Loading...
 

Aktuality

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 zveme žáky 5. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Setkání v aule:

Žáci 5. tříd ZŠ ve 14.15 hodin

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

Žáci 9. tříd ZŠ v 15.00 hodin

Obor 79-41-K/41 Gymnázium
Obor 79-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Informace o studiu, přijímacím řízení, volná prohlídka školy (možno s průvodcem).

Stříbro v Jihlavě

V pátek 8.12.2017 se v Jihlavě konalo krajské kolo 54. ročníku chemické olympiády kategorie A. V silné konkurenci získal krásné 2. místo Jiří Rudolf z oktávy a obhájil tak stejné umístění z loňského roku. Tímto krásným výsledkem se Jiří rozloučil s chemickými soutěžemi zde na gymnáziu. Přejeme mu hodně úspěchů v dalším studiu a děkujeme za dlouholetou reprezentaci školy.
vyučující chemie
výsledková listina

O tradici vyřezávaných tabel SOŠ píší Jihlavské listy

Každou první říjnovou sobotu má veřejnost příležitost si v prostorách naší školy prohlédnout tradiční vyřezávaná tabla SOŠ. Ta dříve zdobila původní prostory SOŠ na nám. Zachariáše z Hradce. Do budovy GOB a SOŠ Telč byla tabla přemístěna po dokončení rozsáhlé rekonstrukce nového traktu budovy, tzv. přístavby. Návštěvníci mají možnost si kromě vyřezávaných tabel SOŠ prohlédnout i tabla absolventů gymnázia od roku 1976. Letos jsme tuto akci uspořádali již po páté.
Reportáž v JL zde: Tabla JL 1


GOB a SOŠ Telč připravuje nový česko - rakouský projekt spolupráce středních škol

Po pěti letech, kdy škola zrealizovala projekt Partnerstvím středních škol k rozvoji příhraniční spolupráce, spočívající ve společných akcích a vzájemných návštěvách partnerských škol - Gymnázia ve Waidhofenu a Obchodní akademie v Hornu, chceme s pomocí Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika navázat na zdařilé akce. V těchto dnech podáváme ke schválení projektovou žádost. Jejímu vypracování předcházely 2 schůzky společného projektového týmu na Gymnáziu ve Waidhofenu, na kterých byla projednána koncepce projektu a jednotlivé akce. Držte nám palce, aby byl projekt schválen a my mohli v příštím kalendářním roce zahájit jeho realizaci. Plánujeme vzájemné návštěvy věnované sportovním utkáním i poznávání partnerských měst a pro telčské studenty navíc kurz německého jazyka s rodilými mluvčími.
PaedDr. Věra Zadinová
Fotografie

Předvánoční Vídeň

1. 12. 2017 navštívili studenti maturitního ročníku hlavní město Rakouska Vídeň. Dopoledne jsme strávili za krásného slunečného počasí v zámku Schönbrunn. Trasa Imperial Tour nás zavedla do císařských komnat. Zbývající čas jsme využili k prohlídce tradičních vánočních trhů před zámkem a zámeckého parku. Poté nás autobus převezl do centra. Pěšky jsme zhlédli většinu významných architektonických památek jako jsou Hofburg, Staatsoper, Albertina, Kärtner Straße, Stephansdom, Parlament... Na závěr pobytu ve Vídni jsme navštívili proslulé vánoční trhy před vídeňskou radnicí.
PaedDr. Věra Zadinová, Mgr. Jana Vojtová
Fotografie

Movember 2017

Přes 80 studentů GOB a SOŠ Telč přišlo 22. listopadu podpořit dobrou věc.
Udělali si fotku se svým knírkem, či vyrobeným z papíru a tím, že za svou fotku zaplatili, podpořili nadaci MOVEMBER, protože vybraná částka putuje na její účet. Povedlo se vybrat 1400,-.
Movember je celosvětová charitativní organizace, jejímž cílem je šťastnější, zdravější a zejména delší život mužů. Nejvíce je brán ohled na rakovinu prostaty, která je druhá nejčastější rakovina u mužů,na rakovinu varlat, jež se za posledních 50 let zdvojnásobila, na psychické zdraví, které si čítá každou 1 minutu sebevraždu a na nedostatek pohybu,
protože v celém světě se dostal na čtvrtou příčku v úmrtnosti. Hnutí Movember začalo v roce 2003 na principu, že muži si nechali přes celý listopad narůst knírek. Od té doby se rozrostlo do celosvětového hnutí, které podporují více než 5 miliónů členů (mužů i žen) a i my se k nim přidáváme.
Jakub Hejl III.A
Fotografie

