Loading...
 

Výsledky přijímacího řízení 2021


Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - 4leté gymnázium
Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - SOŠ
Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - 8leté gymnázium
Seznam uchazečů přijatých v náhradním termínu


Přijímací řízení 2021 - náhradní termíny


Vážení rodiče a uchazeči o studium,
MŠMT s účinností od 7. 5. 2021 vydalo dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.
1) Uchazeč, který měl možnost zúčastnit se obou termínů jednotných přijímacích zkoušek v naší škole (obdržel od GOB a SOŠ Telč dvě pozvánky se dvěma různými termíny) a dostavil se k přijímací zkoušce pouze v jednom z těchto termínů, může konat zkoušku v náhradním termínu (bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu). Úmysl konat zkoušku v náhradním termínu je třeba oznámit řediteli školy před zpřístupněním výsledků ředitelům škol (dle bodu XIX. opatření č. j. MSMT-4337/2021-8 je třeba oznámit řediteli školy záměr konat zkoušku v náhradním termínu do 14. května 2021).
2) Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 23 of červen, 2021 15:23:59 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.