Loading...
 

Informatika


Osmileté studium


Ve 3. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
Ve 4. ročníku si mohou žáci zvolit jednohodinový předmět INv - grafika a zpracování fotografie (alternativa k výtvarnému semináři).
V 5. a 6. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
V 7. a 8. ročníku si mohou žáci zvolit dvouhodinový předmět informatika (alternativa k latině a deskriptívní geometrii).

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících


Osmileté studium – povinný předmět:

Tercie: Základy práce s počítačem, práce s internetem, zpracování textů, tvorba prezentací, číselné soustavy, práce s tabulkovým kalkulátorem, základy algoritmizace.
Kvinta: Práce s internetem, práce s textem, tvorba prezentací, práce s elektronickou tabulkou, databáze, elektronická komunikace.
Sexta: Programové vybavení počítače, právní aspekty užívání software, algoritmizace a základy programování, počítačová grafika.


Osmileté studium – volitelný předmět:

Kvarta: Počítačová grafika, práce s fotografií, tvorba www stránek, elektronická publikace.
Septima: Základy informatiky a teorie informace, informační zdroje a jejich kvalita, technické vybavení počítačů a počítačových sítí, programové vybavení počítačů, počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu.
Oktáva: Člověk, společnost a počítačové technologie, využívání služeb internetu, hromadné zpracování dat a číselných údajů, počítačová grafika, prezentace informací a multimédia, algoritmizace a základy programování.


Čtyřleté studium


V 1. a 2. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
Ve 3. a 4. ročníku si mohou žáci zvolit dvouhodinový předmět informatika (alternativa k latině a deskriptívní geometrii).

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících


Čtyřleté studium – povinný předmět:

1. roč.: Základy práce s počítačem, práce s internetem, zpracování textů, tvorba prezentací, práce s elektronickou tabulkou, databáze, číselné soustavy, internet a komunikace.
2. roč.: Algoritmizace a programování, programové vybavení počítače, počítačová grafika, právní aspekty užívání software, databáze.


Čtyřleté studium – volitelný předmět:

3. roč.: Základy informatiky a teorie informace, informační zdroje a jejich kvalita, technické vybavení počítačů a počítačových sítí, programové vybavení počítačů, počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu.
4. roč.: Člověk, společnost a počítačové technologie, využívání sližeb internetu, hromadné zpracování dat a číselných údajů, počítačová grafika, prezentace informací a multimédia, algoritmizace a základy programování.


