Loading...
 
(V keši)

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Dále bylo toto usnesení doplněno dodatkem č. j. : 291/05/2004ZK ze dne 29. září 2004 (sloučení se SOŠ Telč)..Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/38

4. Kontaktní spojení


Kontaktní poštovní adresa:


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235
Telč
588 56

Úřední hodiny:

V době vyučovacích dnů:
Po.: 8.00 - 14.00
Út.: 8.00 - 14.00
St.: 8.00 - 14.00
Čt.: 8.00 - 14.00
Pá.: 8.00 - 14.00
O prázdninách je upřesněno na webu školy.

Telefonní čísla:

567 584 551 - kancelář (spojovatelka)
567 584 552 - ředitelka školy
567 584 553 - zástupce ředitele školy
567 584 561 - výchovný poradce

Čísla faxu:

567 213 002 - ředitelka školy

Adresa internetové stránky:

http://www.gymnsostelc.cz

Adresa e-podatelny:

info v(e) gymnsostelc.cz

Datová schránka:

yeis9s3

Další elektronické adresy:

Elektronické adresy vyučujících

5. Případné platby lze poukázat:


číslo účtu: 406601754, kód banky: 0600

6. IČ:


60545941

7. DIČ:


CZ60545941

8. Dokumenty:


Hlavní dokumenty:


Hlavní dokumenty školy

Školní vzdělávací program - Osmileté a čtyřleté gymnázium
Školní vzdělávací program - Ekonomika a podnikání

Školní řád
Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
Dodatek ke školnímu řádu č. 1

Výroční zpráva č. 27 - školní rok 2020/2021
Výroční zpráva č. 26 - školní rok 2019/2020
Výroční zpráva 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 25 - školní rok 2018/2019
Výroční zpráva 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 24 - školní rok 2017/2018
Výroční zpráva 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 23 - školní rok 2016/2017
Výroční zpráva 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 22 - školní rok 2015/2016
Výroční zpráva 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015
Výroční zpráva 2015 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014
Výroční zpráva 2014 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013
Výroční zpráva 2013 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012
Výroční zpráva 2012 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011
Výroční zpráva 2011 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Rozpočet:


Zpráva o hospodaření 2020
Zpráva o hospodaření 2019
Zpráva o hospodaření 2018
Zpráva o hospodaření 2017
Zpráva o hospodaření 2016
Zpráva o hospodaření 2015
Zpráva o hospodaření 2014
Zpráva o hospodaření 2013
Zpráva o hospodaření 2012
Zpráva o hospodaření 2011
Finanční plán (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Rozvaha (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)


9. Žádost o informace


Směrnice pro poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání


Směrnice pro poskytování informací

11. Opravné prostředky


Směrnice pro vyřizování stížností

12. Formuláře


Přihláška do primy ke stažení (pro žáky 5. tříd ZŠ)
Přihláška do 1. ročníku gymnázia ke stažení (pro žáky 9. tříd ZŠ)
Přihláška do 1. ročníku SOŠ ke stažení (pro žáky 9. tříd ZŠ)

Tiskopis omluvného listu ke stažení

13. popisy postupů- návody při řešení životních situací


E-bezpečnost (pro studenty)
E-bezpečnost (pro rodiče)

14. Předpisy


Nejdůležitější používané předpisy:


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy


Školní řád
Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
Dodatek ke školnímu řádu č. 1

15. Úhrady za poskytování informací


Směrnice pro poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.


Výroční zpráva č. 27 - školní rok 2020/2021

Výroční zpráva č. 26 - školní rok 2019/2020
Výroční zpráva 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 25 - školní rok 2018/2019
Výroční zpráva 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 24 - školní rok 2017/2018
Výroční zpráva 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 23 - školní rok 2016/2017
Výroční zpráva 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 22 - školní rok 2015/2016
Výroční zpráva 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015
Výroční zpráva č. 21 - školní rok 2014/2015 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014
Výroční zpráva č. 20 - školní rok 2013/2014 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013
Výroční zpráva č. 19 - školní rok 2012/2013 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012
Výroční zpráva č. 18 - školní rok 2011/2012 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011
Výroční zpráva č. 17 - školní rok 2010/2011 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Vytvořil: krejci. Poslední úprava: Úterý 12 of říjen, 2021 14:39:34 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.