Loading...
 

Studentský parlamentŠkolní rok 2016/17


3. schůze Studentského parlamentu dne 8.2.2017
Nepřítomni: M. Nováková (kvinta), M. Smejkalová (1.A), L. Trkola (1.AS)
Program:
1. Horká voda v bufetu zamítnuta
2. Automaty se zdravou výživou v šatnách zamítnuty
3. Oprava tabule v učebně dějepisu a oprava interaktivní tabule v učebně matematiky
Zapsal: Matyáš Fejfar


2. schůze Studentského parlamentu dne 7.12.2016
Nepřítomni: -
Program:
1. Otevření ateliéru o přestávkách- Ateliér není možno nechat otevřený z důvodu možného úrazu
2. Možnosti exkurzí pro 1.AS po domluvě
3. Na záchody v přístavbě budou nainstalovány nové vysoušeče
4. Otevření bufetu po 6. hodině- zamítnuto z důvodu úbytku strávníků školní jídelny
5. Dokoupení nových počítačů
6. Obnovení sportovek- odloženo na květen
7. Pořízení hodin do S4
Zapsal: Matyáš Fejfar1. schůze Studentského parlamentu dne 9.11. 2016
Nepřítomní: -
Program:
1) Seznámení s novými členy
2) Volba předsedy
3) Adopce na dálku
4) Ostatní - diskuse

1) Zástupci tříd se představili a většina z nich je zvolena poprvé
2) Předsedou byl zvolen Matyáš Fejfar a místopředsedou Jakub Hejl
3) Parlament jednomyslně odsouhlasil dobrovolnou sbírku adopce na dálku
4)
  • Automaty na kávu budou odstraněny a parlament s vedením nenašli možnost, jak středoškolákům umožnit přístup ke kávě
  • Vedení ohlásilo, že budou zřízeny nové dva vysílače Wi-Fi a dva nové vysoce výkonné osušovače
  • S vedením se domluvilo, že se již nebudou zamykat jazykové učebny, ale musíme se v nich chovat k zařízení opatrně
  • Uvádění průměrů na bakalářích bylo odmítnuto

Zapsal: Filip Novák

Školní rok 2015/16


4. schůze Studentského parlamentu dne 6.4. 2016


Nepřítomni: Samuel Tingel 5., Natálie Jahodová 6., Kristýna Marešová 1.A, Jana Řezáčová 2.A, Karolína Mrázová 7., Marie Čechová 8., Helena Valentová 4.AS

Program:
Matika pro spolužáky– byl podán návrh na pořízení učebnice matika pro spolužáky, je to učebnice, která názorně ukáže a vysvětlí postup a oproti běžné učebnici lze využít k samostudiu. Učebnice by mohli být přístupné ve studovně. Internetové stránky učebnice: http://www.ucebnicematiky.cz/

Divadlo- parlament se na námět studentky pokusí pomoci zorganizovat návštěvu prestižnějšího divadla např. v Brně.

Turnaj v stolním tenisu – parlament uspořádá v naší tělocvičně turnaj v stolním tenise, aby herní stoly získaly na oblibě.

Pasování třeťáků – při debatě se obě strany, jak vedení, tak čtvrťáci shodli, že pasování proběhne šetrně. Čím přesně ještě není známo.

Zapsal: Filip Novák


3. schůze Studentského parlamentu dne 27.1. 2016


Nepřítomni: Natálie Lechnýřová 4.,Samuel Tingel 5., Kristýna Marešová 1.A, Jana Řezáčová 2.A, Helena Valentová 4.AS

Program:
Mlíčka – Žáci nižších ročníků chtěli obnovit mlíčka,či jogurty ve škole. Návrh byl zamítnut, hlavně pro absenci chladícího zařízení a nejistého odbytu.

Zamčené jazykové třídy – Jazykové třídy se zamykají, protože v nich docházelo k poškozování zařízení. Pro vstup do učebny před začátkem hodiny se mají žáci dohodnout s učitelem, zda je pustí.

Chybějící toaletní papír – V prvním patře na přístavbě chyběl papír na dívčích záchodech, docházelo zde k úmyslnému vymotání celé rule papíru.

