Loading...
 

Fyzika


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima:O fyzice, o látkách, o silách, jak měříme a vážíme, o teplotě, o částicích, o elektrickém proudu.
Sekunda:Pohyb, síla, Newtonovy zákony pohybu, moment síly, tlak v kapalinách a plynech, optika.
Tercie:Práce a výkon, teplo a teplota, změny skupenství, tepelné motory, elektřina, magnetismus, užití elektrické energie, polovodiče, energie pro náš život.
Kvarta:Elektromagnetická indukce, transformátor, elektřina v domě, elektromagnetická indukce v praxi, kmitání, vlnění, hlasitost, zvuk v praxi, atomové jádro, Země a její okolí, planety, hvězdy a galaxie, energie, polovodiče, látky a jejich vlastnosti, mechanika.
Kvinta:Úvod, kinematika hmotného bodu, dynamika, mechanická práce a mech. energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů, molekulová fyzika a termodynamika, teplo a práce.
Sexta:Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek, mechanické kmitání, mech. vlnění, zvuk, elektrický náboj a el. pole, vznik el. proudu, el. proud v kovech, proud v polovodičích.
Septima:Elektrický proud v kapalinách, proud v plynech a ve vakuu, magnetické pole, střídavý proud, energetika, elektromagnetické kmitání a vlnění, geometrická optika, vlnová optika, elmag. záření a jeho energie, speciální teorie relativity, fyzika mikrosvěta, astrofyzika.


Maturitní zkouška:

Fyzika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita z fyziky je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na technických a přírodovědeckých fakultách.Maturitní témata z fyziky 2022/2023

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika kapalin a plynů
5. Fyzikální pole
6. Pohyby těles v gravitačním poli a v elektrickém poli
7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
8. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek
9. Struktura a vlastnosti plynů
10. Struktura a vlastnosti pevných látek
11. Struktura a vlastnosti kapalin
12. Změny skupenství látek
13. Obvody stejnosměrného proudu
14. Elektrický proud v látkách
15. Stacionární magnetické pole
16. Změny elektrického a magnetického pole, jejich důsledky
17. Kmitavý pohyb
18. Obvody střídavého proudu
19. Mechanické vlnění, zvuk
20. Elektromagnetické kmitání a vlnění
21. Optické soustavy a optické zobrazování
22. Světlo jako viditelná část elektromagnetického spektra
23. Elektromagnetické záření a jeho energie.
24. Základní principy speciální teorie relativity
25. Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu
26. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce
27. Fyzikální veličina, soustava SI, měření ve fyzice

Používané učebnice:
Učebnice pro NG zapůjčuje škola, učebnice pro VG si hradí studenti sami:
řada Fyzika pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Olympiády a soutěže ve školním roce 2016/2017:

Řešitelé 58. ročníku fyzikální olympiáldy v roce 2016/2017
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
BLeoš Jindřich Leoš Jindřich septima 11.
BJiří Rudolfseptima 13.
BAdam Formánekseptima 14.
BMichal Tesař3.A 15.
DTomáš Matoušekkvinta 3.
DJiří Kučerakvinta 13.
ETadeáš Fejfarkvarta 2.3.
EOndřej Běhankvarta 8.
EAdam Křivánekkvarta 9.
FŠimon Steinertercie 1.
FJustýna Melanie Přechovátercie 7.
FMatyáš Krejzatercie 9.Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016:

Řešitelé 57. ročníku fyzikální olympiády v roce 2015/16
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
CJiří Rudolfsexta 4.
EVladislav Dvořákkvarta 4. 6.
EMarek Čermákkvarta 7.9.
FTadeáš Fejfartercie 1.
FOndřej Běhantercie 4.
FLukáš Dvořáktercie 7.
FAdam Křívánektercie 8.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2014/2015:

Řešitelé 56. ročníku fyzikální olympiády v roce 2014/15
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
DJiří Rudolfkvinta 4.
DMatyáš Fejfarkvinta 14.
ELucie Hercikovákvarta 6.
EPetr Klímakvarta 12.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014:

Řešitelé 55. ročníku fyzikální olympiády v roce 2013/14
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
CAnežka Michálkovásexta 10.
EJiří Rudolfkvarta 1.6.
EMatyáš Fejfarkvarta 3. 11.
FLucie Hercikovátercie 7.
FPetr Klímatercie 10.
EKateřina Divišovátercie 12.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013:

Řešitelé 54. ročníku fyzikální olympiády v roce 2012/13
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
BVáclav Pátekseptima 8.
BMarek Denk3. A 14.
DPavla Veselákvinta 14.
DMichaela Vystrčilovákvinta 16.
EJana Bulákovákvarta 10. - 11.
EKateřina Zemkovákvarta 13.
EJana Bulákovákvarta 1.
EKateřina Zemkovákvarta 3.
FJiří Rudolf 2. - 3.
FMatyáš Fejfar 6.Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 21 of září, 2022 12:35:34 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality