Loading...
 

Praxe


Charakteristika učiva

Předmět praxe je neoddělitelnou součástí výuky a má nezastupitelný význam pro dosažení výchovně vzdělávacích cílů studia daných profilem absolventa a charakteristikou studijního oboru. Vytváří se v něm vazba na všechny předměty, převážně odborné ekonomické a jazykové. Žáci si v něm v podmínkách hospodářské praxe ověřují a prohlubují teoretické poznatky a vědomosti. Učí se plnit konkrétní role ve firmě, jednat s úřady a veřejností, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Studenti vykonávají praxi:

Image Image
praxe MěÚ Telč - Zuzana Krejčí, 2. ASpraxe KÚ Telč - Zuzana Smejkalová, 3. AS s ředitelem p. J. Švecem

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pátek 19 of říjen, 2018 14:06:38 uživatelem krejci.
 Google+

Aktuality