Učební plán SOŠ


63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(zaměření - veřejná správa - cestovní ruch - management sportu a trenérství )

čtyřleté denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2016 počínaje první ročníkem


švp Sport


tabulka 2 - Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku
Činnost
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Vyučovámí podle rozpisu učiva
36
36
36
36
Sportovní výcvikový kurz
1
-
-
-
Odborná praxe
1
2
2
2
Účetní praxe
1
1
1
-
Maturitní zkouška
-
-
-
2
Časová rezerva
1
1
1
3
Celkem týdnů
40
40
40
37