Loading...
 

Historie školy


Gymnázium Otokara Březiny v Telči je nejstarší střední školou s českým vyučovacím jazykem na jihozápadní Moravě - bylo založeno v roce 1852. Vychovalo mnoho vynikajících absolventů, kteří se uplatnili a působí doma i v zahraničí. Škola nese jméno českého básníka Otokara Březiny, který byl jejím studentem v letech 1883-87.

Image historicka_tabla.JPG
Otokar BřezinaHistorická tabla


Proč studovat na Gymnáziu Otokara Březiny?
• tradice a historie školy
• kvalitní příprava ke studiu na všech typech vysokých škol včetně náročnějších oborů (lékařské, matematicko-fyzikální, právnické fakulty)
• počet přijatých absolventů ke studiu na vysokých školách převyšuje 90% z přihlášených
• 100% úspěšnost u státních maturit
• výborné výsledky studentů v olympiádách a soutěžích okresních, krajských i celostátních kol
• moderní vybavení učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, připojení na internet
• laboratoře chemie, fyziky, biologie
• učebny jazyků, 3 počítačové učebny
• ateliér pro výuku výtvarné výchovy, písárna
• možnost volby volitelných předmětů, odborná profilace podle studijních zájmů
• možnost volby jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský
• možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka
• jazykové exkurze – zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska
• odborné exkurze doplňující výuku, návštěvy kulturních akcí
• lyžařské a vodácké kurzy
• sportovní areál na hry a atletiku
• posilovna, tělocvična a gymnastický sál
• spolupráce s vysokými školami – MU Brno, VŠCHT Praha, ČVUT Praha
• spolupráce s Akademií věd ČR
• zapojení do projektů EU
• spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (Rakousko)
• vlastní jídelna
• aula
• studentský časopis, studentský parlament

Studijní program

Na škole je možné studovat tyto gymnaziální studijní obory:

  • 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ
  • 79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ

Všeobecné zaměření studia je ve vyšších ročnících doplněné možností volby volitelných předmětů.

Studenti mají tuto možnost volby volitelných předmětů:

  • dva ze tří cizích jazyků (A, N, Fr)
  • jedna z výchov (Hv, Vv)
  • nepovinné předměty - základy administrativy, fiktivní firma
  • v septimě a ve 3. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace)
  • v oktávě a ve 4. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace) a dva čtyřhodinové semináře z předmětů (M, F, Ch, Bi ZSV, Z, D)


laborator_chemie.JPG nova_aula.JPG
Laboratoř chemieNová aula


Během studia žáci absolvují lyžařský kurz v sekundě a 1. ročníku. Sportovní kurz je organizován ve 3. ročníku, zaměřený na sjíždění řeky a plavecký výcvik.

lyzarsky_vycvikovy_kurz.JPG sportovni_den.JPG
Lyžařský výcvikový kurzSportovní den
sportovni_areal.JPG vodacky_vycvikovy_kurz.JPG
Sportovní areálVodácký výcvikový kurz


Studenti mohou rozvíjet své schopnosti v seminárních pracích, účastí v SOČ a ve školních, regionálních, oblastních a celostátních kolech olympiád z různých předmětů.

Škola zajišťuje solidní přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol i vyšších odborných škol. Počet přijatých absolventů k vysokoškolskému studiu zpravidla přesahuje 90 % z přihlášených uchazečů. Gymnázium poskytuje i dobré uplatnění v zaměstnání (možnost složení základní státní jazykové zkoušky a státní zkoušky z psaní na stroji v průběhu studia).


Moderní vybavení školy

vyuka_s_interaktivni_tabuli.JPG vyuka_jazyku_pomoci_pc.JPG
Výuka s interaktivní tabulíVýuka jazyků s podporou PC
sbirky_biologie.JPG uspechy_fiktivni_firmy.JPG
Sbírky biologieÚspěchy fiktivní firmy
moderni_kuchyne.JPG studentum_chutna.JPG
Moderní kuchyněStudentům chutná
laborator_fyziky.JPG cokoladova_show_v_jidelne.JPG
Laboratoř fyzikyČokoládová show v jídelně
Image Image
Studenti primyLaboratoř chemie


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pátek 19 of listopad, 2021 12:34:34 uživatelem krejci.
 Google+

Aktuality