Loading...
 

Aktuality

Adopce na dálku

Děkujeme letošním dárcům z řad studentů i vyučujících, kteří přispěli našemu adoptovanému chlapci Ibrahimovi. Díky nám bude moci Ibrahima pokračovat ve studiu v dalším školním roce, nyní už v prvním ročníku SŠ.
Do Adopce na dálku jsme zapojeni již od roku 2004 z iniciativy studentů, nyní máme adoptovaného již druhého chlapce, Ibrahima Sory Sylla (ID 30665).
Z ročního příspěvku 7500,- Kč je hrazeno školné, veškeré učební pomůcky a dvě uniformy. Příspěvek vybíráme jednou ročně po schválení školním parlamentem. Částka v letošním školním roce vychází 25,-Kč na studenta školy, příspěvek je dobrovolný, pokud tedy někdo přispět nechce, nemusí.
Od chlapce nám přichází přes Humanistické centrum Dialog a.s. dopis ve francouzštině, obrázky, kopie jeho vysvědčení. Oskenované materiály (fotografie, dopisy, vysvědčení) můžete zhlédnout na webových stránkách dítěte.
Mgr. Helena Volavková
Fotografie

Blahopřejeme našim hokejistům

Česká reprezentace do 19 let porazila na turnaji World Junior A Challenge v Dawson Creek domácí výběr Kanady 4:3 a slaví postup do semifinále. Jeden z gólů vstřelil Daniel Poizl, na který mu nahrál jeho spolužák ze 4.AS Jakub Černohorský. Kluci paráda!
Hokejisté

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 zveme žáky 5. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Setkání v aule:

Žáci 5. tříd ZŠ ve 14.15 hodin

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

Žáci 9. tříd ZŠ v 15.00 hodin

Obor 79-41-K/41 Gymnázium
Obor 79-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Informace o studiu, přijímacím řízení, volná prohlídka školy (možno s průvodcem).

Otevřená věda - Akademie věd ČR

Studenti naší školy, Tadeáš Fejfar (septima), Lukáš Dvořák (septima) a Justýna Melánie Přechová (sexta) se po období roku 2019 zúčastnili programu Otevřená věda od Akademie věd ČR (+ Ondřej Běhan (septima) – který docházel neoficiálně). Společně se svým lektorem, Mgr. Radek Ševčík Ph.D., pracovali ve vědeckém výzkumném institutu Centrum Excelence Telč (CET), který spadá pod Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM). Náplní jejich stáže (2.027 Syntéza CaCO3 v přítomnosti anorganických aditiv) bylo připravovat vzorky uhličitanu vápenatého a zjišťovat jeho výsledné vlastnosti (výzkum nachází uplatnění především ve stavebním průmyslu, odvětvích biologie,…). Dostalo se jim možnosti dozvědět se nespočet nových informací z oboru chemie a fyziky, seznámit se s prací na vědeckém pracovišti, poznat skvělé lidi z celého světa (a tudíž i procvičit svou angličtinu), ale i pracovat s nejrůznějšími přístroji jako skenovací elektronový mikroskop (SEM), rentgenová difrakční analýza (XRD) a spoustou dalších. K předvedení výsledků jejich práce sloužila Studentská vědecká konference, která se konala 21. a 22. listopadu 2019 na Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Celé konference se zúčastnilo celkem 92 prezentací a soutěžilo se v 6 oborech. Zde Tadeáš Fejfar (se svými kolegy) odprezentoval průběh a výsledky celé stáže a zodpověděl otázky odborné poroty. Tým studentů naší školy si nakonec odnesl 1. místo z oboru chemie (ve kterém se zúčastnilo 20 prezentací) a hlavní cenu 30 000 Kč.
Fotografie

Absurdita totality a opojná atmosféra listopadu 89

byla témata přednášky Moniky Pajerové a Pavla Žáčka, kteří přijali pozvání na naši školu a setkali se dne 25. 11. 2019 v aule školy se studenty GOB a SOŠ Telč. Návštěva se konala v rámci oslav uplynutí 30 let od sametové revoluce. Dokumentární esej Olgy Sommerové - České studentské revolty (Studentské hnutí 1987 – 1989) byl nejen dokumentem o historických faktech, ale také o atmosféře, která listopadové události roku 1989 doprovázela. Měli jsme možnost se setkat s lidmi, do jejichž životů vstoupila historická událost tak zásadně, že ovlivnila jejich životy až do dnešních dnů. Každý z hostů vnímal 17. listopad trochu jinak a vyprávěl svůj příběh, který se protínal s příběhem toho druhého v zásadním pojmu – SVOBODA.
Pohled studentky:
Přednáška s paní M. Pajerovou a P. Žáčkem mnohým z nás pomohla udělat si ucelenější obraz nejen o událostech roku 89. Díky setkání s těmito aktéry, kteří se aktivně zapojili do studentských demonstrací během sametové revoluce a byli současně studentskými lídry, se nám naskytla skvělá příležitost zeptat se přímých účastníků demonstrací na jejich zážitky a vzpomínky spojené se 17. listopadem, ale třeba i na jejich pohled na naplnění ideálů, se kterými vstupovali do boje proti režimu. Zaznělo velké množství zajímavých myšlenek a postřehů, z nichž některé jistě donutily studenty se nad tím, že demokracie není samozřejmostí, zamyslet. (A. Bártů, septima)
Touto cestou bychom rádi poděkovali našim hostům za předané zkušenosti a panu senátorovi M.Vystrčilovi za zprostředkování besedy. (rk.)
Fotografie

