Loading...
 

Studentský parlament

Studentský parlament je orgán studentů nezávislý na vedení školy. Skládá se ze zástupců všech 16 tříd,
kteří jsou každým rokem voleni svou třídou. Volební období trvá jeden školní rok.
Na první schůzi SP si zástupci volí svého předsedu a místopředsedu, kteří se primárně o fungování parlamentu starají.

Hlavním úkolem parlamentu je hájit zájmy studentů a řešit jejich problémy. SP se pravidelně schází, na schůzích
diskutuje nad problémy a podněty studentů a možnými řešeními.Ty poté předloží vedení školy a společně se je snaží řešit.
Funguje tedy jako jakýsi most mezi studenty a vedením školy. V současné době v rámci parlamentu fungují pracovní skupiny,
do kterých se můžou zapojit i studenti mimo studentský parlament. Tyto prac. skupiny pracují na projektech SP.

Studentský parlament naší školy je také součástí České středoškolské unie, organizace, která spojuje studentské samosprávy
a hájí zájmy středoškoláky na republikové úrovni.

Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Sobota 29 of leden, 2022 10:39:18 uživatelem krejci.
 Google+

Aktuality