Loading...
 

Aktuality

Den otevřených dveří 2016

pro zájemce o studium se uskuteční

ve čtvrtek 8. prosince 2016


Zájemci z 5. tříd - začátek ve 14.15 h v aule
Zájemci z 9. tříd - začátek v 15.00 h v aule

13.30–14.30 h – zimní stadion – ukázka hokejového tréninku studentů SOŠ s možností prohlídky

Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje, můžete nás navštívit kdykoliv, nejlépe po předchozí domluvě.

Nabízené obory studia pro školní rok 2017/18:
79-41-K/81 osmileté gymnázium
79-41-K/41 čtyřleté gymnázium
63-41-M/01 ekonomika a podnikání (zaměření veřejná správa, cestovní ruch, management sportu a trenérství)


Uznání města Telče za rok 2016

Ve středu 12. října se v Konírně Státního zámku v Telči konalo slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče. Z rukou pana starosty Romana Fabeše převzala Uznání i žákyně sekundy Helena Kučerová za úspěšnou reprezentaci školy, výborné studijní výsledky a vynikající úspěchy na závodech v judu. Stejné ocenění získala i studentka 3. ročníku Tereza Kupcová za úspěšnou reprezentaci školy, výborné studijní výsledky a vynikající umístění na Mistrovství ČR v grafických předmětech. Ocenění města Telče za výjimečný sportovní počin převzal Mgr. Michal Plunder, který s Ing. Jindřichem Bednářem zdolal 1300 metrů vysokou žulovou věž pakistánské hory Trango Tower (6257 m n. m.).
Všem oceněným blahopřejeme.
Fotografie

Literárně-historická exkurze Praha aneb Divadelní mela

Studenti maturitního ročníku navštívili i v letošním roce českou metropoli. Vydali se po stopách korunovačních průvodů, které byly vypravovány z Královského dvora (od Prašné brány), pokračovaly přes Staroměstské náměstí, Karlův most, Malou Stranu a končily na Pražském hradě. Během dopoledne si studenti prohlédli nejvýznamnější pamětihodnosti Prahy.
Fotografie

První český výstup na Trango Tower

Rád bych všechny pozval na promítání a povídání o naší cestě do Pákistánu, které se bude konat v pondělí 17. října 2016 v 17:30 v Konírně Státního zámku v Telči.
Stejné povídání proběhne v aule naší školy v pondělí 24. 10. 2016 v 14:00. Studenti, kteří mají 7. vyučovací hodinu, se mohou po domluvě s vyučujícím z části hodiny uvolnit.
Zájemci mohou některé informace a fotografie najít v článku Nameless Trango Tower 2016 na horolezeckém webu www.lezec.cz
Srdečně zve Michal Plunder
Fotografie

Exkurze v Akademii věd

V úterý 11. 10. se konala exkurze do Prahy pro žáky 4.A a oktávy. Jakožto letošním maturantům nám bylo umožněno podívat se do mikrobiologického ústavu Akademie věd. Jako první nám byla představena biotechnologická hala, v níž se pěstují různé mikroorganismy ve speciálně upravených podmínkách. Následně jsme zhlédli prezentaci vybraných snímků pořízených elektronovým mikroskopem, příjemným zpestřením byla i ukázka fotografií převedených do 3D formátu, prohlédli jsme si pracoviště i samotný přístroj a nakonec jsme zamířili do laboratoře hmotnostní spektrometrie, kde lze analýzou zjistit prvkové složení i nepatrného množství substance a zběžně jsme se seznámili s iontovým cyklotronem. Strávili jsme příjemný den a dozvěděli se zajímavé informace o projektech, jenž se mohou uplatnit v medicíně, forenzních vědách, ekologii a mnohých dalších oborech, velký dík patří také vědcům, kteří se nám věnovali.
Karolína Mrázová
Fotografie

Můžete malovat s Bílou pastelkou?

Ve středu 12. října se naše škola zúčastnila charitativní akce Bílá pastelka. Čtyři skupinky studentek z maturantních ročníků chodily po Telči a nabízely bílou pastelku za příspěvek 20 Kč. Ačkoliv byla venku zima a maturantky se setkaly s mnoha odmítnutími, hřál pocit, že můžeme pomoci nevidomým a slabozrakým. Na charitativní akci se podařilo takto předat 210 pastelek. Ještě jednou děkujeme.
Fotografie

Cambridgeská zkouška FCE na naší škole

Studenti vyšších ročníků ví o možnosti složit si při studiu na naší škole cambridgeskou zkoušku FCE. Podrobnější informace o struktuře, časové i finanční náročnosti zkoušky a přípravném testu nanečisto jim přijel sdělit v pondělí 10. října zástupce naší partnerské školy P.A.R.K. Brno Iain Saunders. Doufejme, že studenty prezentace motivovala a že se seznam úspěšných držitelů FCE certifikátu na naší škole zase o pár jmen rozšíří.
O. Havlíková

Podzimní exkurze ve šlépějích Otokara Březiny

V úterý 4. 10. 2016 se studenti 3.A a septimy vydali na místa, kde žil a tvořil básník Otokar Březina. Ač nám počasí příliš nepřálo, položili jsme v Jaroměřicích nad Rokytnou nejprve květiny na básníkův hrob, dále jsme si prohlédli dům, v němž Otokar Březina žil a zemřel, na závěr jsme navštívili zámek, který je perlou barokní architektury.
K. Zažímalová a H. Volavková
Fotografie

Návštěva školy

Ve čtvrtek 6. 10. 2016 nás navštívil Doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. Pan docent působí na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU Brno a na Katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Svatých Cyrila a Metoda v Trnavě.
Jsme velmi potěšeni, když školu navštíví osobnost vysoké školy, kde studují naši absolventi. Pan doc. Dohnal na našem gymnáziu také před léty studoval.

Fotografie z návštěvy

Okresní kolo v přespolním běhu

Ve středu 5.10. 2016 se v Jihlavě konalo okresní kolo v přespolním běhu. Mladší i starší žákyně obsadily z 18ti škol krásné 4. místo. Mladší chlapci skončili pátí. Ve středních školách dívky vyhrály a postoupily tak do krajského finále. Všem soutěžícím gratulujeme.
Tereza Hadravová (tercie)
Fotografie
 Google+