Různé – Informace pro dojíždějící. Pokud chvátají na oběd, mohou si říci dozoru a předběhnout frontu. Pokud dozor přichází pozdě, vyřiďte to řediteli.

Zapsal: Filip Novák2. schůze Studentského parlamentu dne 11.11. 2015

Nepřítomni: Samuel Tingel 5., Jana Řezáčová 2.A, Filip Kadlec 4.A, Helena Valentová 4.AS

Program:
Změna termínu Maturitního plesu - Studenti letošních třetích ročníků požadovali změnu termínu Maturitního plesu, vychází totiž na Vánoce. Ředitel změnu schválí, pokud se třídy na novém termínu shodnou.

Studená škola na začátku týdne - Byla vznesena stížnost, na nedostatečné vytápění školy na začátku týdne, vedení školy se proto pokusí přenastavit chod topení.

Vydýchaný vzduch ve třídách – Vedení školy souhlasilo s tím, že bude nabádat učitele k častějšímu otvírání oken.

Různé – Vedení školy vyjádřilo obavy, zda bude zajištěna ledová plocha na vánoční hokejový turnaj.
-V učebně němčiny byl zlepšen signál WI-FI.
-Byl představen charitativní projekt Movember (Mustache + November) zabývající se problematikou rakoviny prostaty. Žáci naší školy budou moci přispět na tento projekt skrze zakoupení své fotografie za 15 korun a to 25.listopadu.


Zapsal: Filip Novák1. schůze Studentského parlamentu dne 23. 9. 2015

Nepřítomen: Filip Kadlec, 4.A

Program:
Úvodní slovo ředitele školy - ředitel přivítal nové členy SP a všem poblahopřál ke zvolení. Dále vyzval SP ke spolupráci s vedením školy.

Představení nových členů - všichni noví členové SP se vzájemně představili.

Volba předsedy a místopředsedy SP - byla určena pravidla volby a následně proběhla dvě kola. Z navržených kandidátů byl zvolen předsedou SP Filip Novák, jeho zástupcem Samuel Tingel.

Různé - SP schválil charitativní příspěvek 25 Kč na studium černošského chlapce v Africe.

Zapsal: Mgr. Petr PřibylStudentský parlament – šk. rok 2014/15


1.schůze Studentského parlamentu dne 2.10. 2014


Přítomno: 11
Omluveni: 3(1. A, 3. AS, 4. AS)

Program:
1. volba předsedy a místopředsedy SP
2. adopce na dálku
3. jiné

ad 1)
  • z prvního kola postoupili Petr Doskočil a Kateřina Bláhová
  • ve druhém kole byl předsedou zvolen Petr Doskočil, místopředsedou Kateřina Bláhová

ad 2)
  • schválen příspěvek 25,-Kč/student
  • příspěvky za celou třídu vyberou pokladní a do 10.října odevzdají Mgr. Heleně Volavkové

ad 3)
  • každý člen SP by měl mít svého zástupce ve třídě, který ho na schůzi SP nahradí v případě nemoci nebo absence
  • termín schůzí domluven na Čt 14:50, cca jednou za 6 týdnů

Zapsal : Mgr. Petr Přibyl


Studentský parlament – šk. rok 2013/14Prima - Křivánek Adam

Sekunda - Pivoňka Jan

Tercie - Zíka Jakub

Kvarta - Bláhová Kateřina

Kvinta - Nosková Ludmila

Sexta - Bláhová Anna

Septima - Doskočil Petr

Oktáva - Švejdová Anna

1. A - Petr Michal

2. A - Kadlec Filip

3. A - Boček Václav

4. A - Peterka František

2. AS - Burešová Michaela

3. AS Simovski Dušan

4. AS Hofbauerová Dana


Předsedkyní Studentského parlamentu byla na 1. zasedání zvolena Anna Švejdová (oktáva), místopředsedou Petr Doskočil (septima).

