Loading...
 

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Dále bylo toto usnesení doplněno dodatkem č. j. : 291/05/2004ZK ze dne 29. září 2004 (sloučení se SOŠ Telč)..Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/38

4. Kontaktní spojení


Kontaktní poštovní adresa:


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235
Telč
588 56

Úřední hodiny:

V době vyučovacích dnů:
Po.: 8.00 - 14.00
Út.: 8.00 - 14.00
St.: 8.00 - 14.00
Čt.: 8.00 - 14.00
Pá.: 8.00 - 14.00
O prázdninách je upřesněno na webu školy.

Telefonní čísla:

567 584 551 - kancelář (spojovatelka)
567 584 552 - ředitelka školy
567 584 553 - zástupce ředitele školy
567 584 561 - výchovný poradce

Čísla faxu:

567 213 002 - ředitelka školy

Adresa internetové stránky:

http://www.gymnsostelc.cz

Adresa e-podatelny:

e-podatelna v(e) gymnsostelc.cz

Datová schránka:

yeis9s3

Další elektronické adresy:

Elektronické adresy vyučujících

5. Případné platby lze poukázat:


číslo účtu: 406601754, kód banky: 0600

6. IČ:


60545941

7. DIČ:


CZ60545941

8. Dokumenty:


Hlavní dokumenty:


Hlavní dokumenty školy

Školní vzdělávací program - Osmileté a čtyřleté gymnázium
Školní vzdělávací program - Ekonomika a podnikání

Školní řád
Příloha ke školnímu řádu 1.9.2022 - pravidla hodnocení

Výroční zpráva č. 29 - školní rok 2022/2023
Výroční zpráva č. 28 - školní rok 2021/2022
Výroční zpráva 2022 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 27 - školní rok 2020/2021
Výroční zpráva 2021 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 26 - školní rok 2019/2020
Výroční zpráva 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 25 - školní rok 2018/2019
Výroční zpráva 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 24 - školní rok 2017/2018
Výroční zpráva 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 23 - školní rok 2016/2017
Výroční zpráva 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 22 - školní rok 2015/2016
Výroční zpráva 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015
Výroční zpráva 2015 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014
Výroční zpráva 2014 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013
Výroční zpráva 2013 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012
Výroční zpráva 2012 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011
Výroční zpráva 2011 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Rozpočet:


Zpráva o hospodaření 2020
Zpráva o hospodaření 2019
Zpráva o hospodaření 2018
Zpráva o hospodaření 2017
Zpráva o hospodaření 2016
Zpráva o hospodaření 2015
Zpráva o hospodaření 2014
Zpráva o hospodaření 2013
Zpráva o hospodaření 2012
Zpráva o hospodaření 2011
Finanční plán (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Rozvaha (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)

Inspekční zprávy - ČŠI:


Inspekční zpráva ČŠI 2022

9. Žádost o informace


Směrnice pro poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání


Směrnice pro poskytování informací

11. Opravné prostředky


Směrnice pro vyřizování stížností

12. Formuláře


Tiskopis omluvného listu ke stažení

13. popisy postupů- návody při řešení životních situací


E-bezpečnost (pro studenty)
E-bezpečnost (pro rodiče)

14. Předpisy


Nejdůležitější používané předpisy:


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy


Školní řád
Příloha ke školnímu řádu

15. Úhrady za poskytování informací


Směrnice pro poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.


Výroční zpráva č. 28 - školní rok 2021/2022
Výroční zpráva 2022 dle § 18 zákona číslo číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 27 - školní rok 2020/2021
Výroční zpráva 2021 dle § 18 zákona číslo číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 26 - školní rok 2019/2020
Výroční zpráva 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 25 - školní rok 2018/2019
Výroční zpráva 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 24 - školní rok 2017/2018
Výroční zpráva 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 23 - školní rok 2016/2017
Výroční zpráva 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 22 - školní rok 2015/2016
Výroční zpráva 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015
Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014
Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013
Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012
Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011
Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Pondělí 30 of říjen, 2023 23:13:35 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality