Všechny obavy byly rozehnány, když studentky začaly zpívat a hrát. Tak jako slunce dokáže během jednoho okamžiku roztrhnout mraky, dokáže hudba proměnit prostor, který naplňuje. Chodili jsme po pokojích, zpívali koledy na přání a obdarovávali pacienty origami skládačkami jeřábů a labutí. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla návštěva oddělení paliativní péče, které působilo nesmírně vlídným a přátelským dojmem.
Naše výprava nakonec vůbec nebyla lítostivá ani nervy drásající. Stali jsme se prostými a radostnými posly Vánoc. Doufáme, že naše přítomnost na oddělení nebyla prázdným gestem. Pocítili jsme, že návštěva naplnila radostí nejen pacienty, ale hlavně nás všechny, kteří jsme u toho mohli být.
Marta Veselá Jirousová