Loading...
 

Anglický a německý jazyk


Charakteristika učiva

 • návaznost na učivo základní školy
 • zvýšení komunikačních kompetencí studentů
 • rozšíření slovní zásoby a odborné terminologie
 • kombinace němčiny, angličtiny
 • moderní učebnice a zahraniční časopisy
 • poznávací zájezdy - Německo, Rakousko, Anglie
 • mezinárodní projekty - ČR, Rakousko

Anglický jazyk


Výuka


Počet povinných hodin jazyka anglického jako cizí jazyk 1 nebo cizí jazyk 2 je v jednotlivých ročnících oboru SOŠ stanoven učebním plánem školy.

Během výuky jsou studenti informováni o možnosti skládat mezinárodní zkoušky Cambridge English.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnerskou školou jazykového centra P.A.R.K. Brno a díky tomu mají studenti možnost skládat tuto zkoušku přímo na naší škole. Tuto možnost každým rokem využívají studenti 3. a 4. ročníků.

V současné době jsou studenti pravidelně seznamováni s novou maturitní zkouškou z angličtiny. Maturitní požadavky a vzorové testy jsou dostupné na www.novamaturita.cz.TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA
školní rok 2023/2024

1. My Family
2. Free Time
3. Everyday Life
4. Sport
5. Housing and Living
6. Shopping, Services and Money
7. Food and Drinks
8. Healthy Lifestyle
9. Travel, Transport and Tourism
10. My School
11. Economic Impact of Environmental and Social Problems
12. The Role of Mass Media and Communication in the Workplace
13. Crime and Punishment in Business
14. Applying for a Job and Careers
15. Celebrations and Special Occasions
16. The Czech Republic and the EU
17. My Region and the Czech Republic´s UNESCO World Heritage Sites
18. The United Kingdom and London
19. The U.S.A. and American Cities
20. Canada, Australia and New Zealand

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci (od šk. roku 2021/2022)

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání
Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov

Typy textů:
 • dopis
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v českém jazyce
Časový limit je stanoven na 90 minut


Německý jazyk


Témata pro 1., 2. a 4. část maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2023/2024 (zadává CERMAT)

1. Osobní charakteristika
2. Rodina
3. Domov a bydlení
4. Každodenní život
5. Vzdělávání
6. Volný čas a zábava
7. Mezilidské vztahy
8. Cestování a doprava
9. Zdraví a hygiena
10. Stravování
11. Nakupování
12. Práce a povolání
13. Služby
14. Společnost
15. Zeměpis a příroda

Témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky (zadává škola)

1. Telč - Geschichte, Sehenswürdigkeiten
2. Telč heute
3. Kreis Vysočina
4. Prag
5. Tschechische Republik - Geographie
6. Tschechien - Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten
7. Tschechien - ein Paradies für Sportler
8. Tschechische Küche
9. Tschechische Persönlichkeiten
10. Tschechische Ökonomik
11. Österreich - Geographie
12. Österreich - Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten
13. Wien und andere österreichische Städte
14. Deutschland - Geographie
15. Deutschland - Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten
16. Deutsche Städte
17. Deutsche, österreichische und schweizerische Küche
18. Die Schweiz - Geographie
19. Die Schweiz - Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten
20. Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder
21. Europäische Union
22. Unsere Schule
23. Tschechisches Schulsystem
24. Studentenfeste und Bräuche
25. Lebenslauf, Vorstellungsgespräch

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci - školní rok 2023/2024

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání
Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov

Typy textů:
 • dopis
 • úvaha
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v českém jazyce
Časový limit je stanoven na 60 minut


Ruský jazyk


Ruský jazyk je na naší škole vyučován jako druhý jazyk. Žáci začínají od prvního ročníku. V každém ročníku jsou 3 vyučovací hodiny týdně.

Učebnice: Raduga I.- IV.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z RUSKÉHO JAZYKA
2021/2022

1) Моя биография и мои планы на будущее
2) Дом, квартира, жильё
3) Питание
4) Наша семья
5) Наш город и регион
6) Школа, учёба
7) Наша страна
8) Прага – столица Чешской Республики
9) Российская Федерация
10) Здоровье и болезни
11) Природа, погода
12) Человек и характер
13) Путешествие и транспорт
14) Культура и искусство
15) Режим дня и мой день
16) Мои хобби и интересы
17) Профессия, работа
18) Покупки, одежда, мода
19) Крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, их достопримечательности)
20) Современный мир

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci (od šk. roku 2021/2022)

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání
Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov

Typy textů:
 • dopis
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v českém jazyce
Časový limit je stanoven na 60 minut

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 31 of srpen, 2023 12:34:27 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality