Loading...
 

Aktuality

Podcestný Mlýn

V pátek 29. 9. 2023 jsme se my, naše třída kvarta, společně s učitelkami Simonou Benešovou a Hanou Kovářovou vydali na exkurzi do terapeutické komunity Podcestný Mlýn.
U vchodu nás přivítal klient Vlasta, který nás ochotně provedl po celém areálu a zároveň nás seznámil se svým životním příběhem. Dozvěděli jsme se mnoho informací o každodenním programu v komunitě, o přísném režimu, dále o tom, co drogy dokážou udělat s člověkem, jaké je to odvykat, jak těžké je začlenit se zpět do běžného života a naopak jak snadné je „do toho opět spadnout“.
Během návštěvy jsme si i vyzkoušeli některou práci, kterou klienti denně vykonávají – například dojení kozy.
Děkujeme za možnost návštěvy a přejeme všem klientům šťastný návrat do běžného života. Fotografie
Emma Vejmělková, kvarta

Po stopách Otokara Březiny - Jaroměřice nad Rokytnou

Jako každý rok, tak i letos, se studenti septimy a 3.A zúčastnili exkurze do Jaroměřic nad Rokytnou, aby navštívili hrob a muzeum básníka Otokara Březiny, jehož jméno nese naše gymnázium, a zdejší zámek, který je vyhlášenou barokní perlou Vysočiny.
Exkurzi jsme započali 6. října 2023 v ranních hodinách hromadnou návštěvou hřbitova, kde jsme k hrobu Otokara Březiny položili květinu a zapálili svíci, jako vzpomínku na tohoto velkého básníka. Dále následovala prohlídka muzea spojená s prohlídkou zachovalého Březinova bytu, kde Březina od počátku 20. století až do své smrti roku 1929 žil a tvořil. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jeho mládí, studiu nebo způsobu života. K vidění zde byl i velký počet výtvarných děl Březinova přítele Františka Bílka, který zhotovil i alegorickou sochu pro básníkův hrob, nebo i například křeslo, které Otokaru Březinovi věnoval další z jeho přátel a snad největší český spisovatel Karel Čapek.
Po prohlídce muzea jsme se vydali na jaroměřický barokní zámek, kde jsme se si užili prohlídku honosných vnitřních prostor, včetně obytných místností, tanečního sálu nebo čínského čajového salónku.
Jelikož do odjezdu zbývalo ještě dost času, někteří studenti si tyto chvíle zpříjemnili procházkou zámeckým parkem vybudovaným jak ve francouzském, tak v anglickém stylu. Jiní zbývající čas využili k polednímu občerstvení.
Návrat, stejně jako celý program proběhl díky paní učitelce Volavkové a panu učiteli Kopečnému hladce a všichni včetně učitelského doprovodu se vrátili plní nových dojmů. Fotografie
Jan Kresa, Vojtěch Novotný, septima

Dějepisná exkurze primy do Dačic

Dne 2.10.2023 se konala dějepisná exkurze do Dačic pro žáky primy. Studenti navštívili interaktivní program NPÚ zaměřený na archeologii. Exkurze byla součástí tematického okruhu hodin dějepisu věnovaných významu dějin a práci historiků. Fotografie
Zdeněk Bártů a Jaroslava Florianová

Papučový den
Ve středu 11. 10. se koná Papučový den na podporu mobilních hospiců. Přijďte i vy zítra do školy v papučích. Děkujeme.

Exkurze k Okresnímu soudu v Jihlavě

Ve středu 4. října 2023 se třída oktáva za doprovodu pana učitele Kopečného vypravila na pravidelnou exkurzi k Okresnímu soudu do Jihlavy. I přes ranní nejistotu, zda se vůbec prvního jednání z důvodu výluky na trati zúčastníme, jsme nakonec vše i s mírnou časovou rezervou stihli. JUDr. Vladimír Sova, který má mnoholetou praxi a spoustu zkušeností, nás nechal pozorovat profesionálně a klidně vedené soudní jednání. K našemu překvapení se nám však věnoval i ve volných chvílích mezi procesy a téměř přátelsky nás seznamoval se svými zkušenostmi a lehce polopaticky vysvětloval laikům procesní záležitosti. Bylo více než zajímavé sledovat snahu o vyvážení spravedlivého trestu a myslím, že mnohé z nás to přivedlo na myšlenku toho, jaká by měla být míra potrestání a že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Celá tato exkurze nám hodně dala a těm několika z nás, co ze ZSV maturujeme, se i utvořil jednotný obrázek o celém procesu, za což panu učiteli děkujeme.
Anna Veselá (oktáva)

