Loading...
 

Tělesná výchova


Soubory ke stažení s informacemi k lyžařskému kurzu


Vybavení pro ZVK NG


Instruktážní videa - běžecké lyžování


Vybavení běžeckého lyžování

Mazání běžeckých lyží

Technika klasického běžeckého lyžování


Tělesná výchova na nižším gymnáziu

Tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět je dotována 2 vyučovacími jednotkami v týdnu. Tyto dvě hodiny jsou doplněny nepovinnými předměty: sportovní hry pro děvčata (2 hodiny), sportovní hry pro chlapce (2 hodiny) a atletický kroužek (2 hodiny).

Hlavním obsahem hodin TV na nižším gymnáziu jsou základy sportovních her, atletika, gymnastika (sportovní, rekreační, základní, zdravotní atd.) a pohybové hry se zaměřením na přirozený rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Ze sportovních her se převážně věnujeme Basketbalu, volejbalu, fotbalu, florbalu a házené. V zimních měsících vyučujeme bruslení a základy hokeje.
Atletická výuka probíhá především ve venkovním areálu a zde se věnujeme základním atletickým disciplínám podle jednotlivých ročníků.
Jako doplňková činnost jsou do výuky zařazeny některé netradiční sportovní hry (např. baseball, softball, ringo atd.).

Tělesná výchova na vyšším gymnáziu

Tělesná výchova na vyšším gymnáziu je povinný vyučovací předmět s časovou dotací
2 vyučovací jednotky v týdnu. Obsahové zaměření výuky TV přímo navazuje na výuku na nižším gymnáziu nebo na základních školách. V rámci tematických celků není učivo členěno do ročníků a učitel sám vybírá učivo ve shodě s konkrétními podmínkami naší školy, pohybovou úrovní žáků, jejich zájmy a aktuálním zdravotním stavem.

Obsahem hodin TV jsou průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení bez náčiní nebo s náčiním (švihadla, krátké tyče, malé činky, overbally, široké gumy). V zimních měsících, kdy cvičíme v tělocvičnách, se zabýváme sportovní gymnastikou, aerobikem a ze sportovních her hrajeme volejbal, basketbal, florbal a sálovou kopanou. K dispozici máme i posilovnu. V měsících, kdy cvičíme na hřištích venku, se zabýváme převážně atletikou. Náš sportovní areál se nachází přímo u školy a je vybaven sektorem pro skok vysoký, daleký, vrhy a sprinterskou dráhou. Všem těmto disciplinám se v hodinách TV věnujeme. Výuku venku doplňujeme již jmenovanými sportovními hrami a dalšími pohybovými aktivitami (baseball, cvičení s frisbee).

Povinná školní výuka TV je doplněna dvouhodinovým nepovinným předmětem sportovní hry, kde se zájemci zdokonalují a jednotlivých sportovních disciplinách.

Další aktivity v TV

Sekunda: pětidenní lyžařský kurs v místních podmínkách. Sjezdové lyžování 3 dny na sjezdovce v Mrákotíně a běžecký výcvik 2 dny v okolí školy.

Kvinta, 1.A: 7 až 8 denní kurs na horách ČR. Náplní kursu je sjezdový a snowboardový výcvik.

Septima, 3.A: pětidenní tělovýchovný kurs. Zaměřen na výcvik jízdy na kánoích, sjíždění řek, plavání, jízda na kole.

Výběrový kurs lyžování na Slovensku. Účastníky jsou žáci 2. ročníku,

Kurs snowboardu pro začátečníky je organizován každoročně dle sněhových podmínek na sjezdovce v Mrákotíně.

Během školního roku probíhají sportovní soutěže pro nižší gymnázium v rámci škol Telče,
Třeště a Nové Říše. Soutěže pro vyšší gymnázium organizují v rámci okresu Jihlava střední školy v Jihlavě.

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pátek 29 of leden, 2021 20:50:30 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.