Loading...
 

Profil maturanta z hudební výchovy


Základní předpoklady:

 1. Hudební sluch
 2. Dobrý hudební vkus

Maturant v průběhu studia absolvuje:

 1. Výuku hudební výchovy v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia (nebo v kvintě a sextě osmiletého gymnázia).
 2. Dvouletý kurz v semináři z hudební výchovy ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia (nebo v septimě a oktávě osmiletého gymnázia).
 3. Zpívá v pěveckém sboru vyššího gymnázia Cantilena (po čtyři roky).
 4. Navštěvuje koncerty v místě školy a bydliště, podle možností navštěvuje operní představení, sleduje hudební pořady v televizi a rozhlase, zajímá se o hudební literaturu a časopisy, zajímá se o hudební nahrávky.
 5. Vystoupí na hudební akademii před maturitou s maturitním přednesem.

Velký přínos představuje dále:

 1. Absolvování 1. a nejlépe i 2. cyklu výuky v některém z hudebních oborů na ZUŠ.
 2. Navštěvování pěveckého sboru .

Znalosti a dovednosti:

 1. Dějiny hudby
 2. Hudební nauka
 3. Hudební formy
 4. Intonace a rytmus
 5. Poslechy
 6. Hra na hudební nástroje

Maturitní témata

Dějiny hudby:

 1. Pravěk, exotické kultury, Řecko, Řím
 2. Křešťanský liturgický zpěv, gregoriánský chorál. Duchovní písně a hry, světský zpěv.
 3. Vznik vícehlasu a mensury, ars antiqua , ars nova, anglická škola.
 4. Nejstarší české hudební památky, česká gotika a husitství.
 5. Hudba italského trecenta, franko-flámská hudba 15. stoleti, vrcholná renesance.
 6. Záalpský humanismus, reformace, slohová syntéza, G. P. da Palestrina, Orlando di Lasso.
 7. Nástroje a instrumentální hudba renesance.
 8. Vznik barokního slohu, florentská camerata.
 9. Vlašská barokní opera, Claudio Monteverdi.
 10. Barokní hudba Francie, Německa a Anglie.
 11. Hudební nástroje, komorní a orchestrální formy baroku, J.S.Bach.
 12. České hudební baroko.
 13. Hudební klasicismus, Haydn, Mozart.
 14. Ludwig van Beethoven, hudební virtuosové.
 15. Český hudební klasicismus.
 16. Česká hudební emigrace.
 17. Romantismus, jeho vznik, osobnosti období ranného romantismu.
 18. Italská a Francouzská opera 19. století, období vrcholného romantismu,Felix Mendelsohn-Bartholdy, Robert Schumann, Frederic Chopin
 19. Novoromantismus, Berlioz, Liszt, Wagner.
 20. Česká hudba a hudební život v 1. pol. 19. stol, české národní obrození.
 21. Pozdní romantismus ve Francii a Itálii, tanec, opereta.
 22. Vznik české hudební kultury, Smetana.
 23. Český hudební život 2. pol. 19. a zač. 20. století, Dvořák, Fibich.
 24. Vznik národních hudebních škol (ruská, norská, finská, polská...)
 25. Moderní směry a skladebné techniky v hudbě 20. století (impresionismus, expresionismus, neofolklorismus) .
 26. Významné osobnosti světové hudby 20. století.
 27. Významné osobnosti české hudby 20. století.28. Historie a vývoj jazzu

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 22 of březen, 2006 18:57:06 uživatelem admin.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.