Táta vlasti a Čechomoří - Studiová scéna Malého divadla v Českých Budějovicích

Karel - táta vlasti (Petr Hašek, Helena Kebrtová)
Dne 15. listopadu jsme navštívili (studenti primy a sekundy) divadelní představení Karel – táta vlasti v Českých Budějovicích. Poznali jsme Karla IV. Trochu jinak než jak ho známe z hodin dějepisu.
Václav (Karel IV.) prožil pestrý život. Každý z rodičů si přál pro svého syna něco jiného. Výchova budoucího krále se zdála komplikovaná. Přesto se Karlovi podařilo pozvednout české země a zvítězil i nad Pepkou a svým dílem se stal nesmrtelným.
Karlův životní příběh byl zajímavý a odehrával se kolem jediné kulisy, vysoké židle, která chvíli sloužila jako prolézačka, trůn i kůň. Herci a herečky spolu s loutkami zvládli diváka provést velkou částí českých a evropských dějin 14. století. (studenti sekundy)
Čechomoří (Janek Lesák a kol.)
Dne 20. listopadu jsme se stejně jako každý rok vydali do divadla
Fotografie

První velké hokejové medaile ve škole

Z nedávného světového poháru mladých hokejistů v Kanadě dovezlo reprezentační družstvo ČR bronzové medaile. Na historickém úspěchu se podíleli i dva studenti SOŠ Jaromír Pytlík a Daniel Poizl. Proto se cenné medaile objevily ve škole. Medaili bude možné si blíže prohlédnout přímo ve škole během Dne otevřených dveří 14. prosince. K prohlédnutí budou i další medaile z nehokejových mistrovství světa, které naši žáci získali.
Fotografie

Nové přihlašovací údaje do systému Bakaláři

Upozorňujeme všechny rodiče našich žáků, že byly změněny přihlašovací údaje do školního informačního systému Bakaláři. Od 1. prosince budou mít studenti jiné přihlašovací údaje než jejich rodiče z důvodu zpřístupnění možnosti omlouvání studentů elektronickou formou prostřednictvím tohoto systému a dále z důvodu využití systému k důvěrným sdělením pro rodiče.
PROSÍME RODIČE, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESDĚLOVALI PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE SVÝM DĚTEM.
Nové přihlašovací údaje obdržíte u třídních učitelů - je možné si domluvit zaslání e-mailem, z bezpečnostních důvodů nebudou předány studentům. Studenti své přihlašovací údaje dostanou také u svého třídního učitele.
Děkujeme za pochopení.
Návod k systému Bakaláři

Dvě zlaté medaile z Mistrovství ČR OPEN 2017!!

Ve dnech 23.–25. listopadu se zúčastnili dva naši studenti 25. mistrovství ČR OPEN ve zpracování textů. Oba naši soutěžící, Jiří Kučera (sexta) a Tereza Kupcová (4. A), kteří mají za sebou i úspěšnou účast na letošním mistrovství světa v Berlíně, si opět vedli skvěle. V kolekci získaných medailí se zaleskly dvě zlaté!
Na tomto mistrovství se soutěží podle pravidel, která jsou stanovena pro mistrovství světa. Od běžných žákovských soutěží se toto mistrovství odlišuje především množstvím soutěžních disciplín, rozdělením do třech věkových kategorií (žáci, junioři, praktici), v tvrdším postihu za nepřesnosti i v přísnější hranici pro úspěšné zařazení práce do výsledkové listiny.
Jirka soutěžil ve věkové kategorii „žáci“ a zapojil se celkem do pěti soutěžních disciplín. Při slavnostním vyhlášení výsledků vystoupil na stupně vítězů celkem 6x. Za soutěž korektura textu převzal bronzovou medaili, stříbrnou medaili získal v disciplíně wordprocessing, audiotranscription a 30minutový opis, zlato vybojoval v disciplíně protokolování. Po šesté vystoupil na stupně vítězů, aby převzal pohár za druhé místo v kombinaci (všestrannost - počet a úspěšnost absolvovaných disciplín).
Tereza soutěžila již ve starší věkové kategorii „junioři“, zapojila se rovněž do pěti soutěžních disciplín. Na rozdíl od Jirky nesoutěžila ve wordprocessingu, jako pátou disciplínu absolvovala záznam mluveného slova - diktát. I Tereza si vedla skvěle. V disciplíně diktát obsadila páté místo, v soutěži korektura textu a audiotrancription byla čtvrtá. Za 30minutový opis si Tereza došla na stupně vítězů pro bronzovou medaili a v soutěži protokolování získala zlato. Za výborné a vyrovnané výkony ve všech disciplínách převzala pohár za třetí místo v kombinaci.
Oběma našim úspěšným reprezentantům gratulujeme.
Fotografie
 Google+

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.