Maturitní témata pro školní rok 2021/2022


1. Historie a současnost výpočetní techniky, reprezentace čísel v paměti, číselné soustavy (definice a vývoj počítače, Von Neumanovo blokové schéma, oblasti a možnosti využití počítačů, pojem informace, reprezentace dat v počítači, číselné soustavy a jejich převody, základy Boolovy algebry)
2. Hardware počítače – interní části (počítačové komponenty a jejich funkce – základní deska, procesor, paměť, optická mechanika, grafická karta, pevný disk, přídavné karty do slotů)
3. Hardware počítače – externí části (funkce externích zařízení, princip jejich činnosti – zobrazovací zařízení – monitor, dotykové obrazovky, projektory, dotykové tabule, tiskárny, plotter, myš, klávesnice, grafický tablet, scanner, webkamera, flashdisk, UPS porty a rozhraní počitače)
4. Operační systémy (druhy operačních systémů – MS-DOS, Windows, Linux, Mac OS, BSD, operační systémy mobilních zařízení – Android, IPhone, WindowsPhone, Google Chrome OS, stromová struktura OS, zavaděč OS, multi-boot, BIOS, virtualizace počítačů)
5. Počítačové sítě (teorie sítí, TCP/IP, hardwarové síťové prostředky – server, síťová karta, router, hub, switch, modem, topologie sítí, dělení sítí podle rozlehlosti, sdílení prostřednictvím počítačových sítí, koncepce sítí, MAC a IP adresa)
6. Internet – historie a principy, e-mailová komunikace (historie internetu, typy internetových připojení a jejich základní nastavení, problematika domén, intranet, komunikační protokoly, http a ftp, internetový prohlížeč a jeho nastavení, možnosti internetu – vyhledávání, rozhlasové a televizní vysílání, internetové bankovnictví, nákupy na internetu, poštovní aplikace – poštovní server, poštovní klient, protokoly IMAP, POP3 a SMTP, šifrování, spam)
7. Bezpečnost a morálka při práci s počítačem a na síti (ergonomické zásady práce na počítači, ochrana počítače – počítačové viry, spyware, adware, dialer …., netiketa, kyberšikana, hoax, phishing…., právní aspekty používání softwaru, aktualizace, automatické zálohy)
8. Softwarové vybavení počítače (systémový a aplikační software, nadstavby operačního systému, typy licencí)
9. Textové editory, editace textu (textové editory – srovnání, formáty, typografické normy, citace, nastavení a využití stylů v textovém editoru, číslování stránek, záhlaví, zápatí, odkazy, obsahy, hromadná korespondence, sledování změn – revize, vkládání objektů do textu, titulky)
10. Tabulkové procesory (využití, porovnání dostupných tabulkových procesorů – i online, licence, práce s tabulkovým procesorem – základní operace s buňkami, formátování buněk, funkce, grafy, filtry, relativní a absolutní adresace buněk)
11. Prezentace (prezentační manažery, jejich srovnání včetně možností online, formáty dat, licence, principy tvorby prezentací, volba vhodných efektů, animace, odkazy v rámci prezentace, vkládání objektů, zvuku, videa, způsoby ukládání prezentací)
12. Počítačová grafika (základy počítačové grafiky, využití počítačové grafiky, barevné modely, základní vlastnosti vektorové a rastrové grafiky – jejich vzájemné srovnání, 3D grafika, grafické formáty, histogram, základní pojmy – DPI, LPI, pixely, grafické programy – srovnání včetně online možností, prostředí a možnosti práce v grafických programech – Zoner Callisto, Gimp)
13. Multimédia (zpracování audia a videa, formáty a převody, zálohování, software pro zpracování zvuku a videa – jeho srovnání, možnosti získání zvuku a videa, pojmy monofonní, stereofonní a prostorový zvuk, digitalizace analogového signálu – vzorkovací frekvence, zvuková stopa, pojmy kodek, streaming, frame rate, prokládané a progresivní video, rozlišení, datový tok, poměr stran)
14. Tvorba www stránek (HTML kód, struktura HTML stránky, tagy pro práci s textem, tabulky a seznamy, obrázky, odkazy, formuláře, dynamické stránky, CSS styly – základní vlastnosti, včlenění do HTML, WISIWYG editory – výhody, nevýhody, redakční systémy, tvorba webu online)
15. Komprese dat, uchování dat (podstata komprese dat, kompresní poměr, typy archivů, úložiště dat – CD, DVD, externí disk, flashdisk, cloudová úložiště dat, RAID, pravidla a zásady zálohování)
16. Databáze (popis, princip, využití, databázové modely – hierarchická, síťová, relační, databázové objekty – tabulka, sestava, dotaz, formulář)
17. Algoritmus a program (jeho kompilace; datové typy; podmíněný příkaz – úplný a neúplný; cyklus – s podmínkou na začátku, s podmínkou na konci, se známým počtem opakování; procedury a funkce – volání procedury a funkce)
18. Třídící algoritmy (bubble sort, select sort, insert sort, quick sort; časová náročnost; možnost optimalizace; uložení setříděných dat, typy dat; realizace popsané úlohy v jazyce C++)
19. Textový soubor (jeho použití jako úložiště dat zpracovaných programem; realizace popsané úlohy v jazyce C++)
20. Rekurze (volání programu; realizace popsané úlohy v jazyce C++)


Největší úspěchy:

Soutěže ve šk. roce 2014/2015

S Vysočinou bezpečně na internetu - finálové kolo

Kategorie:Jméno:Umístění:
Základní školy a odpovídající ročníky osmiletých gymnáziíJiří Kučera - tercie1. místo


Dne 10. 2. 2015 se Jiří Kučera z tercie zúčastnil finálové části krajské soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu, kde se umístil na 1. místě.
Do finále postoupil v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií po výborně zvládnutém absolvování 3 průběžných kol soutěže jako jeden z 5 postupujících.
Do finálového kola vypracoval Závěrečnou projektovou práci na téma "Elektronická bezpečnost", kterou představil v Kongresovém sále krajského úřadu Kraje Vysočina.
Více na stránkách Kraje Vysočina
Fotografie
Vítězná prezentace ke stažení: Projekt_INV.ppsx

Ve středu 22. října 2008 byly předány ceny města Telče. Mezi oceněnými byli i nejúspěšnější studenti naší školy.
Z gymnázia to byl Karel Doležal, který úspěšně reprezentoval školu a město v soutěžích v programování. Umístil se na prvních místech jak v okresním tak v krajském kole. Je tvůrcem software, který je používán i pro záznam a zpracování výsledků na mistrovství České republiky v lodním modelářství.

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 07 of září, 2021 09:37:09 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.