Loading...
 

Latinský jazyk


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Septima: Stručné dějiny latinského jazyka, jeho význam pro současnost. Základní pravidla výslovnosti, mluvnické termíny. Základní pravidla latinské gramatiky I /deklinace, konjugace, futurum a imperfektum sloves, adjektiva, adverbia, jejich stupňování, zájmena, konjunktiv prézentu a imperfekta /. Latinská přísloví.
Oktáva: Základní pravidla gramatiky II / perfektum, plusquamperfektum, konjunktivy, další gramatické jevy a základy skladby /. Názvosloví lidského těla v latině. Stručné dějiny antické literatury.Antické reálie.

Používané učebnice : V. Seinerová: Latina pro střední školy I,II
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 25 of únor, 2010 12:37:36 uživatelem bartu.
 Google+

Aktuality