Loading...
 

Zeměpis


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Planeta Země.Góbus a mapa. Přírodní obraz Země. Světadíly a oceány. Afrika. Austrálie a oceánie.
Sekunda: Severní Amerika. Jižní Amerika. Asie. Evropa.
Tercie: Politické rozdělení světa. Společenské a hospodářské složky krajiny. Krajina a životní prostředí
Kvarta: Geografie České republiky - poloha a rozloha, přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, regionalizace.
Kvinta: Úvod do gegrafie, systematizace. Znázorňování Země na mapách. Přírodní obraz Země. Krajina a ŽP.
Sexta: Evropské regiony. Mimoevropské regiony.
Septima: Geografie ČR.


Navazující předměty a semináře:

Seminář ze zeměpisu v oktávě: Zopakování a rozšíření učiva 1. až 4. ročníku, příprava k maturitě ze zeměpisu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Organizace: 4 hodiny týdně.


Maturitní zkouška:

Zeměpis je zařazen mezi volitelné maturitní předměty. Maturita ze zeměpisu je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením přírodovědeckým, v oborech s orientací na cestovní ruch a na fakultách pedagogických.

Maturitní témata ze zeměpisu 2022/2023

1. Vývoj geografie a politické mapy světa
2. Kartografie
3. Země jako vesmírné těleso
4. Pohyby Země
5. Atmosféra a počasí
6. Klima
7. Světový oceán
8. Hydrosféra pevnin
9. Kryosféra
10. Litosféra a endogenní pochody
11. Georeliéf a exogenní pochody
12. Pedosféra
13. Biosféra
14. Krajinná sféra a základy ochrany ŽP
15. Obyvatelstvo světa
16. Politická geografie a světové integrace
17. Světové zemědělství
18. Světová doprava
19. Cestovní ruch, rekreace a služby
20. Světový průmysl
21. Charakteristika zemí střední a východní Evropy
22. Charakteristika zemí jižní a jihovýchodní Evropy
23. Charakteristika zemí západní a severní Evropy včetně Pobaltí
24. Charakteristika Afriky
25. Charakteristika Austrálie a Oceánie
26. Charakteristika Asie
27. Charakteristika Severní Ameriky
28. Charakteristika Jižní Ameriky
29. Fyzicko-geografická charakteristika ČR
30. Socioekonomická charakteristika ČRPoužívané učebnice:
Nižší gymnázium
  • řada učebnic Nakladatelství České geografické společnosti pro 2. stupeň základních škol a víceletých gymnázií
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)
Vyšší gymnázium
  • Zeměpis v kostce I a II, Zeměpis České republiky pro střední školy (Nakladatelství České geografické společnosti)
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2016/2017:

Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AProkop Kadlec1. místo
DJiří Kučera3. místo
DDenisa Freithová4. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2015/2016:

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CJiří Kučera5. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
ANela Šindelářová9. místo
BJan Bártů5. místo
CJiří Kučera2. místo
DMarcela Kadlecová2. místo
DJiří Rudolf5. místo
DKarel Přibyl8. místoOlympiády a soutěže ve šk. roce 2014/2015:

Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AJan Bártů3. místo
CJiří Kučera2. místo
DJiří Rudolf1. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2013/2014:

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
BJiří Kučera - sekunda5. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
BJiří Kučera1. místo
CJiří Rudolf4. místo
DZuzana Mastná4. místo


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2012/2013:

Ústřední kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CMartin Tůma - kvartaúspěšný řešitel

Krajské kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
CMartin Tůma - kvarta2. místo


Okresní kolo:

Kategorie:Jméno:Umístění:
AJan Pivoňka4. místo
BTomáš Baránek6. místo
CMartin Tůma1. místo
DZdeněk Chalupa3. místoVytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 24 of květen, 2023 12:22:35 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality