Loading...
 

Základní informace o otevíraných studijních oborech

předpoklad pro školní rok 2023/2024

79-41-K/81 – osmiletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování páté třídy základní školy. Cílem výuky je větší motivace ke studiu, kvalitní příprava a odpovídající výsledky zaměřené na žáky mladšího školního věku.

79-41-K/41 – čtyřletý studijní gymnaziální obor
mohou studovat žáci po absolvování deváté třídy základní školy. Obor vytváří žákům podmínky pro ujasnění představy o vlastních vědomostech, schopnostech a dovednostech.

Oba gymnaziální obory připravují žáky k dalšímu studiu, především na vysokých školách. Žákům je dána možnost profilovat své studijní zájmy volbou volitelných předmětů, důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Pro žáky z devátých tříd, kteří dávají přednost odbornému vzdělání, je připraven studijní obor
63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání – čtyřletý studijní obor SOŠ,
s možností volby profilace na cestovní ruch nebo veřejnou správu.
Žáci jsou připravováni tak, aby se uplatnili na úrovni podnikového managementu, ve veřejné správě, bankách, pojišťovnách a dalších organizacích. Po ukončení studia mohou též pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Společným těžištěm výuky jsou předměty ekonomického zaměření – ekonomika, účetnictví, finance, marketing, management, písemná a elektronická komunikace. Důraz je kladený na využití informačních technologií. Učební plán zahrnuje výuku dvou cizích jazyků (1. anglický jazyk, 2. německý/ruský jazyk). Teoretické poznatky jsou ověřovány odbornou praxí.
Pro žáky z devátých tříd, které zajímá pedagogika a práce s dětmi, otevíráme nový obor
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřletý studijní obor SOŠ,
který je vhodný pro všechny zájemce o práci v mateřských školách nebo mimoškolních zařízeních. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.


Mgr. Bc. Lenka Procházková
ředitelka školy

17. 10. 2022


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pondělí 17 of říjen, 2022 15:49:01 uživatelem krejci.
 Google+

Aktuality