Základy administrativy


Předmět Základy administrativy vede žáka tak, aby zvládl základy
psaní na počítačové klávesnici správnou technikou a uměl vyhotovit
různé písemnosti.

Výuka probíhá podle metody ZAV, což je hromadná individuální výuka,
která je podporována z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím
internetu.

Na vyšším stupni gymnázia v závěru výuky tohoto předmětu je možné
složit základní státní zkoušku v psaní na PC.
V posledních letech se žáci gymnázia velmi úspěšně zapojují do soutěží v grafických disciplínách.