Loading...
 

Účetnictví


Charakteristika učiva

 • výuka podvojného účetnictví
 • spolupráce se Svazem účetních
 • výuka formou "fiktivní firmy"
 • výukový software firmy PREMIER system
 • týdenní účetní praxe
 • praktická maturitní zkouška ze souboru odborných ekonomických předmětů
 • výuka probíhá v odborné učebně

Maturitní témata z účetnictví


 1. Cenné papíry a směnky
 2. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 3. Dlouhodobý majetek - pořízení
 4. Charakteristika a podstata daňové evidence
 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 6. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 7. Mzdy a zaměstnanci
 8. Náklady a výnosy
 9. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 10. Pohledávky
 11. Právní úprava účetnictví
 12. Účetní dokumentace
 13. Účetnictví individuálního podnikatele
 14. Účetní uzávěrka
 15. Účetní závěrka
 16. Výsledek hospodaření a jeho struktura, převod VH na základ daně u právnických osob
 17. Zásoby materiálu a zboží
 18. Závazky
 19. Zúčtování daní a dotací
 20. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti


Každé maturitní téma bude doplněno o hospodářské operace prokazující znalost zaúčtování daného tématu.

Výuka probíhá dle Učebnic účetnictví pro střední školy a veřejnost, ing. Pavel Štohl.
Účetnictví 1 Účetnictví 2 Účetnictví 3
Image
Diplom za 3. místo v republice


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 30 of srpen, 2022 11:34:34 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality