Loading...
 
Součin rozpustnosti

1. Součin rozpustnosti fluoridu barnatého je 1,7.10-6. Kolik gramů této soli je rozpuštěno v 500 ml nasyceného roztoku ? (0,659 g)
2. Ve 20 ml vody se při teplotě 20°C rozpustí 9,62.10-10 g hydroxidu železitého. Vypočítejte součin rozpustnosti této látky při dané teplotě. (1,108.10-36)
3. Součin rozpustnosti fluoridu olovnatého je 3,2.10-8. Kolik gramů této soli je rozpuštěno v 300 ml nasyceného roztoku ? (0,147 g)
4. Kolik g chloridu stříbrného se rozpustí v 10 litrech roztoku, je-li Ks=1,8.10-10 ? (0,0192 g)
5. Kolik g chromanu stříbrného se rozpustí v 10 litrech roztoku, je-li Ks=2,45.10-12 ? (0,2817 g)
6. Jaká je koncentrace olovnatých iontů v nasyceném roztoku fosforečnanu olovnatého ? Součin rozpustnosti má hodnotu 8.10-43. (4,478.10-9 mol/l)
7. Jaké množství vody je potřeba pro rozpuštění 1 g fosforečnanu stříbrného je-li Ks= 1,45.10-16 ? (49,63 litrů)
8. Jaký je součin rozpustnosti fosforečnanu lithného, jestliže se v 1000 ml vody rozpustí 390 mg ? (3,47.10-9)
9. Síran vápenatý se ve vodě rozpouští v hmotnostním poměru 1:2500. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny ? (8,63.10-6)
10. Jaké je pH nasyceného roztoku hydroxidu železitého ? Ks=3,72.10-40. (4,26)
11. Jaká je rozpustnost síranu barnatého v jeho nasyceném roztoku v g/l ? Ks=1,1.10-10. (0,0024 g/l)
12. Jaká je rozpustnost síranu barnatého v g/l v roztoku síranu draselného o koncentraci c = 0,01 mol/l ? Ks=1,1.10-10. (0,0000026 g/l)
13. Jaká hodnota pH je nezbytná pro vznik sraženiny hydroxidu hořečnatého v roztoku, kde je koncentrace hořečnatých iontů 0,01 mol/l ? Součin rozpustnosti má hodnotu 1,12.10-11. (9,52)
14. Která ze sloučenin je nejméně rozpustná ve vodě při 25°C ? Rozhodněte podle uvedených hodnot pKs: jodid stříbrný 15,824; sulfid stříbrný 50,201; bromid stříbrný 12,114 (sulfid stříbrný)
15. Vypočítejte součin rozpustnosti sulfidu olovnatého, je-li rozpustnost této látky 1,84.10-14 mol.dm-3. (3,386.10-28)
16. Vypočítejte součin rozpustnosti sulfidu stříbrného, je-li rozpustnost této látky 2,51.10-17 mol.dm-3. (6,325.10-50)
17. Ve 100 ml roztoku chromanu olovnatého je obsaženo 0,000011 g olovnatých iontů. Vypočítejte součin rozpustnosti této látky. (2,818.10-13)
18. Koncentrace stříbrných iontů v nasyceném roztoku šťavelanu stříbrného je 2,2.10-4 mol.dm-3. Vypočítejte součin rozpustnosti této látky. (5,324.10-12)
19. Součin rozpustnosti jodičnanu olovnatého je 3,2.10-14. Jaká je rozpustnost této látky v mol.dm-3 ? (2.10-5 mol.dm-3)
20. Vysrážený chlorid olovnatý byl na filtru promýván celkem 100 ml destilované vody. Vypočítejte, kolik gramů sraženiny přešlo promýváním do filtrátu, jestliže součin rozpustnosti chloridu olovnatého je 1,54.10-5 ? (0,4359 g)
21. Roztok, v němž koncentrace iontů chromanových i šťavelanových je 0,01 mol.dm-3 je titrován barnatou solí. Začne se vylučovat dříve chroman nebo šťavelan barnatý ? Součin rozpustnosti BaCrO4 je 2,2.10-10 a BaC2O4 je 1,2.10-7. (chroman)
22. Kolik gramů šťavelanu vápenatého se rozpustí ve vodě za vzniku 1000 ml nasyceného roztoku ? Součin rozpustnosti CaC2O4 je 3,8.10-9. (0,007896 g)
23. K 0,001 M roztoku dusičnanu stříbrného je pomalu přidávána kyselina chlorovodíková. Při jakém pH dojde ke srážení ? Součin rozpustnosti AgCl je 1,7.10-10. (6,77)
24. Bylo připraveno 500 ml nasyceného roztoku jodičnanu olovnatého při 9°C a při 25°C. O kolik mg olova více se rozpustí při 25°C ? Součin rozpustnosti při 9°C je 5,3.10-14 a při 25°C 2,6.10-13. (1,714 mg)
25. Roztok obsahuje ionty chloridové o koncentraci 1,7.10-1 mol/l, bromidové o koncentraci 5.10-4 mol/l a chromanové o koncentraci 1,9.10-2 mol/l. Budeme-li pomalu přidávat roztok dusičnanu stříbrného, která ze stříbrných solí se bude srážet jako první ? Součiny rozpustnosti jsou: AgCl 1,7.10-10, AgBr 5.10-13, Ag2CrO4 1,9.10-12. (AgCl a AgBr současně)
26. Vyloučí se po smísení stejných objemů 0,01 M roztoku chloridu hořečnatého a 0,02 M roztoku šťavelanu sodného sraženina šťavelanu hořečnatého ? Součin rozpustnosti MgC2O4 je 8,57.10-5. (ne)
27. Jaká musí být minimální koncentrace sulfidových iontů, aby se z 0,1 M roztoku kademnaté soli začal vylučovat CdS ? Součin rozpustnosti CdS je 3,6.10-29. (3,6.10-28 mol/l)
28. Součin rozpustnosti síranu strontnatého je 3,6.10-7. Srovnejte rozpustnost této látky v destilované vodě a v roztoku obsahujícícho síran sodný o koncentraci c = 0,3 mol/l ? (500-krát menší)
29. Součin rozpustnosti chromanu stříbrného je 1,9.10-12. Srovnejte rozpustnost této látky v destilované vodě a v roztoku obsahujícího chroman draselný o koncentraci c = 0,025 mol/l. (asi 18-krát menší)
30. Součin rozpustnosti hydroxidu hořečnatého je 1,2.10-11. Srovnejte rozpustnost této látky v destilované vodě a v roztoku hydroxidu sodného o koncentraci 0,01 mol/l. (asi 1202-krát menší)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 24 of červen, 2009 11:31:19 uživatelem mackuml.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.