Loading...
 

Články

Výsledky přijímacího řízení pro SOŠ a čtyřleté gymnázium

budou zveřejněny 16. 6. 2020 v 8.00 hodin zde a na dveřích školy. Věnujte pak prosím pozornost textu pod tabulkou.
Upozornění
V případě nepřijetí ke studiu (u uchazečů, jejichž evidenční čísla zde nebudou uvedena) lze využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně školy dne 16. 6. 2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

(Výsledky pro osmileté gymnázium předpokládáme o den později)


Informace k bezhotovostním vkladům finančních částek na stravování

Z důvodu nepřítomnosti žáků na školním vyučování a tudíž neodebírání stravy ve školní jídelně prosíme o úpravu nebo zastavení trvalých příkazů plateb na stravování.
O přeplatky finančních částek mohou požádat též cizí strávníci za stejných podmínek jako žáci.

Nevyčerpané finanční částky lze zaslat zpět na účet na základě vyplněné žádosti (klikněte pro stažení) zaslané na e-mail: marikova v(e) gymnsostelc.cz

Informace k přijímací a maturitní zkoušce

Termíny maturitní zkoušky:
27. 5. Praktická maturitní zkouška SOŠ
28. 5. Obhajoby maturitních prací SOŠ
1. 6. Didaktický test: Matematika a Anglický jazyk
2. 6. Didaktický test: Český jazyk
3. 6. Didaktický test: Matematika +
10.-12.6. Ústní a profilová část

Pozvánky k didaktickým testům byly zaslány maturantům 15.5.2020 elektronicky.

Termíny přijímací zkoušky:
8. 6. Čtyřleté obory (žáci z 9. tříd)
9. 6. Osmiletý obor gymnázia (žáci z 5. tříd)
Pozvánky byly předány 27.5. k doručení České poště formou doporučených dopisů.

(Podrobnosti k přijímací zkoušce naleznete zde)
25. 5. 2020

Stravování ve školní jídelně

Stravování neposkytujeme žákům ZŠ a SŠ.
Od 23.3. poskytujeme stravování pro cizí strávníky. Výdej pouze do vlastních jídlonosičů na rampě u jídelny, v jídelně stravování není možné.
Výdej možný od 11.00 do 12.30 hod.
Objednávání obědů je nutné řešit elektronicky nebo telefonicky (567 213 064).

Při odběru obědů udržujte prosím doporučené rozestupy min. 2 m.

Mimořádná opatření

V současnosti je vstup do školy (s výjimkou zaměstnanců) zakázán.

Úřední hodiny jsou po dobu opatření zrušeny.
V případě potřeby využívejte při kontaktech s kanceláří, vedením školy a učiteli dálkový přístup (email, Bakaláři, telefon).
Informace ohledně náhrady za výuku a dalších opatřeních získají žáci prostřednictvím aplikace Bakaláři.
O případných dalších aktuálních podrobnostech a změnách budeme informovat zde.
https://koronavirus.mzcr.cz

Lyžařský kurz sekundy v Peci pod Sněžkou

Třída sekunda se první březnový týden zúčastnila lyžařského kurzu v Peci pod Sněžkou. Celá třída s učiteli jsme si velice užívali lyžování, snowboardování a běžkování na různých destinacích jako Hnědý vrch, Zahrádky, U lesa nebo Černá hora. Děkujeme panu učiteli Plunderovi a Lojkovi a učitelkám Uhlířové a Benešové za jejich trpělivost a jejich ochotu nás naučit nové věci. Přejeme žákům, kteří v budoucnosti také půjdou na tento kurz, ať si to užijí stejně úžasně, jako my.
Pham Cong Hien (sekunda)
Fotografie z vernisáže
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.