Loading...
 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU KRAJE VYSOČINA II

UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT 2


Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Realizátor projektu: Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Partneři projektu: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., 32 základních škol a 43 středních škol z Kraje Vysočina

Projekt se zaměřuje na implementaci opatření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Cílí na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu, nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina. Podporu získá v rámci projektu vedení škol a pedagogové, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, komunit vzájemného učení a metodickou podporou, žáci získají podporu zaváděním inovací do výuky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Kraji Vysočina a naplnění klíčových témat vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Spolufinancování z EU je zajištěno z 85 %, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu Kraje Vysočina. Celková schválená dotace činí 171,2 mil. Kč.

Podrobné a aktuální informace naleznete na webových stránkách projektu: www.ikapvysocina.cz

Fotogalerie projektu - "aktivní učitel"

CollageMaker 20211103 172723156 Mgr. Ivana Holcová - ZSV 3.A - 2. 11. 2021 - téma Listina základních práv a svobodIKAPII Two Lies And Truth 2AS Prochazkova AJ 05 Listopad 2021 2 VH Mgr. Bc. Lenka Procházková - AJ 2.AS - 5. 11. 2021 - téma Two Lies and Truth
Obrázek3 Mgr. Pavel Macků - Chemie sexta - 5. 11. 2021 - téma Test Vlastnosti látekZeměpis Sekunda (5) Mgr. Josef Drmota - Zeměpis - sekunda - 5. 11. 2021 - téma Nejvyšší hory světa
DSC 1443 Mgr. Lenka Lančová - VI oktáva - 5. 11. 2021 - téma Zpracování demografických datIMG 20211108 110445 1 Mgr. Ladislav Tůma - CH - kvinta - 8. 11. 2021 - téma Směsi - test, křížovka
CHATTERBOXES IKAPII AJ 2AS 8 Listopad 2021 Mgr. Bc. Lenka Procházková - AJ - 8. 11 2021 - téma ChatterboxesTvorba Kalkulačky čísté Mzdy Mgr. Lenka Lančová - VI 4.A - 9. 11. 2021 - téma Tvorba kalkulačky čisté mzdy
Sopky A Supersopky Mgr. Josef Drmota - Zeměpis - sekunda - 9. 11. 2021 - téma Sopky a supersopkyMolární Veličiny Mgr. Ladislav Tůma - Chemie - kvinta - 10. 11. 2021 - téma Molární veličiny
Klady A Zápory Globalizace Mgr. Ivana Holcová - ZSV - 2.A - 12. 11. 2021 - téma Klady a zápory globalizaceCity A Pocity Mgr. Radek Kopečný - ZSV - sekunda - 11. 11. 2021 - téma City a pocity
Legislativní Proces Mgr. Helena Volavková - ZSV - septima - 9. 11. 2021 - téma Legislativní procesSměsi 1.AS Mgr. Pavel Macků - CH - 1.AS - 15. 11. 2021 - téma Směsi - test, křížovka
Větné členy Kvarta Mgr. Markéta Fabešová - ČJ - kvarta - 18. 11. 2021 - téma Větné členySekunda Shakespeare Mgr. Markéta Fabešová - ČJ - sekunda - 19. 11. 2021 - téma William Shakespeare
4.A 23. Listopadu 2021 Mgr. Radek Kopečný - 4.A - ZSV - 23. 11. 2021 - téma Vznik pracovního poměru - pracovní smlouva Slovní úlohy Mgr. Ivana Obšilová - tercie - M - 10. 11. 2021 - téma Slovní úlohy o pohybu
1.A Fyzika _Mgr. Ivana Obšilová - 1.A - Fy - 15. 11. 2021 - téma Kinematika v grafech_]Computer Hardware Ing. Miroslava Krejčířová Ph.D. - 1.AS - ITP - 24. 11. 2021- téma Computer hardware
Maslowowa Pyramida Mgr. Helena Volavková - 2. AS - ZSV - 23. 11. 2021 - téma Maslowowa pyramida - kariérní cíl Ekonomika  Potřeby (3) Ing. Miroslava Krejčířová Ph.D. - 1.AS - Ekonomika - 25. 11. 2021 - téma Ekonomika - Potřeby
Rizika Práce Na černo Mgr. Radek Kopečný - 4.A - ZSV - 1. 12. 2021 - téma Rizika práce na černoObjevy Chemických Prvků Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 2. 12. 2021 - téma Objevy chemických prvků
Periodická Soustava Prvků 1 Ing. Lenka Lančová - sekunda - CH - 1. 12. 2021 - téma Periodická soustava prvkůChemie Mgr. Ladislav Tůma - 2.A - CH - 2. 12. 2021 - téma Anorganická chemie - procvičování
Anorganická Chemie Mgr. Ladislav Tůma - 2.A - CH - 2. 12. 2021 - téma Anorganická chemie - oprav tvrzeníProcenta Excel Ing. Lenka Lančová - 4.A . - VI - 3. 12. 2021 - téma Práce s procenty v MS Excel
Pyramidy Mgr. Helena Volavková - prima - D - 2. 12. 2021 - téma Egypt - egyptská architekturaVýroba čaje (1) Mgr. Josef Drmota - 2.A - Z - 6. 12. 2021 - téma Výroba čaje - sušení rostlin
Práva Dítěte Mgr. Radek Kopečný - kvarta - ZSV - 7. 12. 2021 - téma Práva dítěte1693  Baroko (1) Mgr. Helena Volavková - tercie - D - 8. 12. 2021 - téma 1693 - Baroko
Stanovení Obsahu Kyseliny Octové (1) Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 8. 12. 2021 - téma Stanovení obsahu kyseliny octovéSilniční Daň Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.AS - 9. 12. 2021 - téma Silniční daň - excel
Atmosféra Mgr. Josef Drmota - 1.A - Z - 10. 12. 2021 - téma AtmosféraAnglický Jazyk 2. AS Moje Budouci Povolani IKAPII Mgr. Bc. Procházková Lenka - 2.AS - AJ - 3.12.2021 - téma My future job (unit 5 - introduction)
