Loading...
 

Základní informace o otevíraných studijních oborech

předpoklad pro školní rok 2019/2020

79-41-K/81 – osmiletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování páté třídy základní školy. Cílem výuky je větší motivace ke studiu, kvalitní příprava a odpovídající výsledky zaměřené na žáky mladšího školního věku.

79-41-K/41 – čtyřletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování deváté třídy základní školy. Obor vytváří žákům podmínky pro ujasnění představy o vlastních vědomostech, schopnostech a dovednostech.

Oba gymnaziální obory připravují studenty k dalšímu studiu, především na vysokých školách. Žákům je dána možnost profilovat své studijní zájmy volbou volitelných předmětů, důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Pro žáky z devátých tříd, kteří dávají přednost odbornému vzdělání, je připraven studijní obor
63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání – čtyřletý studijní obor SOŠ,
s možností volby profilace na cestovní ruch - veřejnou správu - management sportu a trenérství (nové zaměření). Studenti jsou připravováni tak, aby se uplatnili na úrovni podnikového managementu, ve veřejné správě, bankách, pojišťovnách, sportovních klubech a organizacích. Po ukončení studia mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Společným těžištěm výuky jsou předměty ekonomického zaměření - ekonomika, účetnictví, finance, marketing, management, písemná a elektronická komunikace. Důraz je kladený na využití informačních technologií. Učební plán zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, s posílením výuky anglického jazyka a volbou druhého z nabídky německý - ruský jazyk. Teoretické poznatky jsou ověřovány odbornou praxí.

Základní informace k nově nabízenému zaměření školy
Nabídka nového zaměření školy je reakcí na působení Hokejového talentového centra Telč (HTC).
Od školního roku 2016/17 nabízíme zaměření Management sportu a trenérství v rámci studijního oboru Ekonomika a podnikání. Specializací pro nové sportovní zaměření je výuka odborných předmětů: Sportovní trénink, Trenérství, Psychologie sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Sportovní management a marketing.
Výuka probíhá dle nového školního vzdělávacího programu.

RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy

24.10.2016
Vytvořil admin, naposledy upraveno Úterý 18 of září, 2018 10:27:05 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.