Loading...
 

Základní informace o otevíraných studijních oborech

předpoklad pro školní rok 2022/2023

79-41-K/81 – osmiletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování páté třídy základní školy. Cílem výuky je větší motivace ke studiu, kvalitní příprava a odpovídající výsledky zaměřené na žáky mladšího školního věku.

79-41-K/41 – čtyřletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování deváté třídy základní školy. Obor vytváří žákům podmínky pro ujasnění představy o vlastních vědomostech, schopnostech a dovednostech.

Oba gymnaziální obory připravují studenty k dalšímu studiu, především na vysokých školách. Žákům je dána možnost profilovat své studijní zájmy volbou volitelných předmětů, důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Pro žáky z devátých tříd, kteří dávají přednost odbornému vzdělání, je připraven studijní obor
63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání – čtyřletý studijní obor SOŠ,
s možností volby profilace na cestovní ruch nebo veřejnou správu.
Studenti jsou připravováni tak, aby se uplatnili na úrovni podnikového managementu, ve veřejné správě, bankách, pojišťovnách a dalších organizacích. Po ukončení studia mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Společným těžištěm výuky jsou předměty ekonomického zaměření – ekonomika, účetnictví, finance, marketing, management, písemná a elektronická komunikace. Důraz je kladený na využití informačních technologií. Učební plán zahrnuje výuku dvou cizích jazyků (1. anglický jazyk, 2. německý/ruský jazyk). Teoretické poznatky jsou ověřovány odbornou praxí.


Mgr. Bc. Lenka Procházková
ředitelka školy

9. 11. 2021

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 12 of leden, 2022 10:44:41 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.