Loading...
 
(V keši)

Účetnictví


Charakteristika učiva

  • výuka podvojného účetnictví
  • spolupráce se Svazem účetních
  • výuka formou "fiktivní firmy"
  • výukový software firmy PREMIER system
  • týdenní účetní praxe
  • praktická maturitní zkouška ze souboru odborných ekonomických předmětů
  • výuka probíhá v odborné učebně

Maturitní témata z účetnictví


1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní dokumentace
3. Dlouhodobý majetek - pořízení
4. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku
5. Zásoby materiálu a zboží
6. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti
7. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
8. Cenné papíry a směnky
9. Pohledávky
10. Závazky –
11. Mzdy a zaměstnanci
12. Zúčtování daní a dotací
13. Časové rozlišení nákladů a výnosů
14. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
15. Náklady a výnosy
16. Výsledek hospodaření a jeho struktura, převod VH na základ daně u právnických osob
17. Účetní uzávěrka
18. Účetní závěrka
19. Charakteristika a podstata daňové evidence
20. Účetnictví individuálního podnikatele

Každé maturitní téma bude doplněno o hospodářské operace prokazující znalost zaúčtování daného tématu.

Výuka probíhá dle Učebnic účetnictví pro střední školy a veřejnost, ing. Pavel Štohl.
Účetnictví 1 Účetnictví 2 Účetnictví 3
Image
Diplom za 3. místo v republice


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 06 of říjen, 2021 23:08:23 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.