Loading...
 

Informace k volbě předmětů maturitní zkoušky pro školní rok 2018/19

Jarní zkušební období


Informace k volbě předmětů společné části


Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika.
(cizí jazyk je možno volit z nabídky anglický, německý nebo francouzský jazyk)

Nepovinné zkoušky:
Možnost volby maximálně dvou nepovinných zkoušek z nabídky:
cizí jazyk (anglický, německý nebo francouzský jazyk), matematika.

Žák si jako nepovinnou zkoušku společné části nemůže vybrat předmět, ze kterého koná povinnou zkoušku ve společné části.


Informace k profilové zkoušce


Informace pro obory 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Počet povinných zkoušek: 2

Forma povinné profilové zkoušky: ústní

Témata profilových zkoušek – jsou zveřejněna u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Nabídka předmětů pro povinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie
informatika
deskriptivní geometrie.


Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Forma nepovinné profilové zkoušky: ústní (s výjimkou Matematika+)

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie


Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako povinné pro profilovou část se musí lišit od povinných předmětů zvolených ve společné části maturitní zkoušky.

Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od všech zvolených předmětů.

Výběr nepovinné zkoušky Matematika+ není nijak omezen, zkouška se bude konat celostátně zadávanou písemnou formou. Způsob přihlašování určuje MŠMTNejbližší harmonogram:

1.12.2018 - Uzávěrka podání podepsané přihlášky žákem řediteli i s případným posudkem PUP.

RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy

17.9.2018
Vytvořil krejci, naposledy upraveno Pondělí 17 of září, 2018 09:33:30 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.