Anglický Jazyk 2. AS Europass Zivotopis 9 12 2021 IKAPII Mgr. Bc. Procházková Lenka - 2.AS - AJ - 9.12.2021 - téma Jobs - how to write a CVMěření Délky Mgr. Obšilová Ivana - sekunda - Fy - 6.12.2021 - téma Měření délky
Gravitační Síla Mgr. Obšilová Ivana - sekunda - Fy - 10.12.2021 - téma Gravitační síla, jednotky, odhadyCollageMaker 20211215 211248779 Mgr. Ivana Holcová - 2.AS - VES - 14.12.2021 - téma Systém sociálního zabezpečení
CollageMaker 20211215 065717273 Mgr. Ivana Holcová - 3.A - ZSV - 14.12.2021 - téma Autorské právo - co smím a co nesmím na internetu?Náklady, Výnosy, Hospodářský Výsledek (6) Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 2.AS - EKN - 14.12.2021 - téma Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Záhadná Povolání (1) Mgr. Fabešová Markéta - sekunda - ČJ - 3.12.2021 - téma Záhadná povoláníStřih Videa (1) Ing. Lančová Lenka - oktáva - VI - 4.1.2022 - téma Střih videa v prostředí Windows 10
Chemický Vzorec (1) Ing. Lančová Lenka - sekunda - CH - 5.1.2022 - téma Význam chemického vzorce]Literární Bludiště (1) Mgr. Markéta Fabešová - kvarta - ČJ - 7.1.2022 - téma Literární bludiště
Shoda Přísudku S Podmětem (1) Mgr. Markéta Fabešová - sekunda - ČJ - 7.1.2022 - téma Shoda přísudku s podmětemMolární Hmotnost (1) Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 5.1.2022 - téma Stechiometrické výpočty ze vzorců - molární hmotnost
Čtvercový Grafický Příspěvek 800x800 Px Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 6.1.2022 - téma Anorganická chemie - oprav tvrzeníDaň Z Příjmů Fyzických Osob (1) Mgr. Helena Volavková - oktáva - ZSV - 6.1.2022 - téma Daň z příjmů fyzických osob – poplatníci, předmět, osvobození od daně
Sopky (1) Mgr. Josef Drmota - tercie - Z - 12.1.2022 - téma Sopky a supersopkySociální Pojištění Mgr. Ivana Holcová - 2.AS - VES - 13.1.2022 - téma Sociální pojištění
Voda (7) Mgr. Josef Drmota - 1.A - Z - 13.1.2022 - téma VodaZSV Tercie 14.1.2022 Mgr. Radek Kopečný - tercie - ZSV - 14.1.2022 - téma Vliv rodiny
Slovní Druhy Mgr. Markéta Fabešová - sekunda - ČJ - 14.1.2022 - téma Procvičování slovních druhů - hraMendělejev (1) Mgr. Ladislav Tůma - kvinta - CH - 10.1.2022 - téma D. I. Mendělejev
PSP (1) Mgr. Ladislav Tůma - 1.A- CH - 13.1.2022 - téma Periodická soustava prvků]Prochazkova 2 AS Picture Description Anglicky Jazyk 13 Leden 2022 Mgr. Bc. Procházková Lenka - 2.AS - AJ - 13.1.2022 - téma Picture description
Prochazkova Lenka AJ 2 AS Zakladni Data O Sobe 20 Leden 2022 Mgr. Bc. Procházková Lenka - 2.AS - AJ - 20.1.2022 - téma Základní data o soběPythagorova Věta 2 (1) Mgr. Obšilová Ivana - tercie - M - 12.1.2021 - téma Pythagorova věta 2
Dékla Kružnice (1) Mgr. Obšilová Ivana - tercie - M - 19.1.2021 - téma Odvození délky kružniceDaň Z Přidané Hodnoty (8) Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.AS - EKN - 20.1.2022 - téma Daň z přidané hodnoty - příklady
Hospodaření Firmy (1) Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.AS - EC- 21.1.2022 - téma Hospodaření firmyGridArt 20220125 132610510 Mgr. Ivana Holcová - 3.A - ZSV - 20.1.2022 - téma Dědické právo - domino
Temperament (1) Mgr. Radek Kopečný - sekunda - ZSV - 27.1.2022 - téma TemperamentOsobnosti Říma (1) Mgr. Helena Volavková - kvinta - D - 21.1.2022 - téma Časová osa, Osobnosti starověkého Říma
Čtvercový Grafický Příspěvek 800x800 Px Mgr. Markéta Fabešová - kvarta - ČJ - 2.2.2022 - téma Procvičování slovních druhů - hraStechiometrické Výpočty Z Rovnic (1) Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 2.2.2022 - téma Stechiometrické výpočty z rovnic
Vektory (1) Mgr. Pavel Macků - 3.A - M - 3.2.2022 - téma Vektory a operace s nimiPrvní Přemyslovci Mgr. Helena Volavková - 1.AS - D - 7.2.2022 - téma První Přemyslovci
S Krajany Okrajově Po Krajích (1) Mgr. Radek Kopečný - prima - ZSV - 7.2.2022 - téma S krajany okrajově po krajíchNájemní Smlouva (1) Mgr. Helena Volavková - septima - ZSV - 8.2.2022 - téma Nájemní smlouva
Zemětřesení Mgr. Josef Drmota - tercie - Z - 9.2.2022 - téma ZemětřeseníSvět Ing. Lenka Lančová - tercie - IN - 9.2.2022 - téma Internetové tipy III – Kolem světa za pár babek
Chemické Reakce Ing. Lenka Lančová - sekunda - CH - 9.2.2022 - téma Chemické reakceNáhradní Rodinná Péče (2) Mgr. Ivana Holcová - 3.A - ZSV - 9.2.2022 - téma Náhradní rodinná péče
Realismus Ve Světové Literatuře (1) Mgr. Markéta Fabešová - kvarta - ČJ - 10.2.2022 - téma Realismus ve světové literatuře - ZŠZěmětřesení 1.A Mgr. Josef Drmota - 1.A - Z - 11.2.2022 - téma Zemětřesení
Stanovení Molární Hmotnosti CO2 (1) Mgr. Ladislav Tůma - kvinta - CH - 11.2.2022 - téma Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitéhoOdpisy DM Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 2.AS - UCE - 11.2.2022 - téma Odpisy DM s využitím MS Excel
