Loading...
 

Informace k volbě předmětů maturitní zkoušky pro školní rok 2019/20

Jarní zkušební období


Informace k volbě předmětů společné části


Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika.
(cizí jazyk je možno volit z nabídky anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk)

Nepovinné zkoušky:
Možnost volby maximálně dvou nepovinných zkoušek z nabídky:
cizí jazyk (anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk), matematika.

Žák si jako nepovinnou zkoušku společné části nemůže vybrat předmět, ze kterého koná povinnou zkoušku ve společné části (např. stejný jazyk)


Informace k profilové zkoušce


Informace pro obory 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Počet povinných zkoušek: 2

Forma povinné profilové zkoušky: ústní

Témata profilových zkoušek – jsou zveřejněna u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Nabídka předmětů pro povinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie
informatika
deskriptivní geometrie.


Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Forma nepovinné profilové zkoušky: ústní

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie


Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako povinné pro profilovou část se musí lišit od povinných předmětů zvolených ve společné části maturitní zkoušky.
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od všech zvolených předmětů.
Výběr zkoušky Matematika+ není nijak omezen, zkouška se bude konat celostátně zadávanou písemnou formou. Způsob přihlašování určuje MŠMT


Informace pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Počet povinných zkoušek: 3

Témata profilových zkoušek – jsou zveřejněna u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Předměty a forma pro povinnou profilovou část:
ekonomika – ústní zkouška
účetnictví – ústní zkouška
marketing a management – ústní zkouška
soubor odborných ekonomických předmětů – praktická zkouška
maturitní práce s obhajobou – vypracování maturitní práce a její obhajoba


Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Forma nepovinné profilové zkoušky: ústní

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
německý jazyk
matematika

Výběr zkoušky Matematika+ není nijak omezen, zkouška se bude konat celostátně zadávanou písemnou formou. Způsob přihlašování určuje MŠMT

Pro volbu předmětů platí:
Ze tří předmětů - ekonomika, účetnictví, marketing a management - vybírá žák dva předměty
Ze dvou předmětů - soubor odborných ekonomických předmětů a maturitní práce s obhajobou -žák vybírá jeden předmět
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od předmětů zvolených v rámci společné části.


Nejbližší harmonogram:

1.12.2019 - Uzávěrka podání podepsané přihlášky žákem řediteli i s případným posudkem PUP.

RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy

20.9.2019
Vytvořil krejci, naposledy upraveno Pátek 20 of září, 2019 13:07:45 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.