Loading...
 

Český jazyk


Charakteristika učiva

- základní poznatky z literární teorie,
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech,
- gramatika,
- stylistika,
- základy rétoriky a komunikačních dovedností,
- základy informační výchovy,
- obecné výklady o jazyce,
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků,
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace,
- vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce.

Maturitní zkouška:


Server nové maturity - zde klikněte


Četba pro státní maturitu - Aktualizovaný seznam pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
3. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
4. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
5. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
6. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
7. Mastičkář
8. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
9. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
10. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
11. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
12. Starý zákon (ekumenický překlad)

B. Světová a česká literatura 19. století
13. Arbes J., Svatý Xaverius
14. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
16. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
17. Erben K. J., Kytice
18. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
19. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
20. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
21. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
22. Mácha K. H., Máj
23. Němcová B., Babička
24. Neruda J., Povídky malostranské
25. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
26. Stroupežnický L., Naši furianti
27. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)

C. Světová literatura 20. a 21. století
28. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
29. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
30. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
31. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
32. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
33. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
34. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
35. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
36. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
37. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
38. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
39. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
40. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
41. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
42. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
43. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
44. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)

D. Česká literatura 20. a 21. století
45. Březina O., Tajemné dálky
46. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
47. Čapek K., RUR
48. Dyk V., Krysař
49. Fuks L., Spalovač mrtvol
50. Gellner F., Radosti života
51. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
52. Havel V., Audience
53. Havlíček J., Petrolejové lampy
54. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
55. Jirotka Z., Saturnin
56. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
57. Körner V., Údolí včel
58. Kundera M., Směšné lásky
59. Kundera M., Žert
60. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
61. Nezval V., Edison
62. Nezval V., Manon Lescaut
63. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
64. Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
65. Pavel O., Smrt krásných srnců
66. Seifert J., Na vlnách TSF
67. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
68. Škvorecký J., Zbabělci
69. Viewegh M., Báječná léta pod psa
70. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 29. srpna 2019
Seznam zveřejněn na webu 2. září 2019Četba pro státní maturitu - Aktualizovaný seznam pro školní rok 2012/2013


ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák si vybírá 20 literárních děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl


A. Světová a česká literatura do konce 19. století
(min. 4 literární díla)

1. Balzac H. de, Otec Goriot
2. Baudelaire Ch., Květy zla
3. Boccaccio G., Dekameron
4. Erben K. J., Kytice
5. Ezop, Bajky
6. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
7. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži
8. Mácha K. H., Máj
9. Moliére, Lakomec
10. Němcová B., Babička
11. Neruda J., Povídky malostranské
12. Puškin A. S., Evžen Oněgin
13. Shakespeare W., Hamlet
14. Starý zákon
15. Stroupežnický L., Naši furianti
16. Zola E., Nana


B. Světová literatura 20. a 21. století
(min. 4 literární díla)

17. Apollinaire G., Pásmo
18. Barbusse H., Oheň
19. Burroughs W., Feťák
20. Eco U., Jméno růže
21. Hemingway E., Sbohem, armádo!
22. Ibsen H., Nora
23. Irving J., Svět podle Garpa
24. Kafka F., Proces
25. Kerouack J., Na cestě
26. Moravia A., Horalka
27. Nabokov V., Lolita
28. Orwell J., 1984
29. Remarque E. M., Na západní frontě klid
30. Shaw G. B., Pygmalion
31. Styron W., Sophiina volba
32. Tolkien R. R., Hobit


C. Česká literatura 20. a 21. století
(min. 5 literárních děl)

33. Březina O., Tajemné dálky
34. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
35. Čapek K., RUR
36. Dyk V., Krysař
37. Fuks L., Spalovač mrtvol
38. Gellner F., Radosti života
39. Havel V., Audience
40. Havlíček J., Petrolejové lampy
41. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
42. Jirotka Z., Saturnin
43. Körner V., Údolí včel
44. Kundera M., Směšné lásky
45. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
46. Nezval V., Edison
47. Nezval V., Manon Lescaut
48. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
49. Seifert J., Na vlnách T.S.F.
50. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
51. Škvorecký J., Zbabělci
52. Viewegh M., Báječná léta pod psa


VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák si vybírá 30 literárních děl
1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla
2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla
3. Česká poezie a próza 19. století min. 2 literární díla (z toho 1 básnické)
4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. století min. 2 literární díla
5. Světová a česká poezie 20. a 21. století min. 2 literární díla
6. Světová próza 20. a 21. století min. 3 literární díla
7. Česká próza 20. a 21. století min. 4 literární díla


