Loading...
 

Fyzika


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima:O fyzice, o látkách, o silách, jak měříme a vážíme, o teplotě, o částicích, o elektrickém proudu.
Sekunda:Pohyb, síla, Newtonovy zákony pohybu, moment síly, tlak v kapalinách a plynech, optika.
Tercie:Práce a výkon, teplo a teplota, změny skupenství, tepelné motory, elektřina, magnetismus, užití elektrické energie, polovodiče, energie pro náš život.
Kvarta:Elektromagnetická indukce, transformátor, elektřina v domě, elektromagnetická indukce v praxi, kmitání, vlnění, hlasitost, zvuk v praxi, atomové jádro, Země a její okolí, planety, hvězdy a galaxie, energie, polovodiče, látky a jejich vlastnosti, mechanika.
Kvinta:Úvod, kinematika hmotného bodu, dynamika, mechanická práce a mech. energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů, molekulová fyzika a termodynamika, teplo a práce.
Sexta:Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek, mechanické kmitání, mech. vlnění, zvuk, elektrický náboj a el. pole, vznik el. proudu, el. proud v kovech, proud v polovodičích.
Septima:Elektrický proud v kapalinách, proud v plynech a ve vakuu, magnetické pole, střídavý proud, energetika, elektromagnetické kmitání a vlnění, geometrická optika, vlnová optika, elmag. záření a jeho energie, speciální teorie relativity, fyzika mikrosvěta, astrofyzika.


Maturitní zkouška:

Fyzika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita z fyziky je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na technických a přírodovědeckých fakultách.Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika kapalin a plynů
5. Fyzikální pole
6. Pohyby těles v gravitačním poli a v elektrickém poli
7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
8. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek
9. Statistický a termodynamický popis tepelných jevů, práce plynu
10. Struktura a vlastnosti plynů
11. Struktura a vlastnosti pevných látek
12. Struktura a vlastnosti kapalin
13. Změny skupenství látek
14. Obvody stejnosměrného proudu
15. Elektrický proud v látkách
16. Stacionární magnetické pole
17. Změny elektrického a magnetického pole, jejich důsledky
18. Kmitavý pohyb
19. Obvody střídavého proudu
20. Mechanické vlnění, zvuk
21. Elektromagnetické kmitání a vlnění
22. Optické soustavy a optické zobrazování
23. Světlo jako viditelná část elektromagnetického spektra
24. Elektromagnetické záření a jeho energie.
25. Základní principy speciální teorie relativity
26. Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu
27. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce
28. Základní poznatky z astrofyziky
29. Fyzikální veličina, soustava SI, měření ve fyzice, fyzikální interakce, molární veličinyPoužívané učebnice:
Učebnice pro NG zapůjčuje škola, učebnice pro VG si hradí studenti sami:
řada Fyzika pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Olympiády a soutěže ve školním roce 2016/2017:

Řešitelé 58. ročníku fyzikální olympiáldy v roce 2016/2017
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
BLeoš Jindřich Leoš Jindřich septima 11.
BJiří Rudolfseptima 13.
BAdam Formánekseptima 14.
BMichal Tesař3.A 15.
DTomáš Matoušekkvinta 3.
DJiří Kučerakvinta 13.
ETadeáš Fejfarkvarta 2.3.
EOndřej Běhankvarta 8.
EAdam Křivánekkvarta 9.
FŠimon Steinertercie 1.
FJustýna Melanie Přechovátercie 7.
FMatyáš Krejzatercie 9.Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016:

Řešitelé 57. ročníku fyzikální olympiády v roce 2015/16
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
CJiří Rudolfsexta 4.
EVladislav Dvořákkvarta 4. 6.
EMarek Čermákkvarta 7.9.
FTadeáš Fejfartercie 1.
FOndřej Běhantercie 4.
FLukáš Dvořáktercie 7.
FAdam Křívánektercie 8.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2014/2015:

Řešitelé 56. ročníku fyzikální olympiády v roce 2014/15
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
DJiří Rudolfkvinta 4.
DMatyáš Fejfarkvinta 14.
ELucie Hercikovákvarta 6.
EPetr Klímakvarta 12.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014:

Řešitelé 55. ročníku fyzikální olympiády v roce 2013/14
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
CAnežka Michálkovásexta 10.
EJiří Rudolfkvarta 1.6.
EMatyáš Fejfarkvarta 3. 11.
FLucie Hercikovátercie 7.
FPetr Klímatercie 10.
EKateřina Divišovátercie 12.


Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013:

Řešitelé 54. ročníku fyzikální olympiády v roce 2012/13
Kategorie:Jméno:Třída: Okresní kolo:Krajské kolo:
BVáclav Pátekseptima 8.
BMarek Denk3. A 14.
DPavla Veselákvinta 14.
DMichaela Vystrčilovákvinta 16.
EJana Bulákovákvarta 10. - 11.
EKateřina Zemkovákvarta 13.
EJana Bulákovákvarta 1.
EKateřina Zemkovákvarta 3.
FJiří Rudolf 2. - 3.
FMatyáš Fejfar 6.Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 13 of červen, 2017 10:59:30 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.