Loading...
 

Tělesná výchova


Soubory ke stažení s informacemi k lyžařskému kurzu


Vybavení pro ZVK NG


Instruktážní videa - běžecké lyžování


Vybavení běžeckého lyžování

Mazání běžeckých lyží

Technika klasického běžeckého lyžování


Stručná charakteristika učiva
Tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět je dotována 2 vyučovacími jednotkami v týdnu. Na NG dvě oddělené hodiny a na VG dvě hodiny spojené.
V rámci tematických celků není učivo členěno do ročníků a učitel sám vybírá učivo ve shodě s konkrétními podmínkami naší školy, pohybovou úrovní žáků, jejich zájmy a aktuálním zdravotním stavem.

V zimních měsících, kdy cvičíme v hale, tělocvičně a gymnastickém sále se zabýváme sportovní gymnastikou, aerobikem a ze sportovních her hrajeme volejbal, basketbal, florbal, házenou a sálovou kopanou. Pro zpestření hrajeme i netradiční sportovní hry jako je například kin ball, nebo intercrosse. K dispozici máme i posilovnu. V měsících, kdy cvičíme na hřištích venku, se zabýváme převážně atletikou. Náš sportovní areál se nachází přímo u školy a je vybaven sektorem pro skok vysoký, daleký, vrhy, atletickou dráhou a hřišti pro sportovní hry. a sprinterskou dráhou. Všem těmto disciplinám se v hodinách TV věnujeme.

Hlavním obsahem hodin jsou základy sportovních her, atletika, gymnastika (sportovní, rekreační, základní, zdravotní atd.) a pohybové hry se zaměřením na přirozený rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Sportovní hry: basketbal, volejbal, fotbal, florbal a házená.
Atletická výuka:probíhá především ve venkovním areálu a zde se věnujeme základním atletickým disciplínám podle jednotlivých ročníků.
Jako doplňková činnost jsou do výuky zařazeny některé netradiční sportovní hry (např. baseball, softball, ringo atd.).

Další aktivity v TV
Sekunda: týdenní lyžařský kurs. Součástí kurzu je sjezdové lyžování, snowboardový a běžecký výcvik.
1. ročník: týdenní lyžařský kurs.. Náplní kursu je sjezdový, běžecký a snowboardový výcvik.
3. ročník: pětidenní tělovýchovný kurs. Zaměřen na výcvik jízdy na kánoích, sjíždění řek, plavání, jízda na kole.

Během školního roku probíhají sportovní soutěže pro nižší gymnázium v rámci škol Telče, Třeště a Nové Říše. Soutěže pro vyšší gymnázium organizují v rámci okresu Jihlava střední školy v Jihlavě.


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pondělí 02 of říjen, 2023 06:19:25 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality