Vybavení školy:


 • 2 počítačové učebny
 • učebna účetnictví
 • informační centrum s knihovnou
 • Wi-Fi připojení v prostorách školy
 • moderní sportovní areál
 • jídelna s celodenním provozem a výběrem ze 3 jídel
 • volně přístupné kopírky
 • nápojové automaty
 • kancelář fiktivní firmy
 • laboratoř biologie, chemie a fyziky
 • učebny vybavené dataprojektory
 • interaktivní tabule
 • ateliér pro výuku výtvarné výchovy