Loading...
 

Aktuality

Začátek školního roku 2016/2017

Studenti se sejdou

ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin v kmenových třídách

se svými třídními učiteli. Po vyřízení všech potřebných záležitostí se rozejdou v cca 9.30 hodin.

V pátek 2. září bude vyučování podle rozvrhu.

Úřední hodiny

Od středy 24. srpna 2016 každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin.

Exkurze na závěr školního roku 2.A a sexta

Téměř v úplném závěru školního roku, 28.6.2016, se studenti 2.A a sexty vydali do Havlíčkovy Borové, kde navštívili rodný dům Karla Havlíčka Borovského a vyslechli velmi podrobný a doslova vyčerpávající výklad paní průvodkyně. Je téměř jisté, že z tohoto zážitku budou všichni čerpat u maturitní zkoušky!
Dále jsme zamířili do Polné, navštívili rabínský dům, prohlédli si expozici, jejíž součastí byla třeba i mikve. Vyslechli jsme také krátký výklad k případu Anežky Hrůzové, což vešlo do dějin pod pojmem Hilsneriáda. Na závěr jsme si prohlédli přilehlou synagogu.
Vyučující českého jazyka
Fotografie

Zážitkový cyklo-vodácký kurz

V termínu 13. - 17.6.2016 proběhl zážitkový cyklo-vodácký kurz spojených tříd 3.A a 7. Studenti si na kole projeli krásnou přírodu Novohradských hor a okusili "divokou" vodu nejdelší řeky ČR z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny.
Fotografie

Netradiční "tradiční vánoční hokejový turnaj"

Dne 27. června proběhl na zimním stadionu v Telči tradiční vánoční hokejový turnaj, tentokráte netradičně na konci školního roku. Hokejové týmy složené ze současných studentů a maturantů poměrně jednoznačně podlehly zkušenému týmu učitelů, i když studenti tvrdí, že před vysvědčením se zachovali takticky. Diváci z řad studentů a učitelů vytvořili příjemnou atmosféru zápasů, což je vidět z přiložených fotografií.
Fotografie

Pomozte

Pomozte – tak zněl název charitativní akce převážně sladkého pečiva, kterou pořádala 16. června část třídy sexty společně s paní učitelkou Havlíkovou. Inspirovala je k tomu jedna lekce anglické učebnice, která byla věnovaná právě tématu charity a pomoci druhým. Telečská záchranná stanice u zámeckého parku měla to štěstí, že byla zvolena onou organizací, která si zaslouží finanční pomoc.
Někteří připravili plakáty, jiní napekli dobroty (a že bylo co ochutnávat) a společně jsme pak o velké přestávce prodávali buchty, koláčky, mafinky, koblížky, šneky, bábovky a jiné dobroty. Celá akce proběhla za skvělé atmosféry a určitě se všem moc líbila. I přes velmi příjemné ceny, se nám podařilo vybrat neuvěřitelnou sumu 3 636,- Kč! Vybrané peníze jsme s paní učitelkou osobně donesli manželům Dvořákovým do záchranné stanice pro zvířátka v Telči, což jim udělalo velkou radost. Tato akce byla možná první, ale určitě nebyla poslední, co říkáte?
Natálie Jahodová, Jitka Chalupová (sexta)
Ať už se studenti rozhodli zorganizovat charitativní prodej na základě lekce v učebnici nebo proto, že je jejich třídní učitel biolog a milovník zvířat, patří jim velký dík nejen od záchranné stanice, ale také od nás všech. Kéž by se takové akce staly každoroční součástí konce školního roku. OH
Fotografie

Soutěž ve Scrabble

Dne 24. června 2016 proběhla na naší škole tradiční soutěž ve Scrabble, kterou pořádali studenti septimy společně s profesorkami anglického jazyka. O první místo se utkaly Zuzana Brázdová (septima) a Karolína Kubíčková (3.A), o třetí si to rozdali Filip Novák (3.A) a Štěpán Šindelka (2.A). Nejúspěšnějším hráčem v letošním roce byla Zuzka Brázdová. Ovšem všichni prokázali velkou fantazii a znalost anglických slovíček. Scrabble si přišel zahrát i bývalý mistr loňské soutěže Jan Ondráček. Snad si i v tomto parném dni studenti užili příjemný chládek a atmosféru naší auly a turnaje. Již nyní se všichni velmi těší na další ročník této soutěže. Třída septima
Fotografie

Karel IV. očima dětí

V jarních měsících jsme v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli obrázky do soutěže Karel IV. očima dětí. V mezinárodní účasti jsme bohužel neobstáli, alespoň jsme se však o radost z našich výtvorů podělili s ostatními na výstavce v prostorách školy.
Fotografie

Divadelní představení pro mateřské školy i pro spolužáky z gymnázia

Stalo se již téměř tradicí, že ke konci školního roku k nám přicházejí děti z mateřské školky na komponovaný pořad, jehož součástí je krátké divadelní zpracování příběhu a zpívaná pohádka. 17. června 2016 zhlédlo zhruba 150 dětí z MŠ Komenského, MŠ Nerudova a MŠ Krahulčí zpracování fragmentu z knihy Maminko, přečtu ti pohádku, ve druhé části pak známou minioperku z dílny Z. Svěráka a J. Uhlíře O dvanácti měsíčkách. Podle reakcí dětí hodnotíme pořad jako vydařený a připojujeme poděkování všem účinkujícím, kteří se svých rolí zhostili na výbornou (i v rámci derniéry, která proběhla před zraky učitelů a spolužáků).
Fotografie

Plenér 2016

Ve dnech 13. – 15. června se uskutečnil tradiční kurz plenérové kresby a malby. Dvacetičlenná skupinka výtvarníků z celého gymnázia využila slunného letního počasí a vydávala se denně do krásných zákoutí náměstí Zachariáše z Hradce, aby si při zachycení malebných motivů vyzkoušela kreslířské techniky (především kresbu tužkou) a malbu temperami a latexem na barevnou podmalbu. Z výtvorů vznikla poté výstava v prostorách školy.
Pavla Doležalová
Fotografie

Výsledky soutěže o výzdobu stupňů vítězů

Před měsícem se mnozí studenti zúčastnili školní soutěže o výzdobu nových stupňů vítězů. Sešlo se celkem kolem šedesáti různých více či méně zdařilých návrhů, z nichž porota sestavená především z tělocvikářů, kteří celý nápad iniciovali, vybrala jeden vítězný. Autorka Anna Bártů z tercie potom realizovala svůj nápad na plastové stupně. Se spolužačkou Klárou si vyzkoušely, jaké je to být „sprejerkami“. Jejich výtvor měl premiéru na sobotních atletických závodech a vy ostatní jej můžete posoudit v následujících dnech při sportovních kláních na hřišti.
Fotografie
 Google+