Loading...
 

Biologie


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:


Prima: Biologie jako věda, úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, prvoci, mnohobuněční živočichové, charakteristika kmenů a přehled hlavních zástupců.
Sekunda: Úvod do biologie rostlin, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, základy fyziologie, přehled systému, nižší rostliny, vyšší rostliny, charakteristika oddělení a přehled hlavních zástupců.
Tercie: Úvod do biologie člověka, evoluce člověka, přehled jednotlivých soustav lidského těla se zaměřením na stavbu a činnost, obecně biologický závěr (ekologie, cytologie, genetika, evoluce).
Kvarta: Úvod do geologie, přehled geologických věd, mineralogie, petrografie, dynamická geologie, pedologie, paleontologie, regionální geologie, geologická exkurze, praktické poznávání geologických vzorků.
Kvinta, 1.ročník: Úvod do biologie, biologické vědy, obecné vlastnosti organismů, základy bakteriologie a virologie, úvod do botaniky, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, fyziologie rostlin, přehled botanického systému, základy mykologie, exkurze do botanické zahrady a arboreta, praktické poznávání rostlin.
Sexta, 2.ročník: Úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, fyziologie živočichů, přehled systému a hlavní zástupci, exkurze do zoologické zahrady, praktické poznávání živočichů.
Septima, 3.ročník: Úvod do biologie člověka, přehled jednotlivých soustav se zaměřením na stavbu a funkci, základní fyziologické hodnoty, chorobné stavy a jejich příčiny.


Navazující předměty a semináře:

Seminář z biologie v septimě a 3.ročníku: Praktické úkoly vztahující se k biologii člověka (základy histologie, osteologie, antropologie, plantogramy, papilární linie, určování krevních skupin, krevní tlak, stavba smyslových orgánů, genetika člověka, základy imunologie).
Seminář z biolobie v oktávě a 4.ročníku: Sznámení s požadavky k maturitě a opakování jednotlivých témat. Základy ekologie, obecná biologie, genetika, molekulární genetika a biochemie.


Maturitní zkouška:

Biologie je zařazena mezi volitelné předměty, je vhodná pro studenty, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu na přírodovědeckých, lékařských, zemědělských, veterinárních, lesnických a pedagogických fakultách VŠ.

Témata k maturitní zkoušce z biologie 2021/2022
1. Život a jeho poznávání
2. Prokaryotní buňka a prokaryotní organismy
3. Viry
4. Eukaryotní buňka a eukaryotní organismy
5. Biologie rostlin (anatomie a morfologie, fyziologie a biochemie)
6. Systém a evoluce rostlin (nižší a vyšší rostliny)
7. Biologie hub
8. Biologie živočichů (anatomie a morfologie, fyziologie)
9. Systém a evoluce živočichů (prvoci, mnohobuněční)
10. Biologie člověka (úvod)
11. Anatomie a fyziologie lidského těla
12. Vývin jedince – ontogeneze
13. Cytologie (struktura buňky, metabolismus a rozmnožování buňky)
14. Dědičnost a proměnlivost (genetika)
15. Evoluce života (vznik a vývoj Země, vznik života, vývoj organismů)
16. Základy ekologie
17. Populace a společenstva
18. Ekosystém a biosféra
19. Fylogeneze člověka
20. Základy molekulární genetiky
21. Základy histologie


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2022/2023:

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2017/2018:

Krajské kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
22. Nela Šindelářová A
26. Petr Šabata A
5. Vojtěch Novotný B


Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
1. Laura Haasová D
12. Johann Sequenc D
6. Jan Pykal D
2. Eliška Hrůzová C
9. Tomáš Tichý COlympiády a soutěže ve šk. roce 2015/2016:

Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
5. Justýna Přechová D
8. Magdalena Adamová D
4. Anna Bártů C
7. Zuzana Herciková C
10. Jolana Ritterová CKrajské kolo

Pořadí: Jméno: Kategorie:
1. Jiří Rudolf B
3. Lucie Herciková B
3. Vít Vejmelka A


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2012/2013:

Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
4. Jiří Rudolf (tercie) C
2. Lucie Herciková (sekunda) DKrajské kolo

Pořadí: Jméno: Kategorie:
7. Vít Vejmelka (kvinta) B
13. Michaela Kudrnáčová A


Soutěž Zlatá včela

Oblastní kolo
Pořadí: Jméno:
1. Pavla Přibylová (sekunda)


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2010/2011:

Krajské kolo

Kategorie B
Pořadí: Jméno:
14. Michaela Kudrnáčová (sekunda)
17. Jana Krejčová (sexta)

Kategorie A
Pořadí: Jméno:
2. Kristýna Krejčířová (oktáva)
12. Daniel Bartoň (oktáva)


Celostátní kolo

Kategorie A
Pořadí: Jméno:
34. Kristýna Krejčířová (oktáva)Mladý zahrádkář


Okresní kolo
Pořadí: Jméno:
1. Jiří Rudolf (prima)


Národní kolo
Pořadí: Jméno:
3. Jiří Rudolf (prima)


Soutěž Zlatá včela

Oblastní kolo
Pořadí: Jméno:
2. Jan Rod (kvarta)
3. Karel Přibyl (tercie)


Celostátní kolo
Pořadí: Jméno:
7. Jan Rod (kvarta)
33. Karel Přibyl (tercie)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 20 of duben, 2023 11:40:50 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.