Daňová Evidence 7 Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.AS - UCE - 11.2.2022 - téma Daňová evidenceZákladní Uhlovodíky (1) Mgr. Ladislav Tůma - kvarta - CH - 21.2.2022 - téma Základní uhlovodíky - osmisměrka
Ústava ČR (1) Mgr. Radek Kopečný - kvarta - ZSV - 22.2.2022 - téma Ústava ČRJustifying Opinions (1) Mgr. Bc. Lenka Procházková - 2.AS - AJ - 9.2.2022- téma Justifying opinions
Prochazkova Anglicky Jazyk 2 AS Tema The Place I Live 24 Unor 2022 Mgr. Bc. Lenka Procházková - 2.AS - AJ - 24.2.2022 - téma The Place I LiveMěření Objemu Mgr. Ivana Obšilová - sekunda - FY - 21.2.2022 - téma Měření objemu
Ampérovo Pravidlo Pro Cívku (1) Mgr. Ivana Obšilová - septima - FY - 25.2.2022 - téma Ampérovo pravidlo pro cívkuStanovení Chloridových Iontů Ve Vodě Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 2.3.2022 - téma Stanovení chloridových iontů ve vodě
Systém Zdravotnictví Mgr. Ivana Holcová - 2.AS - VES - 24.2.2022 - téma Systém zdravotnictví, zdravotnická zařízeníOlympijské Hry  Tercie (1) Ing. Lenka Lančová - tercie - IN - 2.3.2022 - téma Olympijské hry
Olympijské Hry  Kvinta (1) Ing. Lenka Lančová - kvinta - IN - 3.3.2022 - téma Olympijské hryStanovení Kyseliny Octové V Octu (1) Mgr. Ladislav Tůma - 2.A - CH - 3.3.2022 -. téma Laboratorní cvičení – Stanovení kyseliny octové v octu
Směsi Osmisměrka (1) Mgr. Pavel Macků - sexta - CH - 7.3.2022 - téma Směsi osmisměrkaAcidobazické Indikátory (1) Mgr. Ladislav Tůma - tercie - CH - 8.3.2022 -. téma Laboratorní cvičení – Acidobazické indikátory
Vulkanismus Tercie 5 Mgr. Josef Drmota - tercie - Z - 9.3.2022 - téma VulkanismusKomunikace 12  Scénka Mgr. Helena Volavková - 2. AS - ZSV -11.3.2022 - téma Verbální a neverbální komunikace
1.A Vulkanismus 6 Mgr. Josef Drmota - 1.A - Z - 15.3.2022 - téma VulkanismusGridArt 20220315 112642245 Mgr. Ivana Holcová - 1.AS - VES - 11.3.2022 - téma Formy státu
Bajky (1) Mgr. Markéta Fabešová - sekunda - ČJ - 11.3.2022 - téma BajkyBajky (1) Mgr. Ivana Holcová - 3.A - ZSV - 17.3.2022 - téma Pracovní smlouva
Podnikání Klady A Zápory (1) Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 1.AS - EKN - 15.3.2022 - téma Zamyšlení nad klady a zápory podnikání a zaměstnáníMicrosoftTeams Image Mgr. Markéta Fabešová - sekunda - ČJ - 18.3.2022 - téma Profesní pětilístek
Fyzika Ampér Mgr. Ivana Obšilová - 3.A - FY - 1.3.2022 - téma Ampérovo pravidlo pro přímý vodičDivadlo (1) Mgr. Radek Kopečný - 1.A a kvinta - ČJ - 15.3.2022 - téma Divadlo
Konflikty V Mezilidských Vztazích (1) Mgr. Radek Kopečný - sekunda - ZSV - 17.3.2022 - téma Konflikty v mezilidských vztazíchSeptima 11 Mgr. Helena Volavková - septima - ZSV - 18.3.2022 - téma Rodinné právo - domino
Fleming Mgr. Ivana Obšilová - 3.A - FY - 22.3.2022 - téma Flemingovo pravidloDaň Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.A - EKN - 29.3.2022 - téma Roční zúčtování daně z příjmů
Výška Tercie Ing. Lenka Lančová - tercie - IN - 4.4.2022 - téma Matematika v MS ExcelVýška Kvinta Ing. Lenka Lančová - kvinta - IN - 4.4.2022 - téma Matematika v MS Excel
Přímka Mgr. Pavel Macků - 3.A - M - 5.4.2022 - téma Panoramatická rovnice přímkyživnosti Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 1.A - EKN - 7.4.2022 - téma Živnosti
Obecná Rovnice Přímky Mgr. Pavel Macků - 3.A - M - 7.4.2022 - téma Obecná rovnice přímkyChloridové Ionty Mgr. Tůma Ladislav - 2.A - CH - 7.4.2022 - téma Laboratorní cvičení – Stanovení chloridových iontů ve vodě
GridArt 20220410 105509525 Mgr. Holcová Ivana - 3.A - ZSV - 7.4.2022 - téma Příprava na přijímací pohovor - nejčastější otázkyHydrosféra Mgr. Drmota Josef - 1.A - Z - 19.4.2022 - téma Hydrosféra
Pedosféra Mgr. Drmota Josef - 1.A - Z - 22.4.2022 - téma PedosféraVolný čas Mgr. Radek Kopečný - sekunda - ZSV - 21.4.2022 - téma Volný čas
Plasty (1) Mgr. Ladislav Tůma - kvarta - CH - 11.4.2022 - téma PlastyPráce S Mapou (1) Mgr. Ivana Obšilová - tercie - FY - 5.4.2022 - téma Práce s mapou, měřítko
Tlak Chodidla (1) Mgr. Ivana Obšilová - sekunda - FY - 11.4.2022 - téma Výpočet tlaku chodidlaPunské Války Mgr. Helena Volavková - prima - D - 21.4.2022 - téma Punské války
Projev Reinharda Heydricha Mgr. Helena Volavková - kvarta - D - 25.4.2022 - téma Projev Reinharda HeydrichaProjev Reinharda Heydricha Mgr. Markéta Fabešová - sekunda - ČJ - 25.4.2022 - téma Větné členy
Opakování K Maturitě (1) Ing. Krejčířová Miroslava, Ph.D. - 4.AS - účetnictví - 13.4.2022 - téma Opakování k maturitěSekty (1) Mgr. Kopečný Radek - sexta - ZSV - 26.4.2022 - téma Sekty
čárka V Souvětí (1) Mgr. Fabešová Markéta - kvarta - ČJ - 27.4.2022 - téma Čárka v souvětíGridArt 20220427 094844394 Mgr. Holcová Ivana - 2.AS - VES - 20.4.2022 - téma Financování ve školství
GridArt 20220428 214021494 Mgr. Holcová Ivana - 3.A - ZSV - 26.4.2022 - téma Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvýchGridArt 20220428 213436303 Mgr. Holcová Ivana - 1.AS - VES - 27.4.2022 - téma Státní občanstvíFotogalerie - kroužek Redakce školního časopisu

