Informační technologie


Charakteristika učiva

 • základní představa o výpočetní technice,
 • používání počítače a jeho periférií,
 • principy operačního systému a práce s ním,
 • znalost základních pojmů z oboru informačních a komunikačních technologií,
 • využívání moderních informačních a komunikačních technologií,
 • schopnosti ověřit si věrohodnost získané informace využitím více zdrojů,
 • struktura dat a možnosti jejich uložení a přenosu,
 • umění pracovat s textovým, tabulkovým, databázovým, grafických a prezentačním editorem,
 • umění prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného software,
 • respektování práva duševního vlastnictví,
 • odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných médiích a
 • práce s grafickými editory.