Seznam všech předmětů


Počet vyučovaných hodin v jednotlivých ročnících osmiletého studia
(pro čtyřleté studium platí poslední čtyři sloupce).


Informace o studiu GOB1.jpg