školní časopis 14. října 14. 10. 2021 - téma: Co je to publicistika, masová média. Má školní časopis znaky publicistického stylu?školní časopis 21.října 21. 10. 2021 - téma: Jak vybírat témata příspěvků - praktické informace, ukázky. Tvorba podkladů pro vánoční soutěž.
školní časopis  4. 11  2021 4. 11.2021 - téma: Jak vytvořit nadpis a perex, práce s ukázkami z médií, vlastní příklady. Tvorba podkladů pro vánoční soutěž.Kroužek časopis 18.11. 18. 11. 2021 - téma: Výběr témat, práce na příspěvcích pro školní Zpravodaj
Kroužek 2. 12. 2021 2. 12. 2021 - téma: Hodnocení vánočních příběhů - soutěž Vánoční příběhPráce S Programem Canva (1) 8. 12. 2021 - téma: Práce s programem Canva, tvorba vánočních plakátů - online setkání
GridArt 20220114 115033710 13. 1. 2022 - téma Propagace Zpravodaje, reklamaGridArt 20220125 133918201 20. 1. 2022 - téma: Jak napsat zprávu, článek
Výběr Témat (2) 10.2.2022 - téma: Výběr témat, práce na příspěvcích pro školní ZpravodajKroužek 28.2.2022 28. 2. 2022 - téma: Rozhovor - příprava, průběh, zpracování
GridArt 20220331 103655397 24.3.2022 - téma: Výběr témat, práce na příspěvcích pro školní Zpravodaj - zpravodaj.gymnsostelc.czGridArt 20220331 103722926 30.3.2022 - téma: Pravdivé a nepravdivé informace v médiích a jak je rozpoznat


