Loading...
 

Informace k volbě předmětů maturitní zkoušky pro školní rok 2020/21


Jarní zkušební období

Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2020/2021.

Informace k volbě předmětů společné části


Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
(cizí jazyk je možno volit z nabídky anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk)

Nepovinné zkoušky:
Možnost volby maximálně dvou nepovinných zkoušek z nabídky:
cizí jazyk (anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk), matematika a matematika rozšiřující

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu v termínu od 3. do 7. 5. 2021.

Informace k profilové zkoušce


Informace pro obory 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části MZ matematiku, dle volby žáka anglický, německý, francouzský, ruský jazyk) – písemná práce a ústní zkouška

3. Dvě povinně volitelné zkoušky z nabídky:

anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie
informatika
deskriptivní geometrie

Nepovinné zkoušky
Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie


Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od povinně zvolených předmětů.

Témata profilových zkoušek se zveřejňují u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Informace pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání


Povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části MZ matematiku, dle volby žáka anglický, německý, ruský jazyk) – písemná práce a ústní zkouška
3. Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů
4. Dvě povinně volitelné zkoušky z nabídky:

ekonomika – ústní zkouška
účetnictví – ústní zkouška
marketing a management – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky
Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
matematika
ekonomika
účetnictví
marketing a management

Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od povinně zvolených předmětů.

Témata profilových zkoušek – se zveřejňují u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Nejbližší harmonogram:

1. 12. 2020 - Uzávěrka podání podepsané přihlášky žákem řediteli i s případným posudkem PUP.


Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Středa 30 of září, 2020 15:17:08 uživatelem krejci.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.