Ustavující schůze SP dne 25.9.2013
přítomno 14
nepřítommno 1
Program:1) Volba předsedy a místopředsedy SP
2) Adopce na dálku
3) Různé
ad1) zvoleni - Anna Švejdová 8. - předsedkyně
- Petr Doskočil 7. - místopředseda
ad2) zástupci tříd oznámí, že do 15.10. je nutno vybrat 20,-Kč/os.
ad3) - ředitel vyzval studenty, aby na sociálních sítích informovali své vrstevníky a případné zájemce o studiu na GOB a SOŠ
- studenti vznesli požadavek na dodání ručníků do tříd
- poptávka po širším sortimentu v bufetu(černé pečivo, mléčné výrobky - problém s uchováváním)
- další pokračování školního časopisu - oživit jeho činnost
- nefunkční sprchy v posilovně
zapsal:Přibyl


Školní rok 2012/2013


1. Jan Pivoňka

2. Monika Častová

3. Kateřina Bláhová

4. Martin Salamánek

5. Michaela Vystrčilová

6. Jan Rod

7. Anna Švejdová

8. Leoš Tejkl

1.A Jiří Frantál

2.A František Holub

3.A Klára Štumarová

4.A Petr Kroupa

1.AS Lucie Kiesslingová

2.AS Markéta Kamarytová

3.AS Dana Hofbauerová

4.AS Kateřina Vařbuchtová


Předsedou Studentského parlamentu byl na 1. zasedání zvolen Petr Kroupa (4.A), místopředsedou Leoš Tejk (oktáva).


Školní rok 2011/2012


Prima - Častová Monika

Sekunda - Bláhová Kateřina

Tercie - Langhammerová Alžběta

Kvarta - Jacobs David

Kvinta - Rod Jan

Sexta - Janek Jiří

Septima - Tejkl Leoš

Oktáva - Vejmelka Lukáš

1.A - Chvátal Pavel

2.A - Peterka František

3.A - Kroupa Petr

4.A - Žampová Josefina

4.B - Janovská Tereza

1.AS - Pátková Romana

2.AS - Molcar Vladimír

3.AS - Gallová Veronika

4.AS - Strohmayer Petr

Předsedou Studentského parlamentu byl na 1. zasedání zvolen Petr Kroupa, místopředsedou Lukáš VejmelkaŘád Studentského parlamentu GOB a SOŠ Telč


Studentský parlament je nezávislé demokratické seskupení zástupců tříd Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči. Jedná se o poradní orgán vedení školy GOB a SOŠ.

Pravomoci Studentského parlamentu
- Studentský parlament je sdružením osob, jejichž společným cílem je všestranná podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti na GOB a SOŠ Telč.
- Jedná se o poradní orgán, který ve své činnosti spolupracuje s vedením GOB a SOŠ.
- Parlament formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů a práv studentů GOB a SOŠ Telč a formuluje návrhy pro vedení školy.
- Podporuje spolupráci a vzájemné porozumění mezi mladými lidmi všeobecně a mezi žáky a studenty a jejich představiteli na školní i městské úrovni.
- Podporuje studentské organizace a aktivity určené dětem a mládeži.

Předseda Studentského parlamentu
- Předsedou Studentského parlamentu se může stát pouze řádně zvolený člen Studentského parlamentu a zároveň musí být starší 15 let (včetně).
- Je volen pouze řádně zvolenými členy Studentského parlamentu a to na dobu jednoho školního roku.
- Je volen nadpoloviční většinou všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu.
- Jako jediný je oprávněn svolávat schůze Studentského parlamentu, nejméně jednou za dva měsíce. Termín a program schůze musí být zveřejněn obvyklým způsobem (nástěnka, stránky školy) nejméně jeden týden před konáním schůze.
- Je povinen svolat mimořádnou schůzi Studentského parlamentu, pokud o to písemně požádají tři nebo více řádně zvolených členů Studentského parlamentu.
- Tlumočí stížnosti či požadavky studentů vedení školy a vyjádření od vedení školy tlumočí členům Studentského parlamentu.
- Připravuje a řídí jednání Studentského parlamentu, vystupuje za Studentský parlament navenek.
- Předsedu Studentského parlamentu lze z funkce odvolat, pokud pro jeho odvolání bude hlasovat nadpoloviční většina všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu. Pokud by se tak stalo, ve funkci zůstává do doby, než si Studentský parlament zvolí nového předsedu.
- Předseda Studentského parlamentu nemůže být zároveň místopředsedou Studentského Parlamentu.


