Loading...
 
Témata písemek:

1. Názvosloví a triviální názvosloví
2. Výpočty atomy a molekuly, výpočty z chemických vzorců
3. Úpravy chemických rovnic, výpočty z rovnic
4. Vodík, kyslík, voda, peroxidy, s-prvky
5. Souhrnné opakování
6. Halogeny, síra
7. Souhrnné opakování
8. Výpočty na roztoky, výpočty pH
9. Souhrnné opakování
10. Souhrnné opakování


11. Dusík, fosfor, uhlík, křemík, bor, hliník
12. Souhrnné opakování
13. d-prvky
14. Periodická soustava prvků, základy laboratorní techniky
15. Souhrnné opakování
16. Chemická kinetika, rovnováhy, výpočty na součin rozpustnosti
17. Souhrnné výpočty
18. Souhrnné opakování
19. Souhrnné opakování
20. Souhrnné opakování
Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Pátek 29 of květen, 2015 12:05:53 uživatelem mackuml.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.