Loading...
 

Informace k volbě předmětů maturitní zkoušky pro školní rok 2021/22


Na základě vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2021/2022.

Informace k volbě předmětů společné části

(týká se všech oborů)

Dvě povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
(cizí jazyk je možno volit z nabídky anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk)

Nepovinné zkoušky:
Možnost volby maximálně dvou nepovinných zkoušek z nabídky:
Cizí jazyk (anglický, německý, francouzský nebo ruský jazyk), matematika a matematika rozšiřující.

Žák si jako nepovinnou zkoušku společné části nemůže vybrat předmět, ze kterého koná povinnou zkoušku ve společné části (např. stejný jazyk).

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Pozn.: Možnost volby francouzského jazyka se týká pouze gymnaziálních oborů.

Informace k profilové zkoušce


Informace pro obory 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)


Povinné zkoušky
1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části MZ matematiku, dle volby žáka anglický, německý, francouzský, ruský jazyk) – písemná práce a ústní zkouška
3. Dvě povinně volitelné zkoušky z nabídky:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie
informatika
deskriptivní geometrie

Nepovinné zkoušky

Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Forma nepovinné profilové zkoušky: cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška, ostatní předměty – ústní zkouška.

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie

Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od povinně zvolených předmětů.

Témata profilových zkoušek se zveřejňují u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Informace pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání


Povinné zkoušky

1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
2. Cizí jazyk – (pokud si žák nevybral ve společné části MZ matematiku, dle volby žáka anglický, německý, ruský jazyk) – písemná práce a ústní zkouška
3. Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů
4. Dvě povinně volitelné zkoušky z nabídky:

ekonomika – ústní zkouška
účetnictví – ústní zkouška
marketing a management – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky

Počet nepovinných zkoušek: max. 2

Forma nepovinné profilové zkoušky: cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška, ostatní předměty – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro nepovinnou profilovou část:
anglický jazyk
německý jazyk
matematika
ekonomika
účetnictví
marketing a management

Pro volbu předmětů platí:
Předměty zvolené jako nepovinné pro profilovou část se musí lišit od povinně zvolených předmětů.

Témata profilových zkoušek se zveřejňují u jednotlivých předmětů na webových stránkách školy.

Důležité termíny:

a) Jarní zkušební období
1. 12. 2021 - Uzávěrka podání podepsané přihlášky žákem řediteli i s případným posudkem PUP
20. 4. 2022 – Praktická maturitní zkouška z odborných ekonomických předmětů
2. 5. až 5. 5. 2022 – Didaktické testy – český jazyk, cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující
16. 5. – 20. 5. 2022 – Zkoušky profilové části maturitní zkoušky – ústní zkouška

b) Podzimní zkušební období
25. 6. 2022 - Uzávěrka podání podepsané přihlášky žákem řediteli i s případným posudkem PUP
1. – 10. 9. 2022 – Didaktické testy – český jazyk, cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující
1. – 20. 9. 2022 – Zkoušky profilové části maturitní zkoušky (ústní i praktická). V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy pro jarní zkušební období nejpozději 2 měsíce před jejich konáním a pro podzimní zkušební období nejpozději do 25. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Text ke stažení
Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Čtvrtek 30 of září, 2021 15:54:27 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.