Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení oboru 63-41-M/ Ekonomika a podnikání