Loading...
 

Úpravy maturitních zkoušek v roce 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy „Maturitní zkouška“ (č. j.: MSMT-3267/2021-3).

Tento dokument shrnuje změny, které se týkají maturitních zkoušek konaných v roce 2021, ke kterým ministerstvo přistoupilo v reakci na vyhlášení nouzového stavu v říjnu 2020 a distanční výuku. Jedná se o následující změny a opatření přijatá ředitelkou školy:

1. Didaktické testy

 • Nový termín didaktických testů: Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v pondělí 24. 5. 2021, úterý 25. 5. 2021 a ve středu 26. 5. 2021.
 • Navýšení času na vypracování didaktických testů: Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura bude trvat 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut (čas na vypracování didaktické testu ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující se nemění).
 • Mimořádný termín pro konání didaktických testů (žáci, kteří měli konat didaktické testy v řádném termínu a do 3 pracovních dní svoji neúčast omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény spojené s tímto nařízením) stanovilo MŠMT na 7.–9. 7. 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.
 • Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní výsledky didaktických testů 7. 6. 2021 (19. 7. 2021 v případě testů konaných v mimořádném termínu)
 • Jednotné zkušební schéma:Jednotné zkušební schéma

2. Profilová část maturitní zkoušky

 • _Zrušení písemných prací: Písemné práce z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk__ nejsou v roce 2021 zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
 • Zrušení části ústních zkoušek: Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části.
 • Termín maturitních zkoušek: Profilovou část maturitních zkoušek budou žáci na GOB a SOŠ konat od 1. do 4. 6. 2021. Zástupce ředitelky zpracuje nejpozději do 14. 5. 2021 harmonogram profilové části maturitních zkoušek.
 • Žáci, kteří budou skládat přijímací zkoušky na VŠ v termínu od 1. 6 do 4. 6. 2021 to sdělí zástupci ředitelky do 30. 4. 2021. Při včasném sdělení přesných termínů se pokusíme vyloučit kolize.

3. Dobrovolná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

 • Žák se může rozhodnout, že ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části, vykoná.
 • Může se rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.
 • Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
 • Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1–4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
 • Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude mu známka povinně započítána do celkového hodnocení (průměru).
 • Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.
 • Žákovský seznam literárních děl je možné předkládat až do 30. dubna 2021.

4. Praktická zkouška ze souboru odborných předmětů (4. AS)

 • 27. 4. 2021

5. Ukončení klasifikace a přípravný maturitní týden

 • Vyučování nematuritních předmětů bude ukončeno: 31. 3. 2021.
 • Vyučování maturitních předmětů bude ukončeno: 14. 5. 2021.
 • Vydání vysvědčení: 14. 5. 2021.
 • Přípravný maturitní týden: 17.–21. 5. 2021

V Telči 26. 3. 2021
Mgr. Bc. Lenka Procházková – ředitelka školy

Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Pátek 26 of březen, 2021 15:22:43 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.