Florbalový turnaj mladších žáků

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se uskutečnil každoroční florbalový turnaj mladších žáků. Turnaje se tradičně zúčastnilo 5 škol: ZŠ Masarykova, ZŠ Hradecká, ZŠ Nová Říše, ZŠ Třešť a gymnázium. Naši studenti díky skvělému výkonu ovládli celý turnaj a po šesti letech navrátili putovní pohár na naši školu. Matěj Vojtíšek (prima) byl vyhlášen nejlepším brankářem, neboť za celý turnaj inkasoval pouze jeden gól. Poděkování patří nejenom hráčům, ale především Lukáši Trkolovi (4AS), který hráče skvěle připravil, organizátorům (Tomáš Bodlák, Marek Čermák, Ladislav Dvořák a Zdeněk Kupka – oktáva) a rozhodčím Františku Přibylovi (kvinta) a Antonínu Veselému (1A). Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Fotografie

Mezinárodní den studentstva

17. listopad – Mezinárodní den studentstva – jsme si připomněli společným setkáním studentů MU Brno a studentů GOB a SOŠ Telč v prostorách Univerzitního centra v Telči. Události spojené se 17. listopadem připomínaly dvě výstavy, které odkazovaly na Jana Opletala a na sametovou revoluci. Součástí expozice byly výtvarné práce našich studentů.
Ohlédnout se dokáže pamětník, ale pro současné studenty se jedná o zkušenost zcela novou. Pokusili jsme se propojit vzpomínky se současností a vznikla scénka, která se mohla, ale také nemusela na konci devětaosmdesátého odehrát.
„Zpočátku jsme úplně nevěděli, jak se vžít do role poslušných studentů, protože jsme období socialismu nezažili. Autentičnost samotné doby nám pomáhali učitelé co nejvíce přiblížit a díky jejich malé exkurzi do historie jsme alespoň částečně pochopili náladu tehdejší společnosti. Přesto to celé z dnešního úhlu pohledu působilo bizarně a my se smáli pokaždé, když někdo přečetl báseň, která oslavovala Gottwalda či Lenina. Ale s každým dalším čtením básní a článků jsme se do tehdejší doby víc a víc vžívali a začínali to brát seriózněji. Samotné vystoupení jsme oproti předchozím generálkám brali vážně a doufáme, že to bylo věrohodné. “ (Anna Procházková a Kamila Štumarová, 3.A)
Studentům, kteří našli odvahu vrátit se v čase a dotknout se předlistopadové reality přes dobové texty, patří poděkování. Poděkovat bychom chtěli žákyním ZŠ Urbanov, které osvědčily nemalou odvahu vystoupit před plným sálem. (RK. KZ. MVJ.)
Fotografie (použity fotografie z webu Univerzitního centra Telč)
Video

Volejbalový turnaj v Dačicích

Po včerejším mezinárodním volejbalovém turnaji v Dačicích nám "SALÁTOVÁ MÍSA" bude další rok zdobit chodbu v 1. patře před ředitelnou. Za skvělý sportovní výkon děkujeme smíšenému volejbalovému týmu ve složení (Vystrčilová Jana, Šlíglová Markéta, Nováková Martina, Bláhová Markéta, Čermák Marek, Kupka Zdeněk, Procházka Daniel, Veselý Milan).
Gratulujeme k úspěchu!
Fotografie

Pedagogické odpoledne

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhne od 15.00 do 16.30 hodin pedagogické odpoledne pro rodiče žáků.
Během pedagogického odpoledne se mohou rodiče individuálně informovat u třídních učitelů a jednotlivých vyučujících o prospěchu žáka.

Exkurze do Prahy

Dne 25.10 2019 se 4. A a oktáva zúčastnily výletu do Prahy.
Program nám nabízel možnost volby mezi poslaneckou sněmovnou a výstavou s názvem Český a římský král Václav IV., Gotické umění. Poté jsme se vydali Královskou cestou přes Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí. Tam jsme měli rozchod a mohli jsme navštívit restaurace, knihkupectví a mnohé další obchody Václavského náměstí.
Znovu jsme se sešli u jezdecké sochy svatého Václava a vyrazili k naší poslední zastávce - k Národnímu divadlu. Dorazili jsme tam po šesté a po dlouhém stoupání do zdánlivě nekonečných schodů jsme se ocitli v první galerii, kde jsme měli naše místa. Zhlédli jsme moderní zpracování klasického dramatu bratří Mrštíků - Maryša. Hra obsahovala mnoho moderních prvků, které se mísily s klasickým hanáckým nářečím a které doplňovaly simplistické scény. Po dlouhém dni jsme se vraceli domů unaveni a s nezapomenutelnými zážitky.
Tereza Stejskalová, 4. A
Fotografie
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.