Místopředseda Studentského parlamentu
- Místopředsedou Studentského parlamentu se může stát pouze řádně zvolený člen Studentského parlamentu a zároveň musí být starší 15 let (včetně).
- Je volen pouze řádně zvolenými členy Studentského parlamentu a to na dobu jednoho školního roku.
- Je volen nadpoloviční většinou všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu.
- Místopředseda Studentského parlamentu má všechna práva předsedy Studentského parlamentu, ale pouze tehdy, když je předseda Studentského parlamentu nepřítomen.
- Je povinen pořizovat zápisy z jednotlivých schůzí Studentského parlamentu.
- Je-li místopředseda Studentského parlamentu nepřítomen při jednání Studentského parlamentu, veškeré povinnosti spadají na předsedu.
- Místopředsedu Studentského parlamentu lze z funkce odvolat, pokud pro jeho odvolání bude hlasovat nadpoloviční většina všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu. Pokud by se tak stalo, ve funkci zůstává do doby, než si Studentský parlament zvolí nového místopředsedu.
- Místopředseda Studentského parlamentu nemůže být zároveň předsedou Studentského parlamentu.

Pozorovatel z řad zaměstnanců školy
- Pozorovatelem se smí stát ředitel školy nebo jím určený učitel.
- Dohlíží na dodržování pravidel Řádu Studentského parlamentu.

Členové Studentského parlamentu a postavení třídy
- Každá třída si zvolí jednoho člena Studentského parlamentu, který bude tuto třídu zastupovat ve Studentském parlamentu.
- Účast na jednání řádně zvolených členů Studentského parlamentu je povinná.
- Nemůže-li se řádně zvolený člen Studentského parlamentu účastnit schůze Studentského parlamentu, zastupuje jej jeho zástupce, kterého si sám předem určí a uvědomí o této skutečnosti předsedu (případně místopředsedu)SP.
- Zástupce smí hlasovat ve všech věcech, ovšem nemůže hlasovat při volbě předsedy nebo místopředsedy a také nemůže hlasovat pro odvolání předsedy nebo místopředsedy Studentského parlamentu.
- Nebude-li se třída chtít z jakéhokoliv důvodu účastnit schůzí Studentského parlamentu, může z něj vystoupit. Vystoupení se provádí písemně do rukou předsedy Studentského parlamentu (s vystoupením třídy ze SP musí souhlasit nadpoloviční většina studentů příslušné třídy). Vystoupení nelze vzít zpět. Opětovné přihlášení třídy do Studentského parlamentu je však možné až k datu nového školního pololetí příslušného školního roku.
- Pokud se člen Studentského parlamentu nebo jeho zástupce dvakrát za školní pololetí nedostaví na schůzi Studentského parlamentu, aniž by se předem omluvil předsedovi, je třída automaticky vyloučena ze Studentského parlamentu (zástupce této třídy ztrácí hlasovací právo) až do konce aktuálního pololetí, kdy má tato třída možnost opět vstoupil do Studentského parlamentu. Třída zpět nevstupuje automaticky, musí o to požádat, pokud chce opět vstoupit. Parlament nemůže vstup třídy do parlamentu zamítnout.
- Řádně zvolení členové Studentského parlamentu působí ve svých funkcích po dobu jednoho školního roku. Řádně zvolení členové Studentského parlamentu nemohou být ze své funkce odvoláni. Mohou být voleni do Studentského parlamentu i opakovaně.
- Členové Studentského parlamentu a jejich zástupci mají právo předkládat své náměty, podněty, návrhy třídy. Mají právo hlasovat.
- V jednání Studentského parlamentu hlasují vždy přítomní členové Studentského parlamentu. Zástupci se hlasování účastní jen v případě nepřítomnosti příslušného člena Studentského parlamentu.

Rozpuštění Studentského parlamentu
- Rozpuštění Studentského parlamentu je možné, pokud pro rozpuštění bude hlasovat nadpoloviční většina řádně zvolených členů Studentského parlamentu a podaří-li se získat podpis předsedy a místopředsedy Studentského parlamentu.
- Vedení školy může rozpustit SP, který se po dobu tří měsíců nesešel, případně nebyl usnášeníschopný.