Fotogalerie - kroužek finanční gramotnosti

Finanční Gramotnost 1 15. 11. 2021 - 1. schůzka Krouže Fin. Gram 2 22. 11. 2021 - 2. schůzka
3. Schůzka 29. 11. 2021 - 3. schůzka Fin. Gramotnost 6. 12 (1) schůzka 6. 12. 2021
Finanční Gramotnost 13. 12. 2021 (1) schůzka 13. 12. 2021Finanční Gramotnost 20.12.21 (1) schůzka 20. 12. 2021
Finance 10.1.2022 (1) schůzka 10. 1. 2022Finanční Gramotnost 19.1.2022 (1) schůzka 17. 1. 2022


Fotogalerie - kroužek Vybrané kapitoly aplikované fyziky

Setkání 10. února 22 setkání 10.2.2022Setkání 24.února 22 setkání 24.2.2022
Koláž setkání 10. 3. 2022Koláž setkání 24. 3. 2022
Foto online setkání 21.4.2022


Fotogalerie - kroužek BOLEG 

"stavebnice Boffin a Lego"

Stavebnice 3.3.2022 - seznámení se stavebnicemi, základní úkonySvětýlka 10.3.2022 - světýlka, diody
Motory 14.3.2022 - motory, senzoryHlasitost 16.3.2022 - zvukový ovladač, hlasitost
Vrtule 17.3.2022 - vrtule, rychlost, podmíněný příkazBzučák 21.3.2022 - zvuky, bzučáky, zvonky
čidla 24.3.2022 - čidla světla a pohybuTranzistor (1) 6.4.2022 - tranzistor
Relé (1) 13.4.2022 - reléStavíme Dle Vlastního Projektu (1) 13.4.2022 - stavíme dle vlastního projektu

Vytvořil: lancova. Poslední úprava: Pondělí 02 of květen, 2022 18:12:50 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.