Loading...
 

Aktuality

Družstvo GOB a SOŠ opět zvítězilo na „Talentech 1. ročníků“

Ve dnech 11. a 12. června 2018 proběhl na OA, SZŠ a SOŠS v Jihlavě již 17. ročník soutěže v ovládání počítačové klávesnice – Talenti I. ročníků středních škol, s možností účasti mladších. Naši školu letos reprezentovaly pouze dívky: Anna Bártů, Klára Doskočilová (obě kvinta), Markéta Svobodová (kvarta), Magdalena Zámostná (sekunda) a Ellen Němečková (prima).
Soutěže se zúčastnilo celkem 31 soutěžících z 9 škol především z Vysočiny, ale do Jihlavy přijelo i družstvo z Prahy a Vlašimi. Naše soutěžící navázaly na úspěchy svých starších spolužáků v minulých ročnících a uspěly jak v bodovaném tréninku, tak v hlavní soutěži. Bodovaný trénink se skládal z 25 minutových opisů a proběhl již v pondělí. Z našich soutěžících si nejlépe vedla Markéta Svobodová (1. místo) a Magdalena Zámostná (5. místo).
Fotografie
Zpráva na webu pořadatele

Dějepisná exkurze primy

V úterý 12. června proběhla dějepisná exkurze zaměřená na dějiny a významné pamětihodnosti města Telč. Na závěr proběhla hra „Boj o město“, ve které měly soutěžní skupiny za úkol zjistit řadu údajů o našem městě. Počasí exkurzi přálo a akce se velmi vydařila.
Zdeněk Bártů
Fotografie

Exkurze Velehrad

Velehrad
„Slované dříve neměli knihy, ani písmo, ale čítali a hádali pomocí črt a vrubů, neboť byli pohané. Ale jak je možné psát správně řeckými písmeny bogъ nebo životъ? A tak bylo mnohá léta. Potom však lidumilný Bůh, který vše řídí, neponechal lidské plémě slovanské bez vzdělání, ale přiváděje celé k vědění a spasení, smiloval se nad plemenem slovanským a seslal mu svatého Konstantina filozofa, zvaného Kyril, muže spravedlivého a pravého. A ten pro ně vytvořil třicet a osm písmen, některá po vzoru řeckých písmen, jiná pak podle slovanského jazyka, počav podle řečtiny prvním.“ (Úryvek ze svědectví mnicha Chrabra)
Třídy 1.A a kvinta se dne 11. 6. 2018 vrátily v čase do doby Velké Moravy, aby poznaly život našich předků. Návštěva poutního místa Velehradu a Archeoskanzenu Modrá se stala v mnohých ohledech inspirativní.
I. Bártů, H. Volavková, R. Kopečný
Fotografie

Informace pro maturanty

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka byly maturantům odeslány elektronicky. V písemné formě si je mohou maturanti vyzvednout na sekretariátu školy.

Vědecké pokusy

Ve středu 6. června 2018 se v aule naší školy konalo pásmo fyzikálních a chemických experimentů pro veřejnost. Diváci mohli zhlédnout oheň, který nepálí, sloní zubní pastu, přeměnu vody ve víno, fialovou fontánu, celou řadu pokusů se suchým ledem a na závěr ochutnat i chemickou zmrzlinu. Děkujeme autorům Leoši Jindřichovi, Ondřeji Běhanovi, Tadeáši Fejfarovi, Adamu Křivánkovi, Lukáši Dvořákovi a Štěpánu Meisterovi za pěkné odpoledne plné nevšedních zážitků s profesionálním provedením a výkladem, nad jehož věcnou správností dohlíželi z řad publika mimo jiné senátor a fyzikář RNDr. Miloš Vystrčil a doc. RNDr. Jaromír Mindl, CSc.
vyučující fyziky a chemie
Fotografie
Video

Škola hrou?

V pondělí 11. června 2018 se studenti z vyššího gymnázia a SOŠ setkali s americkými studenty, kteří nás přijeli pozvat na anglický tábor (v letošním roce bude na Vanově!) a prostřednictvím různých her dokázali, že English může být opravdu easy.
Vyučující AJ
Fotografie

Předávání maturitních vysvědčení 2018

Ve středu 30. 5. 2018 uzavřeli úspěšní maturanti studium na naší škole slavnostním předáním maturitních vysvědčení v prostorách zámku.
My, učitelé, jim přejeme, ať jsou stejně úspěšní při přijímacích řízeních na vysoké školy a rádi se ve vzpomínkách vracejí ke svým středoškolským studiím:).
třídní učitelé oktávy a 4. A
foto: Michaela Trnková, Pavla Doležalová
další fotografie si můžete stáhnout ve fotogalerii
Fotografie

Úspěch na Mistrovství ČR

Ve dnech 5. a 6. června se v Hradci Králové konal 26. ročník Mistrovství ČR v grafických předmětech. Na základě výkonů z krajského kola byli z naší školy na toto mistrovství nominováni tři žáci (z celého Kraje Vysočina postoupili pouze čtyři žáci). Anna Bártů (kvinta) postoupila do celostátního kola v korektuře textu, Jiří Kučera (sexta) byl nominován v disciplínách korektura textu, opis a wordprocessing, Tereza Kupcová (4. A), splnila postupový limit v korektuře textu, opisu a záznamu mluveného slova.
Anna Bártů při své první účasti na celostátní soutěži obsadila v korektuře textu výborné osmé místo. Jiří Kučera obsadil v korektuře textu i wordprocessingu shodně 7. místo, v desetiminutovém opisu byl patnáctý. Tereza Kupcová vybojovala v korektuře textu 5. místo, v opisu - nejpočetněji zastoupené disciplíně – obsadila 7. místo a v záznamu mluveného slova skončila desátá. Všem našim studentům blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Fotografie

Exkurze do Havlíčkovy Borové a Polné

Studenti sexty a 2. A se v pondělí 4. 6. 2018 vydali do rodného domu Karla Havlíčka Borovského, vyslechli si podrobný výklad, detailně se seznámili s touto významnou osobností 19. století. Po návštěvě Havlíčkovy Borové jsme odjeli do nedaleké Polné. I zde jsme navštívili muzeum, prohlédli jsme si školní třídu z roku 1866, která je vybavena původními exponáty - lavicemi, tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy atd. Naše kroky nás zavedly i k Regionálnímu židovskému muzeu, prohlédli jsme si synagogu a Rabínský dům, kde je část prohlídky věnována případu Leopolda Hilsnera.
K. Zažímalová, I. Bártů
Fotografie

Matematické soutěže

Dne 29. května se na Gymnáziu v Jihlavě konalo okresní kolo Pythagoriády - matematické soutěže pro žáky 5. až 8. ročníků základních škol a nižších gymnázií se zaměřením na logické a početní znalosti a dovednosti. Naši studenti se v matematických soutěžích tradičně umísťují na předních místech. Tentokrát bychom zvlášť rádi pogratulovali Kateřině Kučerové z primy, která ve své kategorii s bodovým náskokem zvítězila. Kateřina slavila úspěch i v Matematické olympiádě, asi nejnáročnější matematické soutěži, kde ve velké konkurenci obsadila 3. místo. Gratulovat chceme rovněž i Prokopu Kadlecovi ze sekundy, který díky svému rozvinutému logickému uvažování v soutěži s příznačným názvem „Matematický klokan“ vyskočil též až na první místo dokonce v krajském kole.
Gratulují matematici

Diplom
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.