Loading...
 

Zeměpis


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Planeta Země.Góbus a mapa. Přírodní obraz Země. Světadíly a oceány. Afrika. Austrálie a oceánie.
Sekunda: Severní Amerika. Jižní Amerika. Asie. Evropa.
Tercie: Politické rozdělení světa. Společenské a hospodářské složky krajiny. Krajina a životní prostředí
Kvarta: Geografie České republiky - poloha a rozloha, přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, regionalizace.
Kvinta: Úvod do gegrafie, systematizace. Znázorňování Země na mapách. Přírodní obraz Země. Krajina a ŽP.
Sexta: Evropské regiony. Mimoevropské regiony.
Septima: Geografie ČR.


Navazující předměty a semináře:

Seminář ze zeměpisu v oktávě: Zopakování a rozšíření učiva 1. až 4. ročníku, příprava k maturitě ze zeměpisu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Organizace: 4 hodiny týdně.


Maturitní zkouška:

Zeměpis je zařazen mezi volitelné maturitní předměty. Maturita ze zeměpisu je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením přírodovědeckým, v oborech s orientací na cestovní ruch a na fakultách pedagogických.

Maturitní témata ze zeměpisu 2021/2022

1. Geografie jako věda, historie osídlování světa a vývoj geografického poznání
2. Kartografie a moderní metody geografického výzkumu (GIS, DPZ a GPS)
3. Země jako vesmírné těleso
4. Pohyby Země a jejich důsledky
5. Atmosféra, počasí a klima Země
6. Hydrosféra
7. Litosféra a georeliéf
8. Pedosféra
9. Biosféra
10. Obyvatelstvo světa, sídelní struktura a urbanizace
11. Světový průmysl a surovinová základna
12. Světové zemědělství
13. Světová doprava
14. Cestovní ruch, rekreace a služby ve světě
15. Krajinná sféra, kulturní krajina, základy ekologie
16. Politické rozdělení světa, skupiny zemí a nadnárodní integrace
17. Všeobecná geografická charakteristika Asie a její regiony
18. Všeobecná geografická charakteristika Severní Ameriky a její regiony
19. Všeobecná geografická charakteristika Jižní Ameriky a její regiony
20. Všeobecná geografická charakteristika Afriky a její regiony
21. Všeobecná geografická charakteristika Austrálie a Oceánie
22. Všeobecná geografická charakteristika polárních oblastí, Atlantského a Indického oceánu
23. Všeobecná geografická charakteristika Evropy
24. Všeobecná charakteristika ČR, územní vývoj a kartografická díla
25. Geologická stavba a georeliéf ČR
26. Klima ČR
27. Vodstvo ČR
28. Půdní pokryv ČR
29. Biosféra, typy krajin a ochrana přírody v ČR
30. Obyvatelstvo, sídelní struktura a administrativní členění ČR
31. Hospodářství a hospodářská centra ČR
32. Dopravní síť, cestovní ruch a služby ČR
33. Všeobecná geografická charakteristika regionů ČR

Poznámka: Z uvedených tématických okruhů bude pro maturitní zkoušku sestaveno 30 témat.

Platné od školního roku: 2011/2012
Vypracoval: Mgr. Josef Drmota


Používané učebnice:
Nižší gymnázium
  • řada učebnic Nakladatelství České geografické společnosti pro 2. stupeň základních škol a víceletých gymnázií
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)
Vyšší gymnázium
  • Zeměpis v kostce I a II, Zeměpis České republiky pro střední školy (Nakladatelství České geografické společnosti)
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2016/2017:

Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AProkop Kadlec1. místo
DJiří Kučera3. místo
DDenisa Freithová4. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2015/2016:

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CJiří Kučera5. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
ANela Šindelářová9. místo
BJan Bártů5. místo
CJiří Kučera2. místo
DMarcela Kadlecová2. místo
DJiří Rudolf5. místo
DKarel Přibyl8. místoOlympiády a soutěže ve šk. roce 2014/2015:

Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AJan Bártů3. místo
CJiří Kučera2. místo
DJiří Rudolf1. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2013/2014:

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
BJiří Kučera - sekunda5. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
BJiří Kučera1. místo
CJiří Rudolf4. místo
DZuzana Mastná4. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2012/2013:

Ústřední kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CMartin Tůma - kvartaúspěšný řešitel

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CMartin Tůma - kvarta2. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AJan Pivoňka4. místo
BTomáš Baránek6. místo
CMartin Tůma1. místo
DZdeněk Chalupa3. místoVytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 30 of září, 2021 22:02:45 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.