Loading...
 

Aktuality

V ráji telčských čtenářů

Ve čtvrtek 14.9.2023 navštívili žáci primy Městskou knihovnu Telč. Paní knihovnice je seznámily s chodem knihovny, výpůjčním řádem a ocitovaly část z knihovnického zákona přijatého už v roce 1919. Potom se soutěžilo, úkolem družstev bylo například složit báseň podle zadaných pravidel.
Po necelých dvou hodinách jsme si z návštěvy knihovny odnášeli spoustu informací, zážitků a mnozí i knihy, které si vypůjčili.
Ivana Bártů

BURZA UČEBNIC

Pondělí 11. 9.​ 2023, 9:35 - 9:55 hodin (velká přestávka)
Školní jídelna


Welcome Jasmine

Ve školním roce 2023/24 se do výuky angličtiny zapojí rodilá mluvčí z USA, jednadvacetiletá Jasmine Su, která byla vybrána na naší školu Komisí J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a dalších služeb. Doufáme, že deset měsíců strávených v Telči bude pro ni příjemnou životní zkušeností.

Zaúčtuj to!

Po úspěchu v základním kole soutěže Zaúčtuj to!, jsme se 26.6. vydali do Brna na Grand finále. Na závěrečné kolo dorazilo celkem 12 soutěžních týmů, jednalo se vždy o vítěze 1. – 3. místa základních kol. Klání probíhalo formou dvoudenní akce a zahrnovalo i bohatý doprovodný program. První den jsme řešili případovou studii. Následující den jsme zdárně bojovali v semifinále, které mělo podobu hry Riskuj. Opět se nám dařilo, a zajistili jsme si tak postup do samotného finále soutěže. Nakonec jsme z celkem 79 přihlášených soutěžních týmů z celé České republiky, vybojovali 6. místo. Ze soutěže jsme si odvezli skvělé zážitky, nové vědomosti, ale i přijetí bez přijímacích zkoušek na obor Finance a Finanční služby na Mendelově univerzitě. Fotografie
Matouš Dvořák, Karolína Nešporová, Romana Kittlerová 3. AS

Vyhlášení ceny Talent Vysočiny

27.6.2023 proběhlo v Kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočina 2023 a Ceny hejtmana Vysočiny 2023. Pořadatelem akce bylo Active – středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou.
V letošním roce bylo řediteli škol a školských zařízení navrženo na ocenění Talent Vysočiny 164 žáků. Z tohoto počtu odborná komise nominovala na cenu Talent Vysočiny a Cenu hejtmana Vysočiny 53 žáků ze základních a středních škol v šesti oborech (obor umělecký, humanitní, přírodovědný, technický, sportovní a nově i blíže nespecifikovaný obor). Cenu nakonec získalo 7 žáků.
Většina z nominovaných dosáhla v právě končícím školním roce významných úspěchů v celostátních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Tři mimořádně nadaní žáci si odnesli Cenu hejtmana Vysočiny.
Do užšího výběru se dostal i náš student kvarty – Radim Šalanda, který reprezentoval Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč v kategorii humanitní obor. Blahopřejeme Radimovi a přejeme mu, aby se jeho zájem o humanitní oblast dál rozvíjel a přinášel mu do života poznání a radost. Fotografie
(Za pedagogický sbor Mgr. Radek Kopečný)

Divadelní představení na závěr školního roku

Poslední týden školního roku 2022/2023 jsme našim žákům, učitelům a rodičům zahráli klukovskou komedii z maloměsta na začátku 20. století s názvem Bylo nás pět. Šlo vlastně o dlouho rozpracované nastudování, protože původně jsme tuto hru plánovali na rok 2019. A protože covid zmařil naše plány, museli jsme obměnit herce, kteří nám vyrostli a někteří dokonce školu opustili. Obsadit role se ale podařilo. Každou středu odpoledne jsme trávili v aule a učili se spoustu textu. Divadelní hra, která trvá skoro hodinu a půl, nám dala zabrat. I když se dlouho zdálo, že jsme se přecenili, nakonec vše dopadlo dobře.
Děkujeme hercům, zpěvákům a všem, kteří nám s realizací představení pomohli. Paní učitelce Čermákové za doplnění scény kulisami, panu učiteli Vejmelkovi za nasvícení scény a ruchy minulého i 21. století.
Zachovejte divadlu přízeň a podle výzvy na začátku našeho představení si nezapomeňte předplatit 2. polovinu sezóny! Fotografie
Květa Zažímalová, Radek Kopečný

Dějepisná cykloexkurze 2.A

Ve středu 14. června proběhla dějepisná exkurze po středověkých hradech našeho regionu. Žáci 2.A pod vedením I. Obšilové a Z. Bártů navštívili hrady Roštejn a Štamberk. První zastávkou na trase byla kaple sv. Karla, další cílem historický mlýn Drdák. Na Roštejně se studenti seznámili s původním architektonickým řešením hradu a historií této zajímavé památky. Poslední zastávkou byl hrad Štamberk, kde studenti viděli práci archeologů. Počasí exkurzi přálo a cesta vedla mimo silnice krásnou přírodou Vysočiny. Fotografie

Literární exkurze Petrkov

20. června 2023 třída prima, čtrnáct žáků sekundy a tři žákyně z vyššího gymnázia za doprovodu paní učitelky Markéty Fabešové, Marty Veselé Jirousové a Ivany Bártů odjeli autobusem do obce Petrkov. Původní program měl začít s Petrem Novotným v literární kavárně v Havlíčkově Brodě, ale kvůli nemoci jeho dětí se neuskutečnil.
Program v Petrkově začal promítáním dokumentu o životě francouzské básnířky Suzanne Renaud a básníka a grafika Bohuslava Reynka. Z filmu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o jejich životech. Suzanne se narodila ve francouzském Lyonu, zatímco Bohuslav v československém Petrkově. Poznali se díky Suzannině sbírce básní Ta vie est là, kterou chtěl Reynek přeložit. O tři roky později se v kostele svatého Josefa v Grenoblu vzali. V letech 1928 a 1929 se jim narodili synové Daniel a Jiří. Rodina Reynkových žila střídavě ve Francii a Československu až do roku 1936, kdy se natrvalo usadila v Petrkově.
Program pokračoval prohlídkou domu, kde zrovna probíhala krásná výstava obrazů. Na zahradě nás čekal další program v podobě pracovního listu a rozvěšených papírků s verši obou básníků, díky kterým jsme si prohlédli celou nádhernou zahradu. Dokonce jsme v ní potkali i srnku! Po zhodnocení výsledků úkolů jsme opět nasedli do autobusu a přejeli do Havlíčkova Brodu na rozchod. Do Telče se všichni vrátili v pořádku a plní dojmů. Fotografie
Žofie Čeřovská, sekunda

Cinq jours en France

Francouzský jazyk je právem považován za jeden z těch složitějších. Z pravidel časování sloves, používání členů či dokonce krkolomné výslovnosti může jít občas leckterým studentům hlava kolem. Ovšem vše nám vynahradí jedna nesporná výhoda. Právě nám totiž škola nabízí týdenní pobyt ve Francii – zemi umění, krásné přírody, monumentálních staveb a vína, které je ovšem na školní akci nepřípustné a domů si ho nikdo nepřivezl (oficiálně). Jak takový zájezd vypadá?
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.