Loading...
 VODÍK, KYSLÍK, VODA, PEROXID VODÍKU
1. hydrid sodný + voda
2. průmyslová výroba amoniaku
3. vznik vodního plynu
4. sodík + voda
5. zinek + hydroxid sodný
6. sodík + kyslík
7. draslík + kyslík
8. rozklad peroxidu vodíku
9. termický rozklad manganistanu draselného
10. obnova obrazů s olovnatou bělobou
11. hliník + hydroxid sodný
12. průmyslová výroba chlorovodíku
13. kyselinotvorný oxid + voda
14. zásadotvorný oxid + voda
15. amfoterní oxid + kyselina, zásada
16. průmyslová syntéza methanolu
17. vznik třaskavé směsi
18. odstranění přechodné tvrdosti vody
19. odstranění trvalé tvrdosti vody
20. jodid draselný + peroxid vodíku + kyselina sírová
21. manganistan draselný + peroxid vodíku + kyselina sírová
22. peroxid sodný + oxid uhličitý
23. hyperoxid draselný + oxid uhličitý
24. termický rozklad chlorečnanu draselného
25. termický rozklad dusičnanu draselného
26. burel + kyselina sírová
27. hydrolýza chloridu fosforitého
28. hydrolýza acetylidu vápenatého


HALOGENY
1. kov + halogen
2. chlor + voda
3. chlor + bromid draselný
4. chlor + fluorid draselný
5. chlor + jodid sodný
6. jod + bromid vápenatý
7. jod + chlorečnan draselný
8. kyselina sírová + fluorid vápenatý
9. leptání skla
10. výroba teflonu
11. kyselina sírová + chlorid sodný
12. výroba HCl
13. hydrolýza bromidu fosforitého
14. rozpouštění AgCl v amoniaku
15. HCl + burel
16. HCl + manganistan draselný
17. HCl + dichroman draselný
18. chlor + NaOH při 20°C
19. brom + KOH při 60°C
20. důkaz násobné vazby bromovou vodou
21. KBr + burel + kyselina sírová
22. KI + burel + kyselina sírová
23. jod + thiosíran sodný
24. termický rozklad chlorečnanu draselného

S PRVKY
1. lithium + kyslík
2. lithium + voda
3. sodík + kyslík
4. sodík + voda
5. draslík + kyslík
6. draslík + voda
7. peroxid sodný + oxid uhličitý
8. tepelný rozklad dusičnanu sodného
9. hořčík + kyslík
10. hořčík + voda
11. hořčík + dusík
12. hydrolýza nitridu hořečnatého
13. tepelný rozklad uhličitanu hořečnatého
14. vápník + kyslík
15. vápník + voda
16. vápník + dusík
17. hydrid vápenatý + voda
18. pálení vápence
19. hašení vápna
20. hydrogenuhličitan vápenatý + hašené vápno
21. uhličitan vápenatý + HCl
22. tvrdnutí malty
23. krasové jevy
24. hydrolýza karbidu vápenatého
25. karbid vápenatý + dusík

SÍRA
1. hoření sulfanu
2. příprava sulfanu
3. hoření síry
4. pražení pyritu
5. příprava oxidu siřičitého
6. oxid siřičitý + NaOH
7. oxid siřičitý + sulfan
8. oxid siřičitý + voda
9. odsiřování
10. siřičitan sodný + manganistan draselný + kyselina sírová
11. bromid stříbrný + thiosíran sodný
12. výroba kyseliny sírové
13. kovy + kyselina sírová
DUSÍK, FOSFOR
1. rozklad azidu sodného
2. rozklad dusitanu amonného
3. chemická sopka
4. Haber-Bosch
5. příprava amoniaku
6. katalytická oxidace amoniaku
7. tepelný rozklad uhličitanu amonného
8. rozklad dusičnanu amonného
9. kyselé dešťě
10. rozklad kyseliny dusité
11. rozklad kyseliny dusičné
12. Cu + kyselina dusičná(zřeď.)
13. Cu + kyselina dusičná(konc.)
14. lúčavka královská
15. dusičnan sodný + kyselina sírová
16. výroba kyseliny dusičné
17. amoniak + kyselina dusičná
18. tepelný rozklad dusičnanu amonného
19. černý střelný prach
20. hydrolýza fosfidu vápenatého
21. fosfor + KOH + voda
22. fosforečnan vápenatý + kyselina sírová
23. hydrolýza oxidu fosforitého
24. hydrolýza oxidu fosforečného
25. hydrolýza chloridu fosforitého
26. hydrolýza chloridu fosforečného

UHLÍK, KŘEMÍK
1. hydrolýza karbidu vápenatého
2. hydrolýza karbidu hlinitého
3. rozklad kyseliny mravenčí
4. oxid železitý + C, CO
5. fotosyntéza
6. uhličitan vápenatý + HCl
7. termický rozklad uhličitanu amonného
8. Solvayeův způsob výroby sody
9. leptání skla
10. tavení oxidu křemičitého s KOH

BÓR, HLINÍK
1. Al + HCl
2. Al + kyselina sírová
3. Al + NaOH + voda
4. hydroxid hlinitý + NaOH
5. hydroxid hlinitý + HCl
6. hliník + voda
7. aluminotermická reakce oxidu chromitého, oxidu manganičitého

ŽELEZO, CHROM, MANGAN
1. Fe + HCl
2. Fe + kyselina sírová
3. přímá redukce železa
4. nepřímá redukce železa
5. FeS + HCl
6. chroman sodný + kyselina sírová
7. dichroman sodný + C
8. tepelný rozklad dichromanu amonného
9. tepelný rozklad hydroxidu chromitého
10. chroman přechází na dichroman v kyselém prostředí
11. dichroman přechází na chroman v zásaditém prostředí
12. aniont dichromanový + kation železnatý + H+
13. aniont dichromanový + aniont jodidový + H+
14. Mn + HCl
15. burel + kyselina chlorovodíková
16. burel + kyselina sírová
17. termický rozklad dichromanu amonného
18. termický rozklad manganistanu draselného
19. manganistan draselný + HCl
20. kyselina šťavelová + manganistan draselný + H+
21. kation železnatý + manganistan draselný + H+
22. aniont siřičitanový + manganistan draselný + H+
23. peroxid vodíku + manganistan draselný + H+

ZINEK, KADMIUM, RTUŤ
1. Zn + HCl
2. Zn + kyselina sírová
3. hydroxid zinečnatý + kyselina sírová
4. hydroxid zinečnatý + NaOH
5. tepelný rozklad uhličitanu zinečnatého
6. Zn + NaOH + voda
7. rtuť + kyselina sírová
8. rtuť + kyselina dusičná
9. síran rtuťnatý + NaCl
10. termický rozklad fulminátu rtuťnatého
11. KI + jodid rtuťnatý

MĚĎ, STŘÍBRO, ZLATO
1. Cu + HCl
2. Cu + HCl + peroxid vodíku
3. Cu + kyselina sírová
4. Cu + kyselina dusičná (zřeď.)
5. Cu + kyselina dusičná (konc.)
6. hydroxid měďnatý + amoniak
7. Ag + sulfan
8. Ag + kyselina dusičná za tepla
9. AgCl + hydroxid amonný
10. AgBr + thiosíran sodný
11. HCl + kyselina dusičná
12. Au + HCl + kyselina dusičná
13. Au + KCN


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 30 of duben, 2013 21:22:49 uživatelem mackuml.
 Google+

Aktuality