Karolína Zoe Meixnerová na gymnáziu

Ve čtvrtek 5. října se třídy septima a 3.A zúčastnily přednášky se spisovatelkou a influencerkou Karolínou Zoe Meixnerovou. Mnozí jsme ji znali z instagramového účtu @cojezoe_, kam pravidelně přispívá videy o spisovatelích 19. století. Meixnerová vystudovala bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UK a napsala dvě známé knihy: Národní opruzení a Průvodce literární hysterií 19. století. Popularizuje literaturu 19. století, hlavně se zaměřuje na dobu romantismu a Národního obrození. V červnu roku 2021 začala nahrávat videa na svůj instagram, nejprve hlavně příspěvky o Boženě Němcové, ale později se obsah jejích videí rozrostl.

Byla nám nabídnuta tři různá témata přednášek. Nakonec bylo vybráno téma Božena Němcová a Karel Havlíček Borovský. U Němcové se Zoe nejdříve zaměřila na její původ, není totiž zcela jisté, z jaké rodiny spisovatelka pochází. Dále nám influencerka řekla o autorčině smutném životě a její tvorbě. U Borovského jsme se dozvěděli spoustu nových informacích, na které nezbývá v běžných hodinách češtiny čas. Za přednášku, která nás vtáhla hlouběji do neprozkoumaných vod literatury 19. století, jsme vděční a děkujeme, že nás Zoe Meixnerová přiměla dívat se na známé spisovatele z jiného úhlu pohledu. Fotografie
Barbora Veselá, 3.A

Prohlídka tabel

Dne 7.10.2023 se v čase 13,30 – 15,30 koná v budově Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč prohlídka historických vyřezávaných tabel SOŠ. Zájemci z řad veřejnosti mohou do budovy vstupovat bočním vchodem přímo do auly vedle vchodu do sportovní haly. Zpřístupněny budou i další prostory školy. Těšíme se na setkání nejen s bývalými absolventy.

Exkurze do Motorpalu v Jihlavě

V pátek 22. 9. 2023 se studenti oboru ekonomika a podnikání vydali na exkurzi do jihlavského závodu firmy MOTORPAL, a. s.. Ve firmě studenti získali informace o jejím vývoji od založení až po současnost, prohlédli si výrobní závody včetně skladového hospodářství, získali představu o strojírenské výrobě, jejích možnostech organizace. Fotografie

Za Banditou i památkami

Den před státním svátkem se třídy oktáva a 4.A vypravily na pravidelnou exkurzi do Prahy za příjemného doprovodu Radky Toufarové a vyučujících českého jazyka Ivany Bártů a Květy Zažímalové. Díky naplánování jsme měli možnost strávit v Praze celý den, a i přes brzké vstávání udržela většina z nás elán a nadšení až do večera. Celodenním programem nás doprovázely referáty studentů z dějepisného semináře, které oživovaly procházku podzimní Prahou a pomohly nám porozumět historii míst, která jsme minuli. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do Vinohradského divadla na vystoupení Balada pro banditu. S příběhem Nikoly Šuhaje z knihy Ivana Olbrachta jsme byli všichni dobře seznámeni díky hodinám češtiny a muzikál na motivy příběhu si ještě pár z nás pamatovalo ze školního představení před sedmi lety. Celé divadelní vystoupení bylo provázeno hýřivými tanci čarodějnic, které dodávaly hře úzkostlivou atmosféru a nutily nás ani na chvíli nezamhouřit oko. I přes téměř dvouhodinovou délku programu nám večer utekl rychle, a to hlavně díky napínavému a plynulému ději a hudebním vstupům. Po skončení vystoupení jsme se už unavení (a někteří i hladoví), ale spokojení vydali zpátky do Telče. Za příjemně strávený den vyučujícím děkujeme. Fotografie
Anna Veselá, oktáva
 Google+

Aktuality