Další pozvání k přijímacím zkouškám nanečisto již zasíláno nebude, žáci si vezmou psací a rýsovací potřeby (bez kalkulátorů, matematických tabulek apod.)
Výsledky budou zveřejněny na dveřích a webových stránkách školy anonymně pod kódem, který každý žák obdrží na začátku přijímacích zkoušek nanečisto. Předpokládaný konec po 12. hod.
Během přijímacích zkoušek nanečisto budou zájemcům (z řad rodičů) od 10 hod. podávány informace ohledně průběhu přijímacího řízení včetně vyplňování přihlášek ke studiu.
(pro případné další dotazy můžete využít e-mail: maca v(e) gymnsostelc.cz)

Informace pro řidiče:
Pro parkování doporučujeme prostor bývalého zimního stadionu (Hradecká ulice, asi 150m od školy), omezený počet míst je i na parkovišti u školního hřiště
Přihláška PZN