Pro absolventy


Prosíme naše absolventy, kteří při svých srazech chtějí navštívit školu, aby k pořádání svých setkání maximálně využívali termín první sobotu v říjnu. V tento den (od 14 do 16 hodin) již tradičně pořádáme pro veřejnost volnou prohlídku tabel.