Řádné volby
- Volby se konají během měsíce září nového školního roku.
- Termín voleb určuje vedení školy.
- Do nominace se může přihlásit každý člen třídy, případně může být navržen spolužákem. Nominace shromažďuje třídní učitel.
- Den před volbami se na veřejném místě ve třídě vyvěsí nominace.
- Hlasovací lístky si každý volič vyzvedne u třídního učitele dané třídy.
- Na hlasovacím lístku jsou uvedena jména kandidátů. Zaškrtnutím jednoho jména
vyjadřuje volič svou vůli. Pokud na hlasovacím lístku je označeno více jmen, je takový lístek neplatný.
- Hlasování ve třídě je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň padesát procent studentů v prvním i druhém kole voleb.
- V prvním dni voleb se ze všech kandidátů vyberou dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ti postupují do druhého kola voleb, které se koná druhý den.
- Pokud by jeden kandidát získal nadpoloviční většinu všech hlasů v prvním dni voleb, mandát získává automaticky (druhé kolo voleb se nekoná).
- Každý volič má pouze jeden hlas.
- Vyplněný hlasovací lístek se vhodí do urny, která je u třídního učitele.
- Odevzdané hlasy sčítá třídní učitel za účasti dvou studentů třídy.

Doplňovací volby
- Doplňovací volby se týkají jen tříd, které ze Studentského parlamentu vystoupily a chtějí se do Studentského parlamentu opět vrátit.
- Datum doplňovacích voleb stanoví předseda Studentského parlamentu.
- Pravidla doplňovacích voleb jsou stejná jako u řádných voleb.

Předčasné volby
- Předčasné volby se konají po rozpuštění Studentského parlamentu.
- Datum předčasných voleb stanoví stávající předseda Studentského parlamentu.
- Pravidla předčasných voleb jsou stejná jako u řádných voleb.

Jednání Studentského parlamentu
- Jednání vždy zahajuje a ukončuje předseda Studentského parlamentu.
- Jednání probíhá podle uveřejněného programu.
- Ve výjimečných případech může být vznesen nový bod k projednání na začátku schůze Studentského parlamentu. O začlenění bodu do programu jednání Studentský parlament hlasuje. Se souhlasem předsedy SP může dostat slovo i zástupce veřejnosti.
- Předseda jednání řídí (předává slovo a naopak ho bere).
- Každý člen Studentského parlamentu má dvě minuty na to, aby se mohl vyjádřit k právě projednávanému bodu (diskutovat může i opakovaně).
- Veřejnost se k probíranému bodu vyjadřuje se souhlasem předsedy v průběhu jednání, případně v závěrečné diskusi (čas na příspěvek – 2 minuty)

Hlasování SP
- Aby mohl být Studentský parlament usnášeníschopný, musí se jeho členové sejít v minimálním počtu, a sice jedné třetiny, ze všech členů Studentského parlamentu.
- Při volbě předsedy a místopředsedy musí být přítomna nadpoloviční většina všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu.
- Každý člen Studentského parlamentu má jeden hlas.
- Záležitost byla schválena či zamítnuta, pokud hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů pro či proti ní.
- Pokud nastane situace, že hlasování o daném bodu skončí patem, přesouvá se bod na další schůzi Studentského parlamentu.
- Schválené či zamítnuté body vstupují v platnost po skončení dané schůze Studentského parlamentu. V případě změny Řádu Studentského parlamentu změny vstupují v platnost ihned
po schválení.

- Schůze Studentského parlamentu jsou veřejné, není-li na řádně zveřejněném programu nadcházející schůze uvedeno jinak. V běžných případech je možná přítomnost studentů, učitelů i vedení školy.

Tento dokument může být později upravován nebo novelizován nadpoloviční většinou všech řádně zvolených členů Studentského parlamentu podle potřeb, nikoli však proti duchu Řádu Studentského parlamentu GOB a SOŠ.


Vytvořil mrkvicka, naposledy upraveno Pátek 05 of květen, 2017 08:13:02 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.