Loading...
 

Informatika


Osmileté studium


Ve 3. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
Ve 4. ročníku si mohou žáci zvolit jednohodinový předmět INv - grafika a zpracování fotografie (alternativa k výtvarnému semináři).
V 5. a 6. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
V 7. a 8. ročníku si mohou žáci zvolit dvouhodinový předmět informatika (alternativa k latině a deskriptívní geometrii).

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících


Osmileté studium – povinný předmět:

Prima: Základy kódování a šifrování dat a informací, práce s daty, informační systémy, základy práce s počítačem.
Tercie: Základy práce s počítačem, práce s internetem, zpracování textů, tvorba prezentací, číselné soustavy, práce s tabulkovým kalkulátorem, základy algoritmizace.
Kvinta: Práce s internetem, práce s textem, tvorba prezentací, práce s elektronickou tabulkou, databáze, elektronická komunikace.
Sexta: Programové vybavení počítače, právní aspekty užívání software, algoritmizace a základy programování, počítačová grafika.


Osmileté studium – volitelný předmět:

Kvarta: Počítačová grafika, práce s fotografií, tvorba www stránek, elektronická publikace.
Septima: Základy informatiky a teorie informace, informační zdroje a jejich kvalita, technické vybavení počítačů a počítačových sítí, programové vybavení počítačů, počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu.
Oktáva: Člověk, společnost a počítačové technologie, využívání služeb internetu, hromadné zpracování dat a číselných údajů, počítačová grafika, prezentace informací a multimédia, algoritmizace a základy programování.


Čtyřleté studium


V 1. a 2. ročníku mají žáci dvě hodiny týdně povinného předmětu IVT.
Ve 3. a 4. ročníku si mohou žáci zvolit dvouhodinový předmět informatika (alternativa k latině a deskriptívní geometrii).

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících


Čtyřleté studium – povinný předmět:

1. roč.: Základy práce s počítačem, práce s internetem, zpracování textů, tvorba prezentací, práce s elektronickou tabulkou, databáze, číselné soustavy, internet a komunikace.
2. roč.: Algoritmizace a programování, programové vybavení počítače, počítačová grafika, právní aspekty užívání software, databáze.


Čtyřleté studium – volitelný předmět:

3. roč.: Základy informatiky a teorie informace, informační zdroje a jejich kvalita, technické vybavení počítačů a počítačových sítí, programové vybavení počítačů, počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu.
4. roč.: Člověk, společnost a počítačové technologie, využívání sližeb internetu, hromadné zpracování dat a číselných údajů, počítačová grafika, prezentace informací a multimédia, algoritmizace a základy programování.


Maturitní témata pro školní rok 2023/2024


1. Historie a současnost výpočetní techniky, definice a vývoj počítače
2. Hardware počítače – interní části
3. Hardware počítače – externí části
4. Operační systémy
5. Počítačové sítě
6. Internet – historie a principy, e-mailová komunikace
7. Bezpečnost a morálka při práci s počítačem a na síti
8. Softwarové vybavení počítače - systémový a aplikační software, typy licencí
9. Textové editory, editace textu
10. Tabulkové procesory
11. Počítačová prezentace
12. Počítačová grafika
13. Multimédia
14. Tvorba www stránek
15. Data - reprezentace dat v počítači, komprese, uchovávání dat, úložiště dat, zálohování
16. Databáze
17. Algoritmus a program, číselné soustavy
18. Třídící algoritmy (bubble sort, select sort, insert sort, quick sort, realizace popsané úlohy v jazyce C++)
19. Textový soubor (jeho použití jako úložiště dat zpracovaných programem; realizace popsané úlohy v jazyce C++)
20. Rekurze (volání programu; realizace popsané úlohy v jazyce C++)


Největší úspěchy:

Soutěže ve šk. roce 2014/2015

S Vysočinou bezpečně na internetu - finálové kolo

Kategorie:Jméno:Umístění:
Základní školy a odpovídající ročníky osmiletých gymnáziíJiří Kučera - tercie1. místo


Dne 10. 2. 2015 se Jiří Kučera z tercie zúčastnil finálové části krajské soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu, kde se umístil na 1. místě.
Do finále postoupil v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií po výborně zvládnutém absolvování 3 průběžných kol soutěže jako jeden z 5 postupujících.
Do finálového kola vypracoval Závěrečnou projektovou práci na téma "Elektronická bezpečnost", kterou představil v Kongresovém sále krajského úřadu Kraje Vysočina.
Více na stránkách Kraje Vysočina
Fotografie
Vítězná prezentace ke stažení: Projekt_INV.ppsx

Ve středu 22. října 2008 byly předány ceny města Telče. Mezi oceněnými byli i nejúspěšnější studenti naší školy.
Z gymnázia to byl Karel Doležal, který úspěšně reprezentoval školu a město v soutěžích v programování. Umístil se na prvních místech jak v okresním tak v krajském kole. Je tvůrcem software, který je používán i pro záznam a zpracování výsledků na mistrovství České republiky v lodním modelářství.

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 26 of září, 2023 12:48:15 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality