Loading...
 

Aktuality

Balada pro banditu - poděkování

V pátek 19. 5. 2017 naši žáci odehráli dvě představení studentského zpracování divadelní hry Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně. Všichni herci i instrumentalisté podali úžasné výkony a proměnili tak hodiny práce, kterou do společného díla vložili, za což je musíme pochválit! Velké díky vám všem, protože jste do svých hlav dostali spoustu textů a písní, reagovali jste na naše požadavky, neutekli nám a snad se i trochu bavili. Ke zhlédnutí je připraveno video, využijte přiložený odkaz. Ještě jednou velké díky!!!
Květa Zažímalová, Radek Kopečný

Český den proti rakovině - 10. květen 2017

V úterý 10. května 2017 se naše škola zapojila do veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha. Získané prostředky jsou určeny na prevenci nádorových onemocnění hlavy a krku (nádory ORL).
Děkujeme čtyřem dívkám ze septimy, které prodejem žlutých kytiček získaly celkem 5 241 Kč.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18:

Studijní obor:
63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Podrobnosti v Kritéria přijímacího řízení

Balada pro banditu

U příležitosti 165. výročí založení školy odehrají studenti kvinty, sexty, septimy, 3. A, 4. A a 1. AS dne 19. 5. 2017 divadelní představení Balada pro banditu. Hru Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně můžete zhlédnout v aule školy v 15 a v 18 hodin.
Divadelní představení Balada pro banditu, které proběhne v aule školy 19. 5. 2017, je v 15 hodin i v 18 hodin již zarezervováno. Veřejnosti se omlouváme, ale další rezervace už nejsou možné. Případní zájemci z řad pedagogů a studentů, kterým se nepodařilo si vstupenky rezervovat, mohou přijít na generálku, jež proběhne 18. 5. 2017 ve 13.30 hodin.
Vaše již provedená rezervace neslouží jako místenka! Proto Vás prosíme, abyste na představení přišli alespoň 15 minut před začátkem a sdělili nám jméno, na které jste rezervaci provedli. V aule si pak obsadíte volné místo. Kapacita sálu je 64 míst.
Buďte tedy srdečně zváni!
plakát ke stažení

Velikonoční volejbalový turnaj

Ve čtvrtek 20.dubna se na naší škole konal dívčí velikonoční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem šest týmů z GOB a SOŠ Telč, Gymnázia Dačice a ZŠ Hradecké. Vítězem turnaje se staly volejbalistky z Dačic. Týmy našeho gymnázia vybojovaly krásné 2. a 6. místo. Studentky střední školy skončily páté. Gratulujeme.Fotografie

Úspěšně složené FCE

A máme tu výsledky mezinárodních cambridgeských zkoušek z angličtiny! V letošním roce ji úspěšně složily studentky z oktávy - Karolína Holcová, Denisa Freithová a Karolína Mrázová, student 4.A - Filip Novák a student septimy - Matyáš Fejfar. K nim se také přidal náš absolvent Martin Salamánek. Všem gratulujeme!

Poslední zvonění

Dne 21. dubna připravili letošní maturanti pro ostatní studenty naší školy v rámci posledního zvonění pěkný program. Své o rok mladší spolužáky povýšili na budoucí maturanty, ale nebylo to zadarmo. Nejdříve museli septimáni a třeťáci splnit pár zajímavých úkolů. A protože se umoudřilo i počasí, tak se letos poslední zvonění vydařilo.
Maturantům přejeme hodně úspěchů u maturity a přijímacích zkoušek na VŠ i v dalším životě.
Fotografie

Gymplstar

Stalo se již skoro tradicí, že v měsíci dubnu se každoročně najde alespoň pár odvážlivců, kteří předstoupí před porotu, dokonce i před studenty, zazpívají a zahrají na nějaký hudební nástroj a dokáží tak, že k životu člověka patří nejenom racionální uvažování, ale i emocionální zážitky, které nám může nabídnout právě hudba. Ve středu 26. 4. 2017 se žáci primy (B. Nušlová, D. Sedlák), tercie (B. Nosková, S. Šeniglová), kvarty (A. Křivánek, O. Běhan, K. Ďásková, J. Ritterová, V. Lupač), kvinty (Š. Meister a z publika vzešlý M. Čermák) a 1. A (P. Waldová) sešli v aule školy a svými vystoupeními nám zpříjemnili deštivé odpoledne.
Všem účinkujícím děkuji za účast a odvahu, porotcům za vstřícnost a slova ocenění.
Květa Zažímalová
Fotografie

Okresní kolo fyzikální olympiády

Již tradičně se naši studenti nižšího gymnázia zúčastňují řešení úloh okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E a F. Nejinak tomu bylo i letos. Telčské gymnázium vzorně reprezentovali Justýna Melanie Přechová a Matyáš Krejza, kteří se stali úspěšnými řešiteli, a Šimon Steiner a Tadeáš Fejfar, kteří ve svých kategoriích obsadili první a druhé místo. K úspěchu jim blahopřejeme a přejeme hodně elánu při řešení dalších fyzikálních soutěží.
učitelé fyziky
Fotografie

Velké blahopřání

Stačí pohled do výsledkových listin a obrovské blahopřání našim studentům. Děkujeme za reprezentaci.
Kategorie D
Kategorie C
Ani v krajském kole v kategoriích A a B jsme nezůstali pozadu - Jiří Rudolf i Lucie Hercíková se každý ve své kategorii umístili na 1. místě.
V Biologické olympiádě si naši studenti vedli skvěle.

 Google+

Partnerství
Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.