Loading...
 

Informace pro neumístěné uchazeče o studium SŠ

V případě zájmu neumístěných uchazečů bude pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení.
Informace na tel. čísle 567 584 551, případně osobně v úředních hodinách.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021), které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Druhy požadovaných testů:
  • preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  • neinvazivní preventivní RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje předchozí podmínky. Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním testu, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Odkaz na celé znění mimořádného opatření: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/MO-MZD_testovani-u-prijimacich-zkousek-6-4-2021.pdf

Doplňující informace k testování uchazečů


Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří kopie těchto potvrzení; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Úterý 29 of červen, 2021 13:45:49 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.