Loading...
 
1. Většina sloučenin kovů I.A a II.A skupiny zabarvuje plamen. Jakou barvu plamene bude mít chlorid strontnatý ?
A) žlutou B fialovou C) červenou D) zelenou E) modrou

2. Která sloučenina vzniká rozpouštěním vápence při krasových jevech ?
A) CaO B Ca(OH)2 C) CaCO3 D) Ca(HCO3)2 E) CaSO4

3. Sloučenina Na2SO4.10H2O má triviální název:
A) galenit B salmiak C) rumělka D) hořká sůl E) Glauberova sůl

4. Kterou z uvedených sloučenin nelze uchovávat ve skleněných nádobách ?
A) KMnO4 B HClO4 C) HF D) CS2 E) H2O2

5. Kolik molů oxidu dusného může maximálně vzniknout tepelným rozkladem10 molů dusičnanu amonného? Při rozkladu vzniká oxid dusný a voda.
A) 4 B 6 C) 8 D) 10 E) 12

6. Jaký objem zaujímá za standardních podmínek 50 g vodíku ?
A) 555,84 dm3 B 277,92 dm3 C) 1111,68 dm3 D) 25 dm3 E) 2,23 dm3

7. Jaký je empirický vzorec sloučeniny, která obsahuje 24,73% kyslíku a 75,27% antimonu ?
A) SbO3 B SbO2 C) Sb2O5 D) SbO E) Sb2O3

8. Vyberte nejsilnější zásadu: A) KOH B C2H5OH C) NH4OH D) Mg(OH)2 E) Ca(OH)2

9. Vyberte částici, která má amfoterní charakter: A) Cu(NH3)52+ B PO43- C) HCO3- D) NH4+ E) H+

10. Který produkt vzniká reakcí kyseliny solné a burelu ? A) NaCl B Cl2 C) MnCl4 D) MnO E) O2


Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Čtvrtek 23 of březen, 2017 17:44:27 uživatelem mackuml.
 Google+

Aktuality