji, za přispění fanoušků, obsadili 2. místo a předvedli velice slušný výkon.
V únoru se konal futsalový turnaj v Telči. Hoši opět zabojovali, obsadili krásné 3. místo a předvedli technický a rychlý fotbálek.
V březnu, na konci zimního sportování, hoši získali opět bronz za 3. místo ve florbale. Hezké bylo utkání s vítězi poháru, ZŠ Třešť, které naši porazili 4:0.
Poděkování patří našim sportovcům za opakovaně dobré výsledky.
Gymnázium Telč reprezentovali:
Julie Jackwerthová, Karolína Feitová, Sára Vokřínková, Jakub Máca, Vojtěch Brtník, Matěj Vojtíšek, David Nerad, Jan Pelikán, Tomáš Tichý, Jan Chalupa, Albert Prouza z kvarty
Bára Ondráčková, Nicole Kloiberová, Denisa Nováková, Matyáš Kramer, Vojtěch Lojka, Jan Brtník, František Kremláček, Matouš Trojan, Martin Veselý, Marek Kopejtka, Antonín Hofhanzl, Šimon Roubal z tercie
Vojtěch Prokop, Kryštof Doskočil, Šimona Veselý, Vít Chalačev ze sekundy.
Další poděkování patří pořadatelům a samozřejmě fanouškům. Fotografie

Okresní kolo olympiády z německého jazyka

V úterý 7.3. 2023 jeli čtyři studenti našeho gymnázia do Jihlavy změřit své znalosti a dovednosti v německém jazyce. Všichni zúčastnění předvedli skvělé výkony a přivezli celkem tři medaile.
V mladší kategorii VG II.B byl Albert Prouza dokonce nejlepší a vyhrál 1. místo.
V kategorii SŠ III.A obsadil Vojtěch Novotný krásné 2.místo a Jan Kresa se umístil na 3. místě. Fotografie
Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Učitelky německého jazyka

Naši žáci opět mezi nejlepšími písaři Vysočiny

Celkem 11 našich žáků, z toho 5 žáků nižšího gymnázia, se zúčastnilo krajského kola Mistrovství ČR žáků ve zpracování textů. Soutěž proběhla distančně a žáci mohli absolvovat celkem 5 soutěží: opis textu, korektura textu, audiotranscription, záznam mluveného slova a wordporcesing. Všichni naši soutěžící absolvovali opis textu, někteří soutěžili i v korektuře textu a soutěži audiotranscription.
Výsledkové listiny byly vytvořeny zvlášť pro žáky ve věku ZŠ a zvlášť pro středoškoláky. Pro postup do celostátního kola se však vycházelo ze sloučené listiny a v každé disciplíně byl stanoven náročný výkonnostní limit pro účast ve finále.
Přiložené diplomy dokazují, že si naši soutěžící v rámci Kraje Vysočina vedli výborně. Radost máme z výkonů a umístění našich žáků nižšího gymnázia, ze středoškoláků pak především z postupu Ellen Němečkové (sexta) do celostátního finále v disciplíně korektura textu.
Celkem se do krajských kol zapojilo 640 žáků z 80 škol z celé České republiky. Do finálového kola postupuje celkem 52 soutěžících. Celostátní finále se uskuteční prezenčně 29. a 30. března v OA a HŠ Havlíčkův Brod.
Všem našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.
Diplomy

Jazyková soutěž v německém jazyce

V průběhu února se konala školní kola jazykové soutěže v německém jazyce v kategoriích VG II. B (tercie a kvarta) a SŠ III. A (1. – 3. ročník SŠ). V kategorii tercie a kvarty zvítězil Albert Prouza a velmi zdařilý výkon podali i druhý Jakub Novotný a třetí Karolína Novotná. V kategorii středoškoláků se na prvním místě umístil Jan Kresa, druhé místo obsadil Vojtěch Novotný a třetí skončila Veronika Novotná. Děkujeme všem účastníkům soutěže a vítězům obou kategorií přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná 7. března 2023 v Jihlavě, a naši školu zde budou reprezentovat žáci, kteří obsadili první a druhé místo. Fotografie
Vyučující německého jazyka

Karkulka vrací úder

Dne 14. února 2023 se třídy prima a sekunda s paní učitelkou Fabešovou, Veselou Jirousovou a panem učitelem Kopečným vypravili na výlet do Malého divadla v Českých Budějovicích. Viděli jsme představení s názvem Karkulka vrací úder. Toto představení bylo obzvlášť zajímavé, poněvadž jsme neviděli jednu, ale rovnou sedm verzí Karkulky, které herci s doprovodem klavíru nádherně zahráli. Karkulky byly například ve verzi: Karkulka za minutu, Naštvaná Karkulka, Slovenská Karkulka, Antická Karkulka a několik dalších. Hodně interesantní byly také obdivuhodné kouřové efekty. Po skončení představení jsme se vydali na náměstí a primáni dostali rozchod. Sekundáni měli rozchod také, ale dohromady se sekundány z Českého reálného gymnázia z Českých Budějovic. Ti s námi byli na představení a potom naše sekundány provedli po českobudějovických památkách. V domluvený čas jsme se všichni sešli a krásnými uličkami Českých Budějic jsme společně vyrazili k autobusu. Poděkování patří i paní učitelce Volavkové, která návštěvu divadla zorganizovala. Fotografie
Amálie Oravcová (prima) a Pavlína Tarasová (sekunda)

Úřední hodiny o jarních prázdninách

Úřední hodiny během jarních prázdnin v termínu 20. - 24. 2. 2023 jsou od 8:00 do 15:30 hodin.
Přihlášku ke vzdělávání lze mimo úřední hodiny vhodit do poštovní schránky umístěné na vchodových dveřích školy. Přijetí takto vhozené přihlášky bude písemně potvrzeno na email zákonného zástupce uchazeče uvedený na přihlášce.

 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.