A. Světová a česká literatura do konce 18. století
(min. 3 literární díla)

1. Boccaccio G., Dekameron
2. Epos o Gilgamešovi
3. Euripides, Medeia
4. Ezop, Bajky
5. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera
6. Hus J., O církvi
7. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
8. Machiavelli N., Vladař
9. Moliére, Lakomec
10. Moliére, Tartuffe
11. Plautus, Komedie o hrnci
12. Shakespeare W., Hamlet
13. Shakespeare W., Romeo a Julie
14. Schiller F., Óda na radost
15. Starý zákon

B. Světová poezie a próza 19. století
(min. 2 literární díla)

16. Balzac H. de, Otec Goriot
17. Baudelaire Ch., Květy zla
18. Brontëová E., Na větrné hůrce
19. Dickens Ch., Nadějné vyhlídky
20. Dostojevskij F. M., Zločin a trest
21. Flaubert G., Paní Bovaryová
22. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži
23. Poe E. A., Povídky (soubor Černý kocour, 1988)
24. Puškin A. S., Evžen Oněgin
25. Stendhal, Červený a černý
26. Shift J., Gulliverovy cesty
27. Tolstoj L. N., Anna Kareninová
28. Verlaine P., Romance beze slov
29. Wilde O., Obraz Doriana Graye
30. Zola E., Nana

C. Česká poezie a próza 19. století
(min. 2 literární díla, z toho jedno básnické)

31. Arbes J., Svatý Xaverius
32. Čech S., Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století
33. Čelakovský F. L., Ohlas písní českých
34. Erben K. J., Kytice
35. Hálek V., Večerní písně
36. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
37. Jirásek A., Staré pověsti české
38. Mácha K. H., Máj
39. Němcová B., Babička
40. Němcová B., Divá Bára
41. Neruda J., Písně kosmické
42. Neruda J., Povídky malostranské
43. Rais K. V., Kalibův zločin
44. Sládek J. V., Básně
45. Šlejhlar J. V., Kuře melancholik

D. Světová a česká dramatická tvorba 19. až 21. století
(min. 2 literární díla)

46. Beckett S., Čekání na Godota
47. Čechov A. P.,Višňový sad
48. Čapek K., RUR
49. Čapek K., Ze života hmyzu
50. Drda J., Hrátky s čertem
51. Gogol N. V., Revizor
52. Havel V., Audience
53. Ibsen H., Nora
54. Mrštíkové, Maryša
55. Nezval V., Manon Lescaut
56. Shaw G. B., Pygmalion
57. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
58. V + W., Balada z hadrů
60. Wilde O., Jak je důležité míti Filipa

E. Světová a česká poezie 20. a 21. století
(min. 2 literární díla)

61. Apollinaire G., Pásmo
62. Březina O., Tajemné dálky
63. Gellner F., Radosti života
64. Hora J., Máchovské variace
65. Hrabě V., Blues pro bláznivou holku
66. Kolář J., Dny v roce
67. Neumann S. K., Nové zpěvy
68. Nezval V., Edison
69. Nezval V., Sbohem a šáteček
70. Orten J., Elegie
71. Seifert J., Na vlnách TSF
72. Skácel J., Co zbylo z anděla
73. Toman K., Měsíce
74. Topol J., Miluju tě k zbláznění
75. Wolker J., Host do domu

F. Světová próza 20. a 21. století
(min. 3 literární díla)

76. Barbusse H., Oheň
77. Bulgakov M., Mistr a Markétka
78. Burroughs W., Feťák
79. Eco U., Jméno růže
80. Hemingway E., Komu zvoní hrana
81. Hemingway E., Sbohem, armádo!
82. Irving J., Svět podle Garpa
83. Kafka F., Proces
84. Kerouack J., Na cestě
85. Moravia A., Horalka
86. Nabokov V., Lolita
87. Orwell J., 1984
88. Remarque E. M., Na západní frontě klid
89. Solženicyn A., Jeden den Ivana Denisoviče
90. Styron W., Sophiina volba
91. Tolkien R. R., Hobit


G. Česká próza 20. a 21. století
(min. 4 literární díla)

92. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
93. Čapek K., Válka s mloky
94. Dyk V., Krysař
95. Fuks L., Příběh kriminálního rady
96. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka, I. díl
97. Havlíček J., Neviditelný
98. Hrabal B., Obsuhoval jsem anglického krále
99. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
100. Jirotka Z., Saturnin
101. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
102. Klíma I., Má veselá jitra
103. Klíma L., Utrpení knížete Sternenhocha
104. Körner V., Adelheid
105. Kundera M., Směšné lásky
106. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
107. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
108. Škvorecký J., Zbabělci
109. Vančura V., Markéta Lazarová
110. Viewegh M., Báječná léta pod psaMaturitní zkouška:


Odkaz na server nové maturity.


Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Pátek 27 of září, 2019 08:03:18 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.