Výsledky voleb do Školské rady ze dne 3. 4. 2018


Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

Ing. Bohumír Krejčí
Mgr. Josef Drmota

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Ing. Markéta Svobodová
Bc. Helena Klímová


Výsledky voleb do Školské rady ze dne 2. 12. 2014


Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Josef Drmota
PaedDr. Věra Zadinová

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Jindřich Pospíchal
MVDr. Jiří Rudolf


Výsledky voleb do Školské rady ze dne 8.12. 2011


Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy

Mgr. Josef Drmota
PaedDr. Věra Zadinová

Zvolení zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

MVDr. Jiří Rudolf
Mgr. Ivana Bočková


Zástupci za zřizovatele

Mgr. Roman Fabeš
Eva Cupáková

Volební řád
Další dokumenty


Jednací řád rady